Informació Tràmits

Cédula Urbanística

Informe Urbanístic

Llicència Obra Menor

Llicència Obra Major

DR. 1ª Ocupació

DR. 2ª Ocupació

DR. Obra

Ocupació de la Vía Pública

Segregació de Parcel·la

Queixa

Representació

Sol·licitud General

Subsanació Deficiències

Sol·licitud Informació Gràfica

Sol·licitud Instalacions Aigua