Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Anunci de licitació per a la contractació de les obres contingudes al “Text Refós del modificat del projecte d’urbanització per la finalització de les obres del sector Aigua Blanca IV”(termini de presentació de pliques fins el 12 de juny de 2017)

El dimecres 17 de maig s’ha publicat al  Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) l’anunci de licitació. Termini de presentació d’ofertes: des del 18 de maig de 2017 fins al 12 de juny de 2017 a les 14:00 hores. El modificat de projecte està disponible al següent enllaç: https://www.dropbox.com/sh/x0wka324epv3s5p/AACtWpE6DlNC_V9w8Qsg7CrTa?dl=0 Índex Memòria i annexes…

Procediment de pública concurrència de les autoritzacions demanials per a l’explotació d’instal·lacions temporals en domini públic marítim-terrestre en les platges d’Oliva, Temporada 2016 (termini finalitzat)

El termini de presentació de pliques finalitza a les 14.00 hores del proper dilluns 4 de juliol de 2016. La documentació que pots consultar és la següent: PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS ANNEXE I DEL PLEC (autorització de la Demarcació de Costas per a 2016) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ANUNCI DE LICITACIÓ RECTIFICACIÓ ERRORS PLEC…