Logo Departament Activitats

 

 

 

Al Departament d’Activitats de l’Ajuntament d’Oliva es tramiten els expedients de:

– certificat de compatibilitat urbanística
– autorització ambiental integrada
– llicència ambiental d’activitats qualificades
– llicències d’establiments públics
– comunicacions ambientals (innòcues)
– canvis de titularitat
– activitats eventuals
– ocupació de via pública de terrasses de taules i cadires
– guals
– taxis

A la disposició del ciutadà en aquest web, es troben les instàncies necessàries per a aquests tràmits.