Blai Peiró Sanchis

Regidor de Planejament Urbanístic
Regidor d’Esports

Regidor d’Obres i Serveis

Telèfon de contacte 673 992 084

Activitat Professional Advocat

Edat 49 anys

E-mail projecteciutadansoliva@gmail.com

Facebook https://goo.gl/Q2PZ92

 Yolanda Pastor Bolo

Regidora d’Educació
Regidora de Participació Ciutadana, Dona i Gent Gran

Telèfon de contacte 673 229 705

Edat 39 anys

E-mail yolandapastorb@gmail.com

Facebookhttp://www.facebook.com/yolandapastorbolo

Gabriel Oltra Mestre
Regidor d’Agricultura

Telèfon de contacte 671 615 288

Activitat Professional Director comercial

Edat 50 anys

E-mail gabriel@masterquim.com

Facebook https://goo.gl/Q2PZ92

 Mireia Francesca Morera Alemany

Regidora de Turisme i Platges

Telèfon de contacte 671 615 286

Activitat Professional Turisme

Edat 33 anys

E-mail mireia.olivaturistica@gmail.com

Facebook https://goo.gl/Q2PZ92