CAI – COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT INNÒCUA – Ley 6-2014

CTA-A COMUNICA COMUNICACIÓ TRANSMISSIÓ TITULARITAT _antic titular_ – Ley 6-2014

CTA-N COMUNICACIÓ CANVI TITULARITAT _nou titular_ – Llei 6-2014

CTC – DECLARACIÓ CANVI DE TITULARITAT D’ESTABLIMENT PÚBLIC _antic i nou titular_ – Llei 14-2010

DRA – CERTIFICAT CONFORMITAT APERTURA – Llei 6-2014

DRA – DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

DRC – DECLARACIÓ RESPONSABLE ESTABLIMENT PÚBLIC – Llei 14-2010

DRC – DECLARACIÓ RESPONSABLE XIRINGUITO 2016 ANNEX X DECRET 143-2015

DRP – DECLARACIÓ RESPONSABLE PROJECTISTA

IUM – SOL·LICITUD D’INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL – Llei 6-2014

LA – SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL – Llei 6-2014

LAF – COMUNICACIÓ DE POSADA EN FUNCIONAMENT – Ley 6-2014

LC – SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ ESTABLIMENT PÚBLIC – Llei 14-2010

V1- SOL·LICITUD GUAL

V2- SOL·LICITUD CANVI DE TITULARITAT DE GUAL

V3- SOL·LICITUD BAIXA GUAL