Salta al contingut

Ajuntament / Tauler d'anuncis

Convocatòria subvencions esportistes d’elit locals no professionals 2016 (termini fins 22 octubre)

Apertura de convocatòria i presentació de documentació (fins 22 d’octubre). Més informació enllaç següent:

http://oliva.es/arees/vida-cultural/esports/subvencions-esportives/