Alejandro Salort Rubio

Regidor de Benestar Social
Regidor de Joventut

Telèfon de contacte 671 615 250

Activitat Professional Relacions Laborals i Antropologia

Edat 23 anys

E-mail [email protected]

Facebook facebook.com/EsquerraUnidaOliva

Twitter @Alexsr91