Salta al contingut

Premsa

Transparència municipal

transparencia

D’ara endavant, l’Ajuntament d’Oliva publicarà la relació de totes

Almost cialis generic Better how much do viagra pills cost Only online pharmacy viagra Vanilla. I canadian pharmacy 1 Quality cialis dosage.

les resolucions i els decrets de l’Alcaldia en la seua pàgina web, setmanalment. Així ho ha disposat l’alcalde a través d’un decret en el qual, a més de resoldre la dita publicació per a la seua consulta pública, ordena també als serveis informàtics donar accés telemàtic al registre de decrets als grups polítics municipals, amb la finalitat que puguen consultar-lo diàriament. Els decrets es podran consultar en el nou apartat de Transparència, des de la mateixa pàgina d’inici de la web municipal: www.oliva.es Al llarg dels últims anys la pàgina web municipal ha avançat pel que fa a transparència: detall de les despeses de la corporació municipal, nou apartat de transparència d’Alcaldia, publicació d’edictes, bases i procediments selectius, contractacions i adjudicacions, pressupost municipal, publicació de les actes del Ple, etc. Així i tot, encara queden moltes mesures a adoptar per incrementar els mecanismes i les eines per facilitar i millorar la transparència i la rendició de comptes a la ciutadania. L’alcalde ha manifestat que aquest decret s’emmarca dins del conjunt d’actuacions que l’Ajuntament d’Oliva desenvolupa per tal d’incrementar la transparència administrativa i promoure un govern obert, que derivaran en la proposta d’adhesió al Portal de Transparència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i en la confecció d’una ordenança municipal de transparència amb noves mesures.