Escoles infantils de 0 a 3 anys

Curs escolar 2018/2019
La Delegació d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva informa que el període de presentació de sol·licituds d’alumnes per a les Escoles Infantils Municipals s’iniciarà el proper 7 de maig i finalitzarà l’11 de maig de 2018. Per a qualsevol informació al respecte, així com per a recollir el corresponent imprés de sol·licitud, estarem a la seua disposició en la primera planta de l’ajuntament, al Departament d’Educació, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina www.oliva.es

Les persones interessades a conéixer les instal·lacions d’aquestes Escoles Infantils Municipals, podran visitar-les els dies que s’hi indiquen:

  • EIM El Caragol, dissabte 28 d’abril de 2018, de 10.30 a 13.00 hores “Jornada de Portes Obertes”. Podeu vore un resum d’activitats del centre al següent enllaç: https://db.tt/4lUyzAyk
  • EIM La Taronja, divendres 27 d’abril de 2018 de 18 a 20 hores, “Jornada de Portes Obertes”. Podeu vore el periòdic escolar “El Cabasset” de l’EIM La Taronja-Ninos al següent enllaç: Periòdic Escolar El Cabasset

D’acord amb l’ordenança que regula el preu públic per la prestació del servei d’escola infantil i amb els criteris que regulen aquesta admissió, es publica el procés per a l’admissió d’alumnes al centre escolar per al curs escolar 2018/2019, que són els següents:

Calendari d’admissió d’alumnes
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 7 a l’11 de maig

PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS

17 de maig

RECLAMACIONS

17 al 21 de maig

LLISTA DEFINITIVA

24 de maig

MATRÍCULA

24 maig a l’1 de juny

Les sol·licituds de preinscripció es presentaran:

Educació infantil, primària, secundària, Formació Professional Bàsica, cicles formatius, batxillerat

El procés d’escolarització de l’educació infantil de 2n cicle, primària, secundària, batxiller i cicles formatius, depén de la Conselleria d’Educació. Està regulat a través de diverses normes legals (resolució, orde i decret) que pots descarregar-te en aquest web. Des del Departament d’Educació t’ajudem facilitant la informació i lliurant les instàncies. Tot aquest procés es coordina a través d’una Comissió que emana del Consell Escolar Municipal, la Comissió Municipal d’Escolarització, on estan representats l’administració educativa, els directors i directores de tots els centres d’Oliva, AMPAs pública i privada concertada i l’ajuntament. Per a cada curs escolar, per resolució de la Direcció Territorial d’Educació, s’estableix el calendari i el procediment d’admissió d’alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics. Hi ha dos períodes d’escolarització:

  • En el període ordinari d’escolarització, el termini de presentació de sol·licituds de plaça escolar per al següent curs es del 17 al 24 de maig (Educació Primària) i del 17 al 28 de maig (ESO i Batxillerat) en els mateixos centres educatius.
  • Per a l’alumnat que necessite ser escolaritzat amb posterioritat a l’anterior període ordinari, l’assignació de plaça escolar es realitza a través del Departament d’Educació de l’ajuntament.

La normativa aplicable a tot el procés educatiu és la següent: