Programa de formació permanent 2018 de l’Escola de l’Esport de la Generalitat,
dirigit a la formació d’entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l’activitat física. Convocatòria. 
SUBVENCIONS ESPORTIVES DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 2017.(PER A MÉS INFORMACIÓ, VEURE APARTAT DE SUBVENCIONS ESPORTIVES)

NORMES D’US I HORARI I TELEFONS PER A LES RESERVES DE LES PISTES DE PÀDEL

AGENDA DESEMBRE 2017

Programació Esportiva desembre 2017

AGENDA GENER 2018

Programació Esportiva Gener 2018

AGENDA FEBRER 2018

Programació Esportiva FEBRER 2018