Legislació

Legislació urbanística GVA

 

Zones de Protecció i Servidumbre de Domini Públic

Carreteres Estatals

Carreteres Generalitat Valenciana

Hidràulica

Costes

Esteses elèctriques

Ferrocarril Estatal

 

Normativa

Normes Urbanístiques

Casc Antic

Articulació Ensanche

Zona Residencial Ensanche

Zona Sustitució Edificacions i Usos

Zona Industrial i Magatzems

Zona Residencial Perifèrica de Remodelació

Zona Residencial Poblat Marítim

Zona Residencial Extensiva Aïllada Platges

Zona Residencial Semiintensiva Platges

Sector 01 Passeig

Sector 02 Avinguda Mar

Sector 03 Magatzems

Sector 04 Industrial

Sector 05 Aigües Blanques

Sector 06 Platja Nord

Sector 07 Bassetes

Sector 08 San Fernando

Sector 09 Tossal Gros

Sector 10 Bella Vista

Sector 11 Xiricull

Sector 12 Sant Pere

Sector 13 Panorama 2

Sector 14 Servei

Sector 15 Monjes Clarises

Sector 16 Magatzems 2

Sector 17 Industrial 2

Sector 18 Aigües Blanques

Sector 19 Platja Nord

Pla Parcial Sector 1 Canyades

Pla Parcial Aigüa Blanca 1

Pla Parcial Sector 1 Canyades

Pla Parcial Aigüa Blanca 3

Pla Parcial Aigüa Blanca 4

Pla Parcial Bomba

Pla Parcial Rabdells

Pla Parcial Jovades

Pla Parcial Poble Mar 1

Pla Parcial Sector 1 Canyades

PAU Oliva Nova