En aquest apartat podreu trobar informació al voltant del projecte de Diagnosi del sector primària a Oliva iniciat al mes de juliol de 2020 per part del departament d’Agricultura.

També podeu trobar en arxiu adjunt una enquesta al voltant del sector primàri a la nostra ciutat que poden emplenar totes les persones que ho desitgen. L’enquesta és anònima i es pot entregar al Magatzem Municipal en horari de 08.00 al 13.00 hores fins al 7 d’agost.