COOPERATIVA POPULAR  AGRÍCOLA D’OLIVA

 

Estatuts de la Cooperativa Popular Agrícola d’Oliva  (1936)

 

 

 “Relación nominal de los socios que cultivan naranjos y que están pendientes de recolección y venta” (1936)

 

Autoritzacions d’Antonio Peiró Savall, president de la Cooperativa Popular Agrícola, a Vicente Mestre Collado, vice-president de la mateixa entitat (1936)

 

 

DIETARI DE BATISTE SIFRES PASCUAL

 

Batiste Sifres Pascual, natural de la Barraca d’Aigües Vives, era veí d’Oliva, en la Carretera de Pego. Militant anarquista, va ser empresonat en diverses ocasions després de la Guerra Civil. El 1944 redactava un dietari sobre les seues experiències, i moria tot just l’any següent. El document pertany a la col·lecció particular de Mari Carmen Llopis Morell, dona d’un nebot de Batiste.

 

 

TRANSCRIPCIÓ DEL DIETARI DE BATISTE SIFRES PASCUAL

 

LLIBRES D’ACTES DEL SINDICAT AGRÍCOLA SAN JAIME APÒSTOL D’OLIVA

 

Llibre d’actes de la Secció Cooperativa de Consums del Sindicat Agrícola de San Jaime Apóstol d’Oliva

                            27-12-1910 ­­­­­­­­­­­­­­ ========= 29-07-1911  

 Conté altres acords, nomenaments i anotacions                           

 Conté un esborrany en un full solt amb noms de membres de juntes

 

Llibre d’actes del Sindicat Agrícola de San Jaime Apóstol d’Oliva

29-01-1920 ==== 14-03-1926

Conté anotacions en els darrers fulls, papers solts i tres impresos de la Colonia Estudiantil Valenciana.