Anagrama SEM

 

ACTUALITAT ESPORTIVA: QUEDA’T A CASA, PERÒ ACTIVA’T!

 

 

El SEM s’encarrega de planificar, organitzar, dirigir, coordinar i controlar tota l’activitat esportiva que es genera a la nostra ciutat, tenint com a objectius prioritaris entre altres:

  •  
Permetre que la pràctica esportiva siga a l´abast de tots els ciutadans, amb els millors mitjans materials i humans.
  •  
Administrar els recursos econòmics i materials de què disposa, col·laborant amb els esportistes i entitats que ho necessiten.
  •  
Organitzar proves esportives de tots els nivells.
  •  
Mantenir i millorar les instal·lacions esportives municipals.
  •  
Promoure i potenciar l’esport com a element important en el desenvolupament físic i psíquic, la millora i el manteniment de la salut i la conducta per a les relacions humanes.

Aquest any els Serveis Esportius Municipals de l’Ajuntament d’Oliva t’ofereixen per a la temporada 2019-2020  al voltant de 40 activitats i serveis diferents, amb prop de 4000 places perquè pugues elegir la teua forma de gaudir l’esport.

ANIMA’T A PARTICIPAR!