Logo Departament Activitats

 

 

 

Mail: oliva.inspector@cv.gva.es

Telèfon: 661 343 892

Al Departament d’Activitats de l’Ajuntament d’Oliva es tramiten els expedients de:

– certificat de compatibilitat urbanística
– autorització ambiental integrada
– llicència ambiental d’activitats qualificades
– llicències d’establiments públics
– comunicacions ambientals (innòcues)
– canvis de titularitat
– activitats eventuals
– ocupació de via pública de terrasses de taules i cadires
– guals
– taxis

A la disposició del ciutadà en aquest web, es troben les instàncies necessàries per a aquests tràmits.

 

 

 

Ordenança reguladora de l’entrada de vehicles a través de les voreres i/o vies públiques, reserva de via pública per a aparcament exclusiu, per a càrrega i descàrrega de mercaderies i materials i accés a animals