José Salazar Cuadrado

Regidor de Comerç, Mercats i Consum
Regidor de Festes

Telèfon de contacte 673 229 271

Activitat Professional Construcció

Edat 55 anys

E-mail gentdoliva@oliva.es

Facebook facebook.com/Gent-dOliva