Ocupació-Empresa, i Recursos Humans

 • Llicències i permisos del personal.
 • Reconeixement de serveis.
 • Situacions administratives i jubilacions.
 • Règim disciplinari.
 • Selecció i provisió de llocs de treball.
 • Negociació col·lectiva.
 • Promoure accions de formació per a la inserció laboral de la població aturada.
 • Organitzar estadístiques de treball, posant-les en relació amb les necessitats d’ocupació de les empreses.
 • Formació de Tallers d’Ocupació i altres instruments de foment de l’ocupació.
 • Dirigir i gestionar cursos de formació.
 • Dirigir i gestionar els convenis entre el SERVEF i les corporacions locals en temes d’ocupació.
 • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.