Anunci de Capitania Marítima en València sobre normes de seguretat marítima en zones de bany i en aquelles altres aigues pròximes a la costa de la província de València. 

INFORMACIÓ GENERAL i INSCRIPCIONS

Serveis Esportius Municipals
Dilluns a divendres de 10.30 a 14.30h.
Tel: 96 285 0221
Fax: 96 283 8630
e- correu: esportsoliva@gmail.com
www.oliva.es

INSCRIPCIONS GENT GRAN, JUBILATS i PENSIONISTES TEMPORADA 2017/2018 

Inscripcions de l’1 al 12 de juny per aquelles persones inscrites en la darrera temporada. Des del 13 de juny podran matricular-se la resta de públic.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS DELS CURSOS ESPORTIUS D’ESTIU 2017

Cursos Juny 2017: Des del 15 al 31 de Maig per al públic en general.

Cursos Juliol 2017: Des del 5 al 30 de Juny per al públic en general.

Cursos d’agost 2017: Des del .3 al 31 de Juliol per al públic en general.

PROCÉS DE FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS.-

Les inscripcions per a totes les activitats es formalitzaran a les oficines dels Serveis Esportius Municipals, llevat d’aquelles activitats en què s’especifique el contrari. La tramitació podrà ser bé arreplegant el rebut i abonant la quantitat en la relació d’entitats col·laboradores, o mitjançant targeta de crèdit en el cas de les activitats organitzades directament pel SEM.

L’horari d’inscripció serà de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30 h.(i dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h durant els mesos de  juny i juliol)
Es podrà fer un màxim de 2 inscripcions per persona i dia, excepte que siguen Unitats Familiars, tenint un període màxim de 48 hores per fer efectiu l’ingrés bancari i entregar el corresponent rebut a les oficines centrals.

Les inscripcions mínimes per a obrir un grup serà del 60% de les places oferides. Els cursos que no superen el mínim establert no es realitzaran, donat aquest cas, es tornarà l’import íntegre de la matrícula.

Totes les instal·lacions esportives tindran horaris festius els següents dies: 21 de juliol i 15 d’agost.

El 21 de Juliol i el 15 d’agost no hi haurà classes lectives.

BONIFICACIONS i REDUCCIONS.-

Els abonaments del Complex Poliesportiu (Tipus B i Tipus C) i els posseïdors del “carnet jove” o “targeta jove” obtindran una bonificació del 10% de descompte en l’import de les tarifes dels cursos d’ensenyament organitzats pels Serveis Esportius Municipals.

Les persones federades en Entitats Esportives Locals, tindran una bonificació del 50% en els abonaments individuals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Els membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja, membres de cossos de seguretat de l’estat, monitors de les escoles esportives municipals i estudiants universitaris de Magisteri en EF o ciències de l’esport i EF, estudiants dels cicles formatius de l’activitat física i l’esport, estudiants dels cursos formatius d’ensenyança de règim especial formatiu, col·legiats en l’il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats de EF i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i professors del CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat d’Oliva tindran una bonificació del 10% en els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals acreditant en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Les unitats familiars amb tots els seus membres en atur tindran una bonificació del 25% en els cursos d’ensenyament.

En el cas de ser membres de família nombrosa, obtindran una bonificació del 25% de descompte cadascú en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Si participen dos o més germans menors de 17 anys en cursos del mateix esport o activitat física del mateix grup, obtindran una bonificació del 15% de descompte cadascú d’ells en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Gent Gran: Les persones de 65 i més anys, jubilats i pensionistes obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides per aquestos col·lectius.

Les persones amb minusvalideses també obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides pels Serveis Esportius Municipals.

HORARI D’OBERTURA AL PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Del 12 de Setembre del 2016 al 16 de juny del 2017

– Dilluns a Divendres – de 8.30 h a 22.30 h.
– Dissabtes – de 8.30 h a 20.30 h.
– Diumenges i festius – de 8.30 h a 14.00 h.

Del 17 de juny  al 10 de setembre del 2017

– Dilluns a Divendres – de 8.00 h a 22.00 h.
– Dissabtes – de 8.00 h a 21.00 h.
– Diumenges – de 8.00 h a 19.30 h.
– Festius – de 8.00 h a 14.00 h.

 

PISCINES DESCOBERTES (oberta periode estival 17/06 al 10/09 )

– Dilluns a Divendres – De 10.00 a 20.00 h.*
– Dissabte i diumenge – De 10.00 a 19.00 h.
– Festius – De 10.00 h a 14.00 h.

*NOTA 1: Durant els mesos de Juliol i Agost, la Piscina Descoberta gran estarà tancada al Bany lliure per motius de cursets de natació, de dilluns a divendres , de 16.00 a 16:45h.

* NOTA 2 : Durant els mesos de juny i setembre, les Piscines Descobertes obriran de dilluns a diumenge de 10.00 a 19.00.

COMPLEX ESPORTIU COBERT

PISCINA CLIMATITZADA (tancada en agost)

– Dilluns a Divendres – de 7.00h a 22.00h.  
– Dissabte – de 10.00h a 18.00h.  
– Diumenge i festius – de 10.00h a 14.00h.  

 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS (tancat en agost)

– Dilluns a Divendres – de 9.00h a 23.00h.
– Dissabte – de 9.00h a 22.00h.
– Diumenge i festius – de 9.00h a 14.00h.

 

SALA GIMNÀS (tancat en agost)

– Dilluns a divendres – de 8.00h a 22.00h.
– Dissabte – de 10.00h a 14.00h.

*NOTA 3: Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les saunes estaran tancades.

ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Euros
a) Familiar (inclou fills menors de 23 anys)  
Abonament familiar Tipus A: 123,20
Abonament familiar Tipus B: 126,50
Abonament familiar Tipus C: 126,50
b) Individual per a menors de 17 anys, majors de 65 anys i jubilats i pensionistes, minusvàlids i altres amb carnet jove o targeta jove  
Abonament individual Tipus A: 58,30
Abonament individual Tipus B: 59,80
Abonament individual Tipus C: 59,80
c) Individual per a persones no incloses a l’apartat anterior  
Abonament individual Tipus A: 70,00
Abonament individual Tipus B: 71,90
Abonament individual Tipus C: 71,90
d) Abonaments mitja temporada: les tarifes d’aquest epígraf tindran una reducció del 25%  
e) Preu entrada Piscines d’Estiu  
Piscines descobertes, entrada individual d’estiu  per dia, majors de 3 anys i menors de 16 anys(inclosos), usuaris de 65 o més anys, jubilats, pensionistes, minusvàlids i posseïdors del carnet jove  o targeta jove.

2,30

Piscines descobertes, entrada individual d’estiu per dia, per a persones no incloses a l’apartat anterior.

3,50

f) Abonament d’estiu

Reducció del 50% de l’abonament tipus B.

Característiques comunes d’aquestos abonaments: 

Aquest es podrà obtenir a les oficines del SEM, en els horaris d’atenció al públic, serà imprescindible presentar el DNI o document acreditatiu, 1 fotografia i abonar la quota corresponent. El Carnet d’abonament es intransferible i unipersonal. En cas de pèrdua, la còpia tindrà un cost de 4€.

Abonament Tipus A: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal a l’aire lliure del poliesportiu i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’ import  de les tarifes dels cursos de Natació organitzats a la Piscina Climatitzada Municipal.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’ abonament Tipus B i C.
 • A realitzar reserves de les corresponents instal·lacions, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’ús.

Abonament Tipus B: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal excepte la Piscina Climatitzada, Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10 % en el preu de l’abonament Tipus A i C.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Abonaments Tipus C: comporten els següents drets:

 • A utilitzar la instal·lació esportiva municipal de Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i B.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Les seues característiques es detallen en el Reglament d’Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals.(BOPV, nº49, de 27 de febrer de 2009).

Documentació necessària a presentar:

 • Full de sol·licitud d’inscripció degudament complimentada
 • Fotocòpia DNI (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotografia tipus carnet (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotocòpia llibre de família
 • Fotocòpia dades bancàries (en cas de domiciliació bancària)
 • Fotocòpia DNI titular compte bancari (en cas de domiciliació bancària)

ACTIVITATS ESPORT i SALUT PER ADULTS. Majors de 14 anys.

CURSOS ESPORTIUS JUNY 2017

Gimnàstica de Manteniment:
(Gma 1) Dimarts i dijous de 9.15 a 10.15 h. (Pavelló d’esports)
(Gma 2) Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h. (IES Gregori Maians)
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 € /mensual.

Ioga:
C.Social de San Francesc
(Io1) Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:30 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 31,10 €/mensual.

Pilates:
(Pi 1. Avançat) Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h. (Pavelló d’esports)
(Pi 2. Avançat) Dimarts i dijous de 15.10 a 16.05 h. (C.Polivalent)
(Pi 3. mitjà) Dimarts i dijous de 16.05 a 17.00 h. (C. Polivalent)
(Pi 4. Iniciació) Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h. (CS Sant Francesc)
(Pi 5. Inic/mitjà) Dilluns i dimecres de 20.30 a 21.30 h. (CS Sant Francesc)
Places: 12/ 20 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensual

Balls de Saló
C.P. Hort de Palau
(BS1) Balls de Saló 1. Iniciació Dm-dj de 20.30 h. a 21.30 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensual.

Zumba:
IES Gregori Maians

(Zum 1) Dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h.
(Zum 2) Dilluns i dimecres de 20.00 a 21.00 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensuals.

CURSOS ESPORTIUS JULIOL 2017

 Animació esportiva a la platja

Activitat d’animació combinant Body Fisic, Pilates i Piloxing, amb suport musicalZona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

(AEP 1) Dilluns a divendres de 20.15 a 21.15h.

Dilluns  (Body físic)

Dimarts i dijous (Pilates)

Domecres (BootyFit)

Divendres (Piloxing: Pilates+Boxing+Dance)

Oberta a tothom. Recomanacions: Tovallola i botella d’aigua.

 

Tai Chi/ Xi Kung UMA a la platja de l’Aigua Blanca. Matí

Activitats dirigides a totes les edats i nivells

Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)

Dilluns a divendres de 8.15 a 9.15h, dimarts i dijous especial Xi Kung.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 25€/mes, 3h. setmana 30€/mes, 5h. setmana 40€/mes.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

Tai  Chi  Kung Fu UMA a la platja de l’Aigua Blanca. Vesprada.

Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)

Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)

Dimarts i dijous de 20 a 21h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 25€/mes. Descompte 10% familiars.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

Tai  Chi  Kung Fu UMA a la platja de l’Aigua Morta. Matí

Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)

Platja de l’Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)

Dilluns a divendres de 8:15 a 9:15h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 25€/mes, 3h. setmana 30€/mes. Descompte 10% familiars.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

Tai  Chi  Kung Fu UMA a la platja de l’Aigua Morta. Vesprada

Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)

Platja de l’Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)

Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 25€/mes, 3h. setmana 30€/mes. Descompte 10% familiars.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

CURSOS ESPORTIUS AGOST 2017

Animació esportiva a la platja

Mes d’agost

 • Activitat d’animació combinant Body Fisic, Pilates i Piloxing, amb suport musical
 • Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

(AEP 1) Dilluns a divendres de 20.15 a 21.15h.

Dilluns  (Body físic)

Dimarts i dijous (Pilates)

Domecres (BootyFit)

Divendres (Piloxing: Pilates+Boxing+Dance)

Oberta a tothom. Recomanacions: Tovallola i botella d’aigua.

 

Tai Chi/ Xi Kung UMA a la platja

Activitats dirigides a totes les edats i nivells

Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)

Dilluns a divendres de 8.15 a 9.15h, dimarts i dijous especial Xi Kung.

Places: mínim 12 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 25€/mes, 3h. setmana 30€/mes, 5h. setmana 40€/mes.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

Tai  Chi  Kung Fu UMA a la platja

Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)

Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)

Dimarts i dijous de 20 a 21h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 25€/mes. Descompte 10% familiars.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

  

Tai  Chi  Kung Fu UMA a la platja

Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)

Platja de l’Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)

Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 25€/mes, 3h. setmana 30€/mes. Descompte 10% familiars.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

CURSETS i ACTIVITATS AQUÀTIQUES

 • CURSETS de NATACIÓ ESTIU 2017. Piscines Descobertes

Majors de 4 anys (mixt). 45 m./ sessió.

Piscines Descobertes Municipals. Poliesportiu Municipal.

Durada: 1r torn (1 al 31 de juliol); 2n torn (1 al 31 d’agost).

Dies: dilluns a divendres. Cursos mensuals.

Preu:

2 sessions setmanals                           21,90€/ mensual

3 sessions setmanals                          31,60€/ mensual

 

Per a les persones de 65 i més anys, jubilats, pensionistes i minusvàlids, aquestes taxes obtindran una bonificació del 75% de descompte en les activitats ofertades per aquestos col·lectius.

Places: 186 (mínim 8 alumnes per grup)

 

GRUPS i HORARIS DELS CURSOS PER AL MES DE JULIOL :

GRUPS

DIES HORARI NIVELL PLACES x GRUP
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10- 10.45 Blau- verd 15
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10- 10.45 Roig 15
Gimn. Aquàtica Dm i dj 10- 10.45 Gent Gran 12
Gimn. Aquàtica Dm i dj 10- 10.45 Gent Gran 12
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10.45- 11.30 Taronja 15
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10.45- 11.30 Groc 10
Esc. Nat. Dm i dj 10.45- 11.30 Taronja 15
Esc. Nat. Dm i dj 10.45- 11.30 Groc 10
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 11.30- 12.15 Blanc (2 grups) 16
Esc. Nat. Dm i dj 11.30- 12.15 Blanc (2 grups) 16

 

GRUPS

DIES HORARI NIVELL PLACES
Adults i joves Dl – Dx i Dv 16.00- 16.45 Aquagim 1 25
Adults i joves Dm i dj 16.00- 16.45 Aquagim 2 25

 

Les inscripcions es realitzaran a les oficines del SEM, des del 5 de juny per als cursos de juliol; i des del 3 de juliol per als cursos d’agost.

L’oferta de grups per al mes d’agost estarà en funció de les inscripcions del mes de juliol.

Durant els dos primers dies de classe es reajustaran els grups, i s’adequaran als diferents nivells que s’ofereixen, segons els criteris tècnics del SEM.

El 21 de Juliol i el 15 d’agost no hi haurà classes lectives.

Tots els participants als cursos rebran un DIPLOMA D’ASSISTÈNCIA.

CURSETS NATACIÓ. Piscina Climatitzada

CURSETS DE NATACIÓ. Piscina Climatitzada (veure fullet específic).
Piscina Climatitzada Municipal
Durada: Juliol i Setembre (cursos mensuals); Agost Tancada.
Dilluns a Diumenge.

Cursos de Natació: iniciació, perfeccionament i manteniment; natació adaptada; revitalització funcional; gimnàstica aquàtica; aigua- fitness; natació embarassades; infantils i xiquets; Plus Trainning (personalitzat); bany lliure i familiar.

Cursos de formació:  Monitor de Natació, socorrisme, etc.
Places: mínim 8 alumnes per grup
Informació i Inscripcions: Piscina Climatitzada. Gestión Salud y Deporte SLU. Tel: 96 2853623

ESCOLES i CURSOS ESPORTIUS PER A JOVES. De 4 a 18 anys.

CAMPUS ESPORTIUS JUNY i JULIOL 2017

IV CAMPUS D’ESTIU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA “RITMOLIVA”
Del 3 al 30 de juliol
Pavelló Municipal d’Esports
Dirigit a xiquets/etes des de 6 anys (nombre de xiquets/etes limitat). Entrenament a diversos nivells,: iniciació,perfeccionament i pre-competició.
Horari:

Nivell  Iniciació: de 9.00 a 13.30 h. Triar entre quinzena o mes complet.

Preus: Opció A, de dill a div,  1 quinzena 60 €, mes complet 110 €

Opció B, 3 dies setmanals, 1 quinzena 40€, mes complet 70€

Nivell Perfeccionament:  de 10.00 a 13.30 h.

Preus: Opció A, de dill a dv, 1 quinzena 70 €, mes complet 130€

Opció B, 3 dies setmanals, 1 quinzena 50 €, mes complet 90 €.

Nivell Pre-competició: de 10.00 a 13.30 h.

Preus: Opció A, de dill a dv, 1 quinzena 70 €, mes complet 130€

Opció B, 3 dies setmanals, 1 quinzena 50 €, mes complet 90 €.

Nivell Competició: de 10.00 a 13.30h

Preus: Opció A, 4 dies setmanals, 1 quinzena 65 €, mes complet 120€

El pagament s’efectuarà el 1er dia de l’activitat a l’equip tècnic del club.
Informació en les oficines del SEM. Les inscripcions cal dirigir-se al Club G.R. Ritmoliva (680 822 394/ 616 182 987)
Organitza Club G.R. Ritmoliva

VI CAMPUS  DE FUTBOL “PASSPEU”

Del 10 al 28 de julio.

Camp de Futbol El Morer

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Preu: 250 €

Activitats: Tir i regat, control i passe, conduccions, tocs de cap, classes de formació, entrenament específic de porters i jugadors de camp.

Inclou: un equipament (samarreta mànega curta, pantaló curt i calcetins), per als porters samarreta mànega llarga encoixinada i calcetins i pack esmorzar, botella d’aigua, entrada piscina (tots els dies).

Inscripcions i informació: “www.passpeu.com”,  e-mail, llechescarles4@hotmail.com/ tels. 620850950 / 00447712 629903; IDEES perruquers (Cervantes, 25 bajo) y (Avda. Picasso-Centre Comercial Oliva Nova)

Organitza Academia de Futbol PassPeu “Carles Lleches”.

Col·labora: Ajuntament d’Oliva i UD Oliva.

I CAMPUS  DE TRIATLÓ OLIVA

Del 3 al 14 de juliol

Piscina coberta, pista polivalent i pista d’atletisme.

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Categories: Tri-motricitat de 5 a 7 anys.

Iniciació de 8 a 13 anys

Tecnificació de 14 a 16 anys

Preu: 1 setmana 40€

2 setmanes 70€

Descompte 25% germans.

Tot xiquet/a haurà de portar el següent material:

Natació: banyador, xancles, ulleres natació i tovallola.

Ciclisme: Pantalons curts, samarreta, calcetins, esportives, casc i bicicleta.

Carrera: Pantalons curts, samarreta, calcetins i esportives.

Obsequi d’una samarreta per a tots els participants !!

Informació en oficines del SEM. Les inscripcions es faran amb antelació, cal dirigir-se a Toni (606400758)  i Vicent (658850033)  . Places limitades.

Organitza Club Triatló Oliva, Escola Triatló “Tritarongina”

ESCOLES ESPORTIVES JUNY, JULIOL i AGOST 2017

ESCOLA ESPORTIVA DE PATINATGE ARTÍSTIC
Del 19 de Juny al 31 de juliol /del 1 al 30 de setembre
Poliesportiu Municipal
De 4 a 14 anys i / + 14- adults.
Horaris: (Iniciació) Dilluns i dimecres, 1 grup de 12 alumnes (18:00 a 19:00 h.)
(Perfeccionament) dilluns, dimecres i divendres 1 grup de 12 alumnes (19.00 a 20:00 h.)
Inscripcions:  Iniciació: 25,00€ (mes i mig) ; Perfeccionament: 30€ (mes i mig) al Club Patinatge Oliva (compte bancari del club) Contacte: patinajeoliva@gmail.com, (tel: 657 131 455). www.cpaoliva.com
Organitza Club Patinatge Artístic Oliva.

ESCOLA ESPORTIVA DE BÀSQUET “ESTIU 2017”
Del 3 al 14 de juliol.
Poliesportiu Municipal i Pavelló d’Esports.
Dirigida a xiquets/es nascuts des de l’any 2010 fins a l’any 1999 (el nombre de xiquets/es està limitat)
Dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h. Dissabte de 10:00 a 12:30h
Inscripcions:100,00€ per xiquet/a 2 setmanes. Opció de 1 setmana: 60,00€.
Incripcions al C. Basquet Oliva (Whatsapp Oscar Roca: 610015096).
Material esportiu i altres sorpreses per a tots els inscrits a l’escola.
Organitza Club Bàsquet Oliva

ESCOLA ESPORTIVA DE TENNIS TAULA
De l’3 al 31 de juliol
IES Gabriel Ciscar
Dirigida a xiquets/etes de 10 a 15 anys i adults (+15 anys)
Dimarts i dijous de 19:00 a 21.00 h
Ratio mínim: 8 inscrits
Inscripcions: 25,00€ tot el mes, 20,00 € alumnes EEM Corriol, germans i família nombrosa.
Informació en oficines SEM ; Inscripcions a C.E.Corriol (649 413 003) o Rafa (696 423 289)
Organitza Colla Esporitva Corriol.

ESCOLA ESTIU PILOTA 

De l’1 al 31 de Juliol.
Trinquet d’Oliva i Frontó del Poliesportiu.
Dirigida a xiquets/es de 6 a 16 anys
Grups reduïts (ratio 6/9)
Dilluns i dijous 10:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:30h. (matí o vesprada en funció del grup)
Dimarts i dijous 17.00 a 18.30 h. Alevins i de 18.30 a 20.00 h. Infantils i cadets.
Activitats: diferents modalitats de pilota, competicions, excursions, gelats al final de les sessions i diploma al final de l’escola.
Informació i inscripcions en oficines SEM i al Club Pilota Oliva (Xavi Tel: 619143971 i Escoto: 655876786)
Preu: 30,00 € inscrits a l’EEM, 35,00€ resta d’inscrits
Organitza Club Pilota Oliva

ESCOLA ESPORTIVA D’HANDBOL PLATJA.
Del 19 de juny al 16 d’agost.
Zona de Platja Pau Pi (Mitja Galta, al costat del Club Nàutic)
Activitat esportiva, dirigida a joves de 6 a 15 anys, amb participació en els Tornejos d’handbol Platja organitzats conjuntament amb el campus d’Handbol.
Dies i horaris:

(HPL 1) dilluns i dimecres, 2 grups benjamí/ aleví de 12 alumnes (18.30 a 19.30 h.)

(HPL 2) dilluns i dimecres, 2 grups infantils i cadets de 12 alumnes (19.30 a 20.30 h.)

Inscripcions: 45,00 € curs complet, 25,00 € un mes a les oficines del SEM (96 2850221) i Club Handbol Oliva (tel: 636 334 040, Manolo)
La inscripció inclou: samarreta oficial, participació al torneig d’handbol platja amb trofeus, refrescos i berenar d’acomiadament.
Organitza Club Handbol Oliva.

ESCOLA ESPORTIVA DE VOLEI PLATJA
De l’1 de juliol al 31 d’agost.
Zona de Platja pau Pi (Zona esportiva de plata Mitja Galta)
Activitat esportiva, dirigida a joves de 8 a 18 anys, en la qual es combinen activitats esportives, entrenament i competicions de Volei Platja.
Dies i horaris:

 • Dilluns i dimecres, cadet, 14  alumnes (18.30 a 19.45h)
 • Dilluns i dimecres, juvenil, 14 alumnes (19.45 a 21.00h)
 • Dimarts i dijous, Benj/aleví, 14 alumnes (18.30 a 19.45h)
 • Dimarts i dijous, infantil, 14 alumnes (19.45 a 21.00h)

Activitats complementàries: tornejos cada 2 divendres. Socis Gratuit, 3€ la resta de participants.

Inscripcions: 45€ curs complet, 25,00€ mensual. 40,00 € curs complet germans i familia nombrosa. Informació a les Oficines Sem. Inscripcions al Club de Volei. (Tels. Coordinació: 608 632 337 / 658 149 848).

Organitza Club Voleibol Oliva.

ESCOLA ESPORTIVA i RECREATIVA D’ESTIU.
Durada: 1r Torn, del 21 al 30 de juny;  2n Torn, de l’1 al 15 de juliol; 3r Torn: del 17 al 31 de juliol.
Complex Esportiu Municipal, Parc Hort de la Bosca i Zona Esportiva de Platja “Mitja Galta”. (Al costat del Club Nàutic)
Activitats esportives, recreatives i culturals dirigides a joves de 4 a 14 anys.
6 grups de 12 xiquets/etes per edats:
Grup 1: de 4 i 5 anys,   Grup 2: de 6 i 7 anys, Grup 3-4: 8 i 9 anys, Grup 5 : 10 i 11 anys i , Grup 6 :12 a 13 anys.

Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.(Opció de dinar de 14:00 a 15:00h per 6€ al dia)

Activitats programades:
Activitats Esportives: futbol, handbol, bàsquet, voleibol, colpbol i rugbi tant al pavelló com a la platja de la mitja galta.
Activitats recreatives: Frontennis, pàdel, tennis taula, iniciació a l’Atletisme, pilota valenciana, bàdminton, beisbol, paintbo,  jocs aquàtics, grand prix….
Activitats complementàries: Taller de repàs, taller d’anglés, taller de pintura i jocs de lògica i estratègia.
La inscripció a l’escola inclou: 2 samarretes, desplaçaments en autobús a les activitats de platja de la Mitja Galta, un DVD de fotos de les activitats realitzades durant tota la quinzena i l’esmorzar d’acomiadament al bar del pavelló cobert i premis sorpresa.
Inscripcions: 100€ el  primer torn, 65,00€ per setmana; 125,00€ per quinzena, 240,00€ per a tot el mes o 300,00€ durant tot el peirode (10% de descompte per a germans inscrits a l’escola, família monoparental i família nombrosa).
Informació a les oficines SEM (telf: 962850221). Inscripcions al Club Handbol Oliva (Manolo Sansaloni, Coordinador de l’escola. Tel: 636334040, mail: manolo.sansaloni@gmail.com i Matei Andrei, Tel: 667374917, email: mateimarciuc@gmail.com).
Termini matrícula: Fins el 19 de juny per als 2 primers torns (juny i 1ª quinzena de juliol, reunió informativa per als pares el mateix 19 de juny a les 20:00h a la Sala de Juntes del Pavelló) i durant el mes de juliol per al 3er torn (2ª quinzena de juliol, reunió informativa per als pares el 30 de juny a les 20:00 a la sala de juntes del Pavelló)
Organitza Club Handbol Oliva.

ESCOLA D’ESTIU GOLF INFANTIL
Juliol, Agost i setembre.
Oliva Nova Golf.
Xiquets de 5 als 14 anys.

Dilluns, dimecres i divendres de 12:00 a 13:00h.

Preu: 10€ dia/hora. Material inclòs.
Inscripció i informació: Salvador Martí telf. 619 130 244 / proshop@olivanova.com. Telf: 96 285 76 66

Organitza Oliva Nova Golf

ESCOLA ESPORTIVA DE KUNG FU UMA INFANTIL A LA PLATJA
Juliol i Agost (Cursos Mensuals).
Zona de Platja Aigua Blanca (junt a posta Creu Roja)
Activitats dirigides a xiquets i joves de 3 a 14 anys

Dimarts i dijous de 19.00 a 20.00 h. Mínim 10 alumnes per grup.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.
Preu: 2h. setmana 25€/mes. 15€/quinzena.
Organitza Club Esportiu Dharma. (Andrés García. www.uma-univers.com)

JORNADES i ACTIVITATS RECREATIVES D’ANIMACIÓ

FESTA CLOENDA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS.
Divendres 9 de Juny, a les 17.00 h.
Dirigit a alumnes i participants en els XXXV Jocs Esportius Municipals.
Pavelló Municipal d’Esports
Programa:
17.00.- Concentració dels participants
17.15.- Salutació de la Delegació d’Esports
17.30.- Mostra d’activitats Artístiques de l’Escola Esportiva Municipal de Gimnàstica Rítmica.
18.15.- Lliurament dels premis corresponents a la Fase Local dels XXXV Jocs Esportius C.V.
Organitza SEM i AMPES dels Centres Escolars d’Oliva
FESTIVAL FI DE CURS E.E. DANSA CLÀSSICA , ESPANYOLA

Divendres 9 de juny, a les 20’30 hores.
Centre Polivalent
Participen alumnes EEM de dansa Clàssica/ Espanyola d’Oliva i Villalonga.
Associació “La Safor en Dansa”.


FESTIVAL FI DE CURS EEMM PATINATGE ARTÍSTIC “CIUTAT D’OLIVA”
Dissabte 17 de juny, a les 20:00h
Dirigit a alumnes de l’Escola Esportiva Municipal de patinatge.
Centre Polivalent.
Organitza Club Patinatge Artístic Oliva.

FESTIVAL FI DE CURS EEM GIMNÀSTICA RÍTMICA.
Dissabte 24 de juny, de 10.00 a 13.00 hores.
Pavelló Municipal d’Esports
Participen alumnes Escola Esportiva Municipal Gimnàstica Rítmica
Organitza Club Gimnàstica Rítmica “Ritmoliva”.
ENCONTRES DE TAI XI i XI KUNG UMA

Mes de Juny
Divendres de 11.00 a 12.00 h.
Passeig Joan Carles I “Zona Parc Infantil” Oliva
Obert a tothom. Gratuït.
Objectiu: Donar l’opció d’acostar-se a la pràctica del Tai Chi Kung Fu UMA, creant un espai d’encontre entre avançats i principiants.
Informació al Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053).

ANIMACIÓ ESPORTIVA A LA PLATJA
Mes de juliol i agost
Activitat d’animació combinant Body Fisic, Pilates i Piloxing, amb suport musical
Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”
(AEP 1) Dilluns a divendres de 20.15 a 21.15h.

Dilluns  (Body físic)

Dimarts i dijous (Pilates)

Domecres (BootyFit)

Divendres (Piloxing: Pilates+Boxing+Dance)

Oberta a tothom. Recomanacions: Tovallola i botella d’aigua. Organitza Ajuntament d’Oliva, Serveis Esportius Municipals.

MASTERCLASS FITNESS

Divendres 28 de juliol i Divendres 25 d’agost

Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

De 19.30 a 21.30 h

Obert  tothom.

Organitza Ajuntament d’Oliva, Serveis Esportius Municipals

 

ESCOLA ESPORTIVA DE KUNG FU UMA INFANTIL A LA PLATJA

Juliol i Agost (Cursos Mensuals).

Zona de Platja Aigua Blanca (junt a posta Creu Roja)

Activitats dirigides a xiquets i joves de 3 a 14 anys

Dimarts i dijous de 19 a 20h. Mínim 10 alumnes per grup.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preu: 2h. setmana 25€/mes. 15€/quinzena.

Organitza Club Esportiu Dharma. (Andrés García. www.uma-univers.com)

PROGRAMES DE FORMACIÓ

JORNADES TÈCNIQUES PATINATGE ARTÍSTIC

Del 28 d’agost a l’1 de setembre

Poliesportiu Municipal

Patinadors federats

Horaris: Dilluns a divendres 10.00 a 12.30h

En les jornades s’impartirà preparació física, dansa i patinatge.

Inscripcions: 30€ al club patinatge Oliva (compte bancari del club)

Organitza Club Patinatge Oliva

COMPETICIONS i ESDEVENIMENTS ESPORTIUS D’ESTIU ORGANITZATS AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

XXII QUINZENA ESPORTIVA 2017. Del 17 de juny al 2 de juliol

TORNEIG D’ESTIU HANDBOL 2017

17 i 18 de juny

Lloc: Complex Esportiu Municipal Oliva i Gandía

Horari: de 9.00 a 19.30h

Festa de l’esport amb motiu de la cloenda de la temporada d’handbol 2016-17.

Equips participants: Oliva, Gandía, Florida i Sueca

Categories: Infantil masculí, Infantil femení i cadet masculí.

Preus: Opció A: Oliva, Torneig Pista+ esmorzar, dinar i berenar, 10€

Opció B: Gandía, Torneig Handbol platja+Rem+ esmorzar, dinar i berenar, 10€

Opció C: Sols per als cadets Tornejos Oliva i Gandía+allotjament (pensió completa), 35€

Organitza Club Handbol Oliva, Handbol Florida Catarroja i Handbol Sueca, col·labora Ajuntament d’Oliva.

TORNEIG BASE D’ HANDBOL PLATJA 2017

Dissabte 24 de juny

Lloc: Zona esportiva platja Pau Pi “Mitja Galta” de 9.00 a 21.00h

Categories: Aleví mixt, infantils i cadets masculí i femení.

Organitza: FBMCV i col·laboren Club Handbol Oliva i Ajuntament d’Oliva.

 REGATA DE VELA DE CREUER “IX TROFEU CIUTAT D’OLIVA”

Diumenge 9 de juliol.

Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.

Participen: Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Nàutic Oliva

“II TORNEIG MEDES” DE TENNIS TAULA

Dissabte 8 de Juliol, de 16.00 a 20 h.

IES Gabriel Ciscar

Oberta a tothom.

Inscripcions a les 15.30 h.

Organitza Colla Esportiva Corriol, Col·labora Esports Medes

OPEN VOLEI PLATJA

Divendres 15 de Juliol, a les 17.00 a 21.00 h.

Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).

Modalitat: 4 x 4 . Equips de 4- 6 jugadors.

Inscripcions: preu per determinar. Màxim 32 equips participants.

Premis als 3 primers equips classificats.

Organitza Club de Voleibol Oliva

 

CONCURS PESCA ESPECIAL SENIOR “MAR COSTA”

Dissabte 29 de juliol i 26 d’agost

Costa de la platja d’Oliva.

Inscripcions Pesca Esport (96 285 3702)

Organitza Club Local de Pescadors Esportius

VI CONCURS DE PESCA EMBARCACIÓ FONDEJADA DE ALTURA 2017

Diumenge 25 de juny (1er concurs)

Diumenge 16 d’agost (2on concurs)

Roca d’Oliva

Participen: Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Local de Pescadors Esportius

TORNEIG TENNIS ESTIU JUVENIL

Del 26 al 30 de juny

Club de tennis Oliva

Participen: Pre-tennis,benjamí, aleví i infantil

Organitza Club de tennis Oliva

 TIR OLÍMPIC. Tirades Regulars i Campionats.

Camp de Tir.

Diumenge 16 de juliol a les 9.30h. 9mm. i calibre major. Categories E, 1ª, 2ª, 3ª i veterans.

Dissabte 8 de juliol a les 17.00 h, Tir Dinàmic. Categories: Pistola i revòlver

Diumenge 23 de juliol a les 9.30 h. pistola foc central. Categories: E. 1ª,2ª, 3ª i veterans, pistola esportiva dames.

Dissabte 5 d’agost a les 17.00 h, Tir Dinàmic. Categories : Pistola i revòlver

Diumenge 20 d’agost a les 9.30 h. i 16.30 h. doble tirada pistola foc central, pistola esportiva, i  pistola Standard. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª, veterans i dames.

Dissabte 2 de setembre a les 17.00 h. Tir Dinàmic. Categories: Pistola i revòlver

Diumenge 10 de setembre a les 9.30 h.9mm. i calibre major. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª, V i dames.

Dissabte 16 a les 17.00 h. Armes neumàtiques, armes històriques i pistola tir ràpid. Regularitat.

Diumenge 24 de setembre a les 9.30 h. Pistola Foc Central, Carabina Match/ligera i Pistola esportiva. Categories dames.

Inscripcions al tel: 616450483

Organitza Club de Tir Olímpic d’Oliva

24 HORES FUTBET C.Tennis Oliva.

Dissabte 29 i diumenge 30 de juliol

Club de Tennis d’Oliva.

Categories: Absolut. Màxim 16 equips.

Organitza Club de Tennis d’Oliva

 XVI TROFEU PILOTA “GREGORI MAIANS”

Dimarts 8 d’agost 1era semifinal, divendres  11 d’agost 2ona semifinal i el dimarts 15d’agost la final

Trinquet nou d’Oliva

Inici partides a les 16.30 h.

Organitza Club Pilota Oliva

XV  REGATA DE REM  “TROFEU CIUTAT D’OLIVA” i “REM DE MAR”

Diumenge 13 d’agost

Club Nàutic Oliva.

Participen Equips Federats.

Categories Sènior i Fèmines.

Inscripcions al Club Nàutic Oliva (96 285 34 23). Per invitació.

Organitza Club Nàutic Oliva. Secció de Vela.

TORNEIG SOCIAL LOCAL DE PADEL C. Tennis Oliva.

Del 7 al 13 d’agost

Club de tennis Oliva

Participen: dobles dames i cavallers

Club de Tennis d’Oliva.

SIMULTÀNIA D’ESCACS

Dissabte 19 d’agost, de 19.00 a 21.00 h

Plaça Europa, Platja Oliva

Manolo Fenollar Jordá, campió absolut Comunitat Valenciana 2008 i 2011  s’enfrontarà contra 20 jugadors al mateix temps.

Organitza Club Escacs Oliva

12 HORES FUTBET. C. Tennis Oliva.

Dissabte 19 i diumenge 20 d’Agost.

Participen: Social/local. Majors de 30 anys.

Club de Tennis d’Oliva. Màxim 12 equips.

Organitza Club de Tennis d’Oliva

 TORNEIG DE TENNIS PROMESES C. Tennis Oliva.

Del 21 al 25 d’agost

Participen: Simples dames i cavallers. Pre-tennis, benjamí, aleví, infantil i cadet.

Organitza club de tennis Oliva

IV TORNEIG “PLATGES D’OLIVA”

Dissabte 26 d’agost, a les 9.30

Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).

Modalitat: 2 x 2 mixte

Inscripcions: preus per determinar. Màxim 48 equips participants.

Premis en metàl·lic als 3 primers equips classificats del quadre or. Als 3 primers classificats dels quadres plata i bronze, tindran regals.

Organitza Club de Voleibol Oliva

XVII REGATA DE VELA MEMORIAL “PEPE FRASQUET”

Diumenge 27 d’agost.

Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.

Participen: Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Nàutic Oliva

CAMPIONAT PADDLE SURF (Etapa Circuit Mediterrani SUP-Race 2017)

Diumenge 10 de setembre.

Inscripcions obertes a tot el públic

Informacions i inscripcions: Tel. 96 285 54 98 – www.olivasurf.com

Organitza Oliva Surf

XXIX TRIATLÓ OLIVA “LA DEGANA” 2017 (Seu Campionat Autonòmic Comunitat Valenciana)

Diumenge 17 de setembre, a les 8:00 h. en la Platja Pau Pi (Zona esportiva Mitja Galta)

Categories: Obert – popular – grups d’edat. S’ha d’estar federat per a participar. Si no s’està federat s’haurà de fer la llicència per un dia.

Modalitats: Triatló Olímpic. Categoria A, no drafting (no se pot anar a roda en el recorregut de ciclisme)

Distàncies: 1.500 m Natació.- 45 km ciclisme.- 10 km Cursa a peu.

Inscripcions: en www.olivaestriatlo.com i la  Federació Valenciana de Triatló Mail inscripcions i informació: inscripcion@olivaestriatlo.com; info@olivaestriatlo.com.

Comitè Promoció organitzatiu: Excm. Ajuntament d’Oliva (Regidories d’Esports i turisme), Excm Ajuntament de Pego i Club Triatló Oliva.

Gestió Tècnica:  Federació Unió Activitats Integrades Activa’t + i Projecte de Promoció “Oliva és Triatló” Interès Turístic.

CONCURS DE PESCA AL CURRICAN

Diumenge 24 de setembre, 1ª Jornada

Modalitat Currican

Especies: Les habituals en la pesca de currican d’alçada

Inscripcions al Club Nàutic fins el dia abans

Preu per determinar

Premis: S’entregaran al finalitzar l’última jornada de pesca.

Organitza Club Nàutic Oliva.

ASSOCIACIONS i ENTITATS ESPORTIVES D’OLIVA

(Inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat Valenciana i en el Registre Municipal d’Associacions)

 

Societat Colombicultura “La Olivense”

Tel: 616 004 831. Francisco Pericas Malonda

Crtra. Nazareno, 38. 46780 Oliva

Club Bàsquet Oliva

Tel: 610 015 096. Jose Oltra Alcaraz

c/ Manuel Broseta 3.46780 Oliva

flletges@gmail.com

www.cboliva.org

 

Club d’Escacs Oliva

Tel: 679171114. Carles Mengual Bolo

Crta. Gandia, 28 baix. 46780 Oliva

escacsoliva@gmail.com

www.estadium.ya.com/ceoliva/

 

Club Billar Oliva

Tel: 635 622 572. Mario Richard / Salvador Bolo

c/ Moreres, 1. 46780 Oliva

mario.richart.ripoll@gmail.com

salvabolo@yahoo.es

 

Ass. Local de Pescadors Esportius

Tel: 629 184 745. Juan Vte Fabrich Sabater.

C/ Capità Cortes, 24. 46780 Oliva

yallepoliva@yahoo.com

 

Club Handbol Oliva

Tel: 659469417. Andres Fuster Verdú

Ctra Convent, 3. 46780 Oliva

afuster@pavasal.com

www.clubhandbololiva.com

 

Club Tir Olímpic Oliva

Tel: 616450483. Juan Luis Ayet Arlandis

C/ Papa Alejandro VI, 3.  46780 Oliva

tirolimpicoliva@gmail.com

 

Club de Tennis Oliva

Tel: 96 285 11 85. Francisco Climent Sanchis

Crta. Oliva al Mar s/n. 46780 Oliva

administracion@clubtenisoliva.es

www.clubtenisoliva.es

 

Colla Esportiva Corriol

Tel: 649 413 003. Genar Sanjuan Miñana

C/ Tamarit, 3. 46780 Oliva

corriololiva@gmail.com

 

Club Petanca Consulado Guillem (OLIPE)

Tel: 696911296. Juan Argudo

C/ Juan Antonio  Mayans, 7. 46780 Oliva

rupevil@hotmail.com

 

Club Nàutic Oliva

Tel: 96 285 34 23. Juan Navarro Esteve

C/ Alfons El Magnànim. 46780 Oliva

nauticoliva@gmail.com

www.nauticoliva.es

 

U.D. Oliva

Tel: 625 548 071. Miguel Sanchis Poquet

Avd/ Francisco Brines 33 . 46780 Oliva

udoliva@yahoo.es

www.olivafutbolbase.com

 

Club de Pesca Esportiva “La Caracola”

Tel: 690259833. Fco Cabrera Alcaraz

C/ Gabriel Miró, 12 46780 Oliva

acs22-02@hotmail.com

 

Societat de Caçadors

Tel: 650 049885. Enrique SanOnofre Alvarado

C/ Collado 57. 46780 Oliva

jm-mayans@terra.es

 

Club d’Esquí La Safor

Tel: 616 306 257. Rosa Mª Aguilar Pericàs

C/ Nou d’Octubre, 2 entresol. 46780 Oliva

esquilasafor@gmail.com

http://picasaweb.google.es/esquilasafor

 

Club Pilota Oliva

Tel: 676 494 729. Salvador Garcia Riesco

C/ Trinquet 10. 46780. Oliva

clubpilotaoliva@gmail.com

 

ARC La Colla d’Oliva. Secció Esportiva

Tel: 629 355 850. Salvador Fuster Martinez

Crta. Pego, 38. 46780.Oliva

salvadorfuster@yahoo.es

 

 

Club de Golf Oliva Nova

Tel: 96 285 7988 Daniel Asis Boyer

Apartat Correus 31. 46780 Oliva

dasis@olivanova.com

www.olivanova.com

 

Ass. Amics del Cavall de La Safor

Tel: 616 323 045. Fernando Jimenez Arlandis

C/ Pau Pi 7. 46780 Platja Oliva

manoloarnalb@gmail.com

 

Club Gimnàstica Rítmica La Lluna

Tel: 666 631321. Nieves Argudo Tornero

C/ Alcalde Fco Llorca,3-1-1. 46780 Oliva

gr_lalluna@hotmail.com

 

Club Atletisme L’Espenta

Tel: 606 104 353. Rafael Sepulveda Barber

c/ Ramon y Cajal, 6. 46780 Oliva

ana.savall13@gmail.com

www.lespenta.com

 

Club Esportiu Dharma

Tel: 96 2851912. Andrés García Ferre

C/ Walt Disney 9. 46780 Oliva.

clubdharma@uma-univers.com

www.clubdharma.com

 

Club Karate-Do Oliva

Tel: 647726326. Francisco Forrat Gilabert

C/ Padre Antonio Salelles, 9. 46780 Oliva

pacoforrat@gmail.com

www.karateoliva.es

 

Club Hípic Oliva Nova

Tel: 607 340 713. Arturo Sabater Tomás

C/ Font d’en Carròs 49. 46780 Oliva

centrohipicoolivanova@hotmail.es

 

Club Natació Oliva

Tel: 647700449. Alfredo Castelló Escrivà

C/ Gabriel Miró, 11 3er H. 46780 Oliva

clubnatacionoliva@gmail.com

 

Ass. La Safor en Dansa

Tel: 615 090 837. Natalia Vives Aparisi

Paseo Germanias 108, 4º, pta. 15. 46700 Gandia

nataliadansa@gmail.com

 

Grup d’Esplai Esportiu “ Volantí”

Tel:637 588 663. Franco Borràs Pellicer

Avd/ Alacant 120. 46716 Bellreguard

franchi­_fb@hotmail.com

 

Club de Carreters i Llauradors

Tel: 96 285 3655. Antonio Pla Soria

C/ Castellar 9. 46780 Oliva

Club Triatló Oliva

Tel: 606 400 758. Antoni Cots Peralta

C/ Verge del mar, 8. 46780 Platja d’Oliva

clubtriatlonoliva@gmail.com

www.clubtriatlooliva.com

 

Club de Golf “Forat 19”Oliva

Tel: 677 005 593 Antonio Navarro Egea

C/ La Figuera 36. 46780 Oliva

antonio.navarro@dival.es

 

Associació d’Esportistes Veterans d’Oliva

Tel: 686 884 740. Lope Verbo Moreno

C/ Joanot Martorell 3, 2b. 46780 Oliva

lopeverbo@yahoo.es

 

Penya Barcelonista d’Oliva

Tel: 639 364 119. Javier Barriga Grandell

C/ Major, 22. 46780 Oliva

Club de Ball Esportiu Ballroom Saforball

Tel: 96 285 5225. Juani Gomez Beltran

C/ Calixto III, nº 19F. 46780 Oliva

saforball@ballant.es

www.saforball.es

 

Associació Valenciana de Kwan-ki-do

Tel: 610 340 401. Eleuterio Pastor Mañez

C/ Ronda de Tamarit, 23.

46780 Grao de Gandia

qwan-ki-do@ctv.es

 

Oliva Hoquei Club

Tel: 669 085 216. Juan Fco. Pi Aparisi

C/ Les Tendres, nº 22. 46780 Oliva

juanaparici@telefonica.net

 

Associació “Motoclub Motolio”

Tel: 699 069 915. Victor Vila

Avd/ Monjas Clarisas, nº 35-37. 46780 Oliva

susana@motostiburon.com

 

Club Patinatge Artístic Oliva

Tel: 657 131 455. Alejandra Felipe Figueron

c/ Rioja, 67 3er A. 46730 Grau Gandia

patinajeoliva@gmail.com

www.cpaoliva.com

 

ARC La Penya d’Oliva

Tel: 629 065 767 Jose Daniel de Sena Sanchis

C/ Ernest Lluch, 45 1ºC. 46780.Oliva

salvadorfuster@yahoo.es

 

Club Kiteboarding Oliva

Tel: 607 369 433. Sebastien Marcel Max Ducos

CC Oliva Nova. Local nº12. 46780 Oliva

info@division-nautica.com

 

Grup d’ Esplai Esportiu “ La Barraca”

Tel: 962850625. Joaquin Castaño Climent

Pass/ Fco. Brines, 22. 46780 Oliva

 

Assoc. Juvenil Tepsicore Dance Project

Tel: 652 470862. Sara Pla Benito

C/ Sant Lluís nº 23. 46780 Oliva

penelope­_peiro@hotmail.com

 

C de Tir en Arc Oliva

Tel: 696 977 288. Vicente Vidal Gosp

Polígon Industrial el Brosquil, parcel·la 25.        46780 Oliva

olivaarch@gmail.com

 

Club “Oliva en Moviment”

Tel: 667 460 374. Ana Parra Lorente

Avd/ València nº2, 3er-9.46780 Oliva

anaparralorente@hotmail.com

 

Grup d’Esplai Esportiu Colla “El Revolcó”

Tel: 646 005589/ 96 2851026. Josep Sifres Alemany

c/ Rois de Corella 13, baix. 46780 Oliva

 

Club Ciclista Oliva

Tel: 96 285 71 41. Juan S. Llopis Ibiza

c/ Ramón y Cajal, 31. 46780 Oliva

 

Penya Madridista Passió Blanca d’Oliva

Tel: 679 101 680. Santiago Arce Ciscar

c/ Fco. Ferrando, 1.46780 Oliva

Club Combat Oliva

Tel: 677 59 1875. Pancracio Lama Perez

C/ Gabriel Ciscar 87. 46780 Oliva

oliva@shootunion.com

www.shootunion.com/oliva

Associació Futbol amateur d’Oliva (AFAO)

Tel: 96 2963633. Carlos Medina Calabuig

c/ Walt Disney 12. 46780 Oliva

carlos@gestoriamedina.com

www.futbol7.en-oliva.com

 

Club Gimnàstica Rítmica Ritmoliva

Tel: 675 550147. Ana Alemany Llorca

c/ Botánico Cabanilles 10-2º-C. 46780 Oliva

clubgr.ritmoliva@hotmail.com

 

Club Lucha Combat Grappling Family Pride

Tel: 620 460421. Miquel Alcaraz Andrés

c/ Alejandro Cardona 9-5º-10. 46780 Oliva

clubolivalluita@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de Voleibol Oliva

Tel: 615 075 503 Josep A. Naya Marí

c/ Fonteta de Soria nº 2, 3ª-9. 46780 Oliva

jjansa@gmail.com

Penya Valencianista “ Manolo Mestre”

Tel: 96 285 04 11. Mª Eugenia Navarro

C/ Avda. Valencia, 9. 46780 Oliva