Escoles infantils de 0 a 3 anys

Curs escolar 2019/2020
La Delegació d’Educació de l’Ajuntament d’Oliva informa que el període de presentació de sol·licituds d’alumnes per a les Escoles Infantils Municipals s’iniciarà el proper 6 de maig i finalitzarà el 10 de maig de 2019. Per a qualsevol informació al respecte, així com per a recollir el corresponent imprés de sol·licitud, estarem a la seua disposició en la primera planta de l’ajuntament, al Departament d’Educació, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina www.oliva.es

Les persones interessades a conéixer les instal·lacions d’aquestes Escoles Infantils Municipals, podran visitar-les els dies que s’hi indiquen:

  • EIM El Caragol, divendres 26 d’abril de 2019, de 18 a 20 hores “Jornada de Portes Obertes”. Podeu vore un resum d’activitats del centre al següent enllaç: https://db.tt/4lUyzAyk
  • EIM La Taronja, dijous 25 d’abril de 2019 de 18 a 20 hores, “Jornada de Portes Obertes”. sessió informativa a les 19 h. Podeu vore el periòdic escolar “El Cabasset” de l’EIM La Taronja-Ninos al següent enllaç: Periòdic Escolar El Cabasset

D’acord amb l’ordenança que regula el preu públic per la prestació del servei d’escola infantil i amb els criteris que regulen aquesta admissió, es publica el procés per a l’admissió d’alumnes al centre escolar per al curs escolar 2018/2019, que són els següents:

Calendari d’admissió d’alumnes
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 6 al 10 de maig

PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS

16 de maig

RECLAMACIONS

16 al 20 de maig

LLISTA DEFINITIVA

22 de maig

MATRÍCULA

22 al 31 de maig

Les sol·licituds de preinscripció es presentaran:

Educació infantil, primària, secundària, Formació Professional Bàsica, cicles formatius, batxillerat

El procés d’escolarització de l’educació infantil de 2n cicle, primària, secundària, batxiller i cicles formatius, depén de la Conselleria d’Educació. Està regulat a través de diverses normes legals (resolució, orde i decret) que pots descarregar-te en aquest web. Des del Departament d’Educació t’ajudem facilitant la informació i lliurant les instàncies. Tot aquest procés es coordina a través d’una Comissió que emana del Consell Escolar Municipal, la Comissió Municipal d’Escolarització, on estan representats l’administració educativa, els directors i directores de tots els centres d’Oliva, AMPAs pública i privada concertada i l’ajuntament. Per a cada curs escolar, per resolució de la Direcció Territorial d’Educació, s’estableix el calendari i el procediment d’admissió d’alumnes en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics. Hi ha dos períodes d’escolarització:

  • En el període ordinari d’escolarització, el termini de presentació de sol·licituds de plaça escolar per al següent curs 2019-2020 és del 9 al 17 de maig (Educació Infantil-Primària) i del 21 al 30 de maig (ESO i Batxillerat) en els mateixos centres educatius.
  • Per a l’alumnat que necessite ser escolaritzat amb posterioritat a l’anterior període ordinari, l’assignació de plaça escolar es realitza a través del Departament d’Educació de l’ajuntament.

La normativa aplicable a tot el procés educatiu és la següent: