CALENDARI FISCAL 2015

 PERÍODES DE COBRAMENT*

PRIMER PERÍODE

Taxa del Fem
IBI Urbana
IBI Rústica
Guals
Quioscs

No domiciliats
De l’1 d’abril fins al 15 de juny

* Si algun d’aquests dies no fóra hàbil, el cobrament es realitzaria l’immediat hàbil següent.

Domiciliats
4 de maig de 2015

 

SEGON PERÍODE

Impost sobre Activitats Econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

No domiciliats
De l’1 de setembre fins al 2 de novembre

Domiciliats
1 d’octubre de 2015

* Si algun d’aquests dies no fóra hàbil, el cobrament es realitzaria l’immediat hàbil següent.

 

FORMES DE PAGAMENT

INGRÉS DE REBUTS EN OFICINA
En les següents entitats col·laboradores:
BBVA
La Caixa
Banc Santander

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
La domiciliació ha de tramitar-se abans de començar el període de cobrament. Si es presenta amb posterioritat, els beneficis es gaudiran en els exercicis posteriors.
El càrrec en compte dels rebuts domiciliats es realitzarà a principis de maig, per a la primera voluntària, i a principis d’octubre, per a la segona voluntària.

Avantatges de la domiciliació bancària:
Si domicilia els seus rebuts s’evitarà molèsties. A més, gaudirà dels següents avantatges:

– En l’IBI, Impost sobre Vehicles i Taxa d’Escombraries, bonificació en el rebut del 3%.
– En l’IBI, a més, obtindrà un fraccionament automàtic: el 50% del rebut no el pagarà fins al mes d’octubre (per a rebuts de més de 200 €).

DOCUMENTS DE PAGAMENT
L’Ajuntament remetrà als domicilis els diferents rebuts dels tributs.
En cas de pèrdua o no recepció haurà de recollir una còpia en l’Oficina de Gestió Tributària i Recaptació.

 

Per a més informació:
Ajuntament d’Oliva
Oficina de Gestió Tributària i Recaptació
Adreça: Avd. Valencia, 2 Baix
Horari d´atenció al públic: De dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous de 16:00 a 18:30 h
Telèfon: 962 963 166 – Fax: 962 963 214
email: infotributos@oliva.es