Anunci de Capitania Marítima en València sobre normes de seguretat marítima en zones de bany i en aquelles altres aigues pròximes a la costa de la província de València. 

INSCRIPCIONS CURSOS DE NATACIÓ ESTIU ACTIU 2018

  

 Quadríptic Programació Esportiva d’Estiu.

INFORMACIÓ GENERAL i INSCRIPCIONS

Serveis Esportius Municipals
Dilluns a divendres de 10.30 a 14.30h.
Tel: 96 285 0221
Fax: 96 283 8630
e- correu: [email protected]
www.oliva.es

Recepció de la Piscina Coberta Municipal 

Dilluns a divendres de 7:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00h

BPX Port Gestión Deportiva. Tel: 647 70 99 39

INSCRIPCIONS GENT GRAN, JUBILATS i PENSIONISTES TEMPORADA 2018/2019 

Inscripcions de l’1 al 15 de juny per aquelles persones inscrites en la darrera temporada. Des del 18 de juny podran matricular-se la resta de públic.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS DELS CURSOS ESPORTIUS D’ESTIU 2018

Cursos Juny 2018: Des del 14 de Maig per al públic en general.

Cursos Juliol i agost 2018: Inscripcions en oficines SEM i recepció Piscina cobeta Municpal (BPXport Gestión Deportiva)

PROCÉS DE FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS.-

Les inscripcions per a totes les activitats es formalitzaran a les oficines dels Serveis Esportius Municipals, llevat d’aquelles activitats en què s’especifique el contrari. La tramitació podrà ser bé arreplegant el rebut i abonant la quantitat en la relació d’entitats col·laboradores, o mitjançant targeta de crèdit en el cas de les activitats organitzades directament pel SEM.

L’horari d’inscripció serà de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30 h.(i dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h durant el mes de  juny) en les Oficines SEM. Les inscripcions en la recepció de la Piscina Coberta Municipal serà de dilluns a divendres de 7:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00h.
Es podrà fer un màxim de 2 inscripcions per persona i dia, excepte que siguen Unitats Familiars, tenint un període màxim de 48 hores per fer efectiu l’ingrés bancari i entregar el corresponent rebut a les oficines centrals.

Les inscripcions mínimes per a obrir un grup serà del 60% de les places oferides. Els cursos que no superen el mínim establert no es realitzaran, donat aquest cas, es tornarà l’import íntegre de la matrícula.

Totes les instal·lacions esportives tindran horaris festius els següents dies: 21 de juliol i 15 d’agost.

El 21 de Juliol i el 15 d’agost no hi haurà classes lectives.

BONIFICACIONS i REDUCCIONS.-

Els abonaments del Complex Poliesportiu (Tipus B i Tipus C) i els posseïdors del “carnet jove” o “targeta jove” obtindran una bonificació del 10% de descompte en l’import de les tarifes dels cursos d’ensenyament organitzats pels Serveis Esportius Municipals.

Les persones federades en Entitats Esportives Locals, tindran una bonificació del 50% en els abonaments individuals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Els membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja, membres de cossos de seguretat de l’estat, monitors de les escoles esportives municipals i estudiants universitaris de Magisteri en EF o ciències de l’esport i EF, estudiants dels cicles formatius de l’activitat física i l’esport, estudiants dels cursos formatius d’ensenyança de règim especial formatiu, col·legiats en l’il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats de EF i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i professors del CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat d’Oliva tindran una bonificació del 10% en els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals acreditant en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Les unitats familiars amb tots els seus membres en atur tindran una bonificació del 25% en els cursos d’ensenyament.

En el cas de ser membres de família nombrosa, obtindran una bonificació del 25% de descompte cadascú en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Si participen dos o més germans menors de 17 anys en cursos del mateix esport o activitat física del mateix grup, obtindran una bonificació del 15% de descompte cadascú d’ells en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Gent Gran: Les persones de 65 i més anys, jubilats i pensionistes obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides per aquestos col·lectius.

Les persones amb minusvalideses també obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides pels Serveis Esportius Municipals.

HORARI D’OBERTURA AL PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Del 11 de Setembre del 2017 al 15 de juny del 2018

– Dilluns a Divendres – de 8.30 h a 22.30 h.
– Dissabtes – de 8.30 h a 20.30 h.
– Diumenges i festius – de 8.30 h a 14.00 h.

Del 16 de juny  al 9 de setembre del 2018

– Dilluns a Divendres – de 8.00 h a 22.00 h.
– Dissabtes – de 8.00 h a 21.00 h.
– Diumenges – de 8.00 h a 19.30 h.
– Festius – de 8.00 h a 14.00 h.

 

PISCINES DESCOBERTES (oberta periode estival 15/06 al 09/09 )

– Dilluns a Divendres – De 10.00 a 20.00 h.*
– Dissabte i diumenge – De 10.00 a 19.00 h.
– Festius – De 10.00 h a 14.00 h.

*NOTA 1: Durant els mesos de Juliol i Agost, la Piscina Descoberta gran estarà tancada al Bany lliure per motius de cursets de natació, de dilluns a divendres , de 16.00 a 16:45h.

 

COMPLEX ESPORTIU COBERT

PISCINA CLIMATITZADA (tancada en agost)

– Dilluns a Divendres – de 7.00h a 22.00h.  
– Dissabte – de 10.00h a 18.00h.  
– Diumenge i festius – de 10.00h a 14.00h.  

 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS (tancat en agost)

– Dilluns a Divendres – de 9.00h a 23.00h.
– Dissabte – de 9.00h a 22.00h.
– Diumenge i festius – de 9.00h a 14.00h.

 

SALA GIMNÀS (tancat en agost)

– Dilluns a divendres – de 8.00h a 22.00h.
– Dissabte – de 10.00h a 14.00h.

*NOTA 2: Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les saunes estaran tancades.

ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Euros
a) Familiar (inclou fills menors de 23 anys)  
Abonament familiar Tipus A: 123,20
Abonament familiar Tipus B: 126,50
Abonament familiar Tipus C: 126,50
b) Individual per a menors de 17 anys, majors de 65 anys i jubilats i pensionistes, minusvàlids i altres amb carnet jove o targeta jove  
Abonament individual Tipus A: 58,30
Abonament individual Tipus B: 59,80
Abonament individual Tipus C: 59,80
c) Individual per a persones no incloses a l’apartat anterior  
Abonament individual Tipus A: 70,00
Abonament individual Tipus B: 71,90
Abonament individual Tipus C: 71,90
d) Abonaments mitja temporada: les tarifes d’aquest epígraf tindran una reducció del 25%  
e) Preu entrada Piscines d’Estiu  
Piscines descobertes, entrada individual d’estiu  per dia, majors de 3 anys i menors de 16 anys(inclosos), usuaris de 65 o més anys, jubilats, pensionistes, minusvàlids i posseïdors del carnet jove  o targeta jove.

2,30

Piscines descobertes, entrada individual d’estiu per dia, per a persones no incloses a l’apartat anterior.

3,50

f) Abonament d’estiu

Reducció del 50% de l’abonament tipus B.

Característiques comunes d’aquestos abonaments: 

Aquest es podrà obtenir a les oficines del SEM, en els horaris d’atenció al públic, serà imprescindible presentar el DNI o document acreditatiu, 1 fotografia i abonar la quota corresponent. El Carnet d’abonament es intransferible i unipersonal. En cas de pèrdua, la còpia tindrà un cost de 4€.

Abonament Tipus A: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal a l’aire lliure del poliesportiu i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’ import  de les tarifes dels cursos de Natació organitzats a la Piscina Climatitzada Municipal.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’ abonament Tipus B i C.
 • A realitzar reserves de les corresponents instal·lacions, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’ús.

Abonament Tipus B: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal excepte la Piscina Climatitzada, Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10 % en el preu de l’abonament Tipus A i C.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Abonaments Tipus C: comporten els següents drets:

 • A utilitzar la instal·lació esportiva municipal de Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i B.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Les seues característiques es detallen en el Reglament d’Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals.(BOPV, nº49, de 27 de febrer de 2009).

Documentació necessària a presentar:

 • Full de sol·licitud d’inscripció degudament complimentada
 • Fotocòpia DNI (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotografia tipus carnet (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotocòpia llibre de família
 • Fotocòpia dades bancàries (en cas de domiciliació bancària)
 • Fotocòpia DNI titular compte bancari (en cas de domiciliació bancària)

ACTIVITATS ESPORT i SALUT PER ADULTS. Majors de 14 anys.

CURSOS ESPORTIUS JUNY 2018

Gimnàstica de Manteniment:
(Gma 1) Dimarts i dijous de 9.15 a 10.15 h. (Pavelló d’esports)
(Gma 2) Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h. (IES Gregori Maians)
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 € /mensual.

Ioga:
C.Social de San Francesc
(Io1) Dimarts i Dijous de 11:00 a 12:30 h.

(Io2) Dimarts i Dijous de 19:00 a 20:30 h
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 31,10 €/mensual.

Pilates:
(Pi 1. Avançat) Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h. (Pavelló d’esports)
(Pi 2. Avançat) Dimarts i dijous de 15.10 a 16.05 h. (C.Polivalent)
(Pi 3. mitjà) Dimarts i dijous de 16.05 a 17.00 h. (C. Polivalent)
(Pi 4. Iniciació) Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h. (CS Sant Francesc)
(Pi 5. Inic/mitjà) Dilluns i dimecres de 20.30 a 21.30 h. (CS Sant Francesc)
Places: 12/ 20 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensual

Balls de Saló
C.P. Hort de Palau
(BS1) Balls de Saló 1. Iniciació Dm-dj de 20.30 h. a 21.30 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensual.

Zumba:
IES Gregori Maians

(Zum 1) Dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h.
(Zum 2) Dilluns i dimecres de 19:30 a 20.30 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensuals.

Escola de Pàdel:
Activitats dirigides a totes les edats i nivells (majors de 16 anys).

Poliesportiu Municipal: Pistes de pàdel.

Dies i horaris a concertar amb els monitors en funció de la disponibilitat.

Preus: Mensual /màxim 4 alumnes, 1 dia setmana 40’00€, 2 dies a la setmana 60’00€ (mes complet)

Informació  en oficines SEM. Informació i inscripcions: Josep Ribera, Tel. 622379004 o al mateix lloc de l’activitat.

Organitza Club de Pàdel Oliva.

CURSOS ESPORTIUS JULIOL I AGOST 2018

Animació esportiva a la platja

Activitat d’animació combinant Body Fisic, Pilates i Piloxing, amb suport musical

Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

(AEP 1) Dilluns a divendres de 20.15 a 21.15h.

Dilluns  (Pilates)

Dimarts i dijous (Booty fit)

Dimecres (Piloxing: Pilates +Boxing +Dance)

Dijous (Body Fisic)

Divendres (Pound: Rockout, Workout)

Divendres (Piloxing: Pilates+Boxing+Dance)

Oberta a tothom. Recomanacions: Tovallola i botella d’aigua.

Organitza Serveis Esportius Municipals i Training Center.

 

Gimnàstica Gent Gran (Gimnàstica i Tècniques Recreatives)

Programa combinat d’activitats a l’aire lliure “Banys Aire, Sol i Aigua”

Majors de 64 anys (mixt), pensionistes i jubilats.

Zona Esportiva de PLatja Pau Pi “Mitja Galta”. Junt al Club Nàutic.

(GG1) Dilluns i dimecres de 8:30- 9:30h.

Places: 30 alumnes per grup

Preu: 5’50€/mensual.

 

Tai xi UMA a la platja de l’Aigua Blanca. Matí

Activitats dirigides a totes les edats i nivells

Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)

Dilluns a divendres de 8.15 a 9.15h, dimarts i dijous especial Xi Kung.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (Tel. 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 30€/mes, 3h. setmana 35€/mes, 5h. setmana 45€/mes. 5€/Classe solta.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

Tai  xi   UMA a la platja de l’Aigua Blanca. Vesprada.

Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)

Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)

Dimarts i dijous de 20.00 a 21.00h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 30€/mes, 3h. setmana 35€/mes, 5h. setmana 45€/mes. 5€/Classe solta.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

Tai  xi  UMA a la platja de l’Aigua Morta. Matí

Activitat dirigida a totes les edats i nivells.

Platja de l’Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)

Dilluns a divendres de 8:15 a 9:15h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 30€/mes, 3h. setmana 35€/mes, 5h. setmana 45€/mes. 5€/Classe solta.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

Tai  xi  UMA a la platja de l’Aigua Morta. Vesprada

Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)

Platja de l’Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)

Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 30€/mes, 3h. setmana 35€/mes, 5h. setmana 45€/mes. 5€/Classe solta.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

Kung-fu UMA  la  platja. 

Activitat dirigida a totes les edats i condicions.

Zona de Platja Aigua Blanca (Junt a la Creu Roja).

Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00h

CURSETS i ACTIVITATS AQUÀTIQUES

 • CURSETS de NATACIÓ ESTIU 2018. Piscines Descobertes

Majors de 4 anys (mixt). 45 m./ sessió.

Piscines Descobertes Municipals. Poliesportiu Municipal.

Durada: 1r torn (1 al 31 de juliol); 2n torn (1 al 31 d’agost).

Dies: dilluns a divendres. Cursos mensuals.

Preu:

2 sessions setmanals                           21,90€/ mensual

3 sessions setmanals                          31,60€/ mensual

 

Per a les persones de 65 i més anys, jubilats, pensionistes i minusvàlids, aquestes taxes obtindran una bonificació del 75% de descompte en les activitats ofertades per aquestos col·lectius.

Places: 186 (mínim 8 alumnes per grup)

 

GRUPS i HORARIS DELS CURSOS PER AL MES DE JULIOL :

Grups i horaris Juliol.

GRUPS

DIES HORARI NIVELL PLACES x GRUP
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10- 10.45 Blau- verd 15
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10- 10.45 Roig 15
Gimn. Aquàtica Dm i dj 10- 10.45 Gent Gran 12
Gimn. Aquàtica Dm i dj 10- 10.45 Gent Gran 12
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10.45- 11.30 Taronja 15
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10.45- 11.30 Groc 10
Esc. Nat. Dm i dj 10.45- 11.30 Taronja 15
Esc. Nat. Dm i dj 10.45- 11.30 Groc 10
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 11.30- 12.15 Blanc (2 grups) 16
Esc. Nat. Dm i dj 11.30- 12.15 Blanc (2 grups) 16

 

GRUPS

DIES HORARI NIVELL PLACES
Adults i joves Dl – Dx i Dv 16.00- 16.45 Aquagim 1 25
Adults i joves Dm i dj 16.00- 16.45 Aquagim 2 25

 

Les inscripcions es realitzaran a la Recepció de la Piscina Climatitzada (BPX Port Gestión y deporte), des del 4 de juny per als cursos de juliol; i des del 2 de juliol per als cursos d’agost.

L’oferta de grups per al mes d’agost estarà en funció de les inscripcions del mes de juliol.

Durant els dos primers dies de classe es reajustaran els grups, i s’adequaran als diferents nivells que s’ofereixen, segons els criteris tècnics del SEM.

El 20 de Juliol i el 15 d’agost no hi haurà classes lectives.

CURSETS NATACIÓ. Piscina Climatitzada

CURSETS DE NATACIÓ. Piscina Climatitzada (veure fullet específic).
Piscina Climatitzada Municipal
Durada: Juliol i Setembre (cursos mensuals); Agost Tancada.
Dilluns a Diumenge.

Cursos de Natació: iniciació, perfeccionament i manteniment; natació adaptada; revitalització funcional; gimnàstica aquàtica; aigua- fitness; natació embarassades; infantils i xiquets; Plus Trainning (personalitzat); bany lliure i familiar.

Cursos de formació:  Monitor de Natació, socorrisme, etc.
Places: mínim 8 alumnes per grup
Informació i Inscripcions: Piscina Climatitzada. BPXport Gestión Deportiva. Tel. 647 70 99 39

ESCOLES i CURSOS ESPORTIUS PER A JOVES. De 4 a 18 anys.

CAMPUS ESPORTIUS JUNY i JULIOL 2018

IV CAMPUS D’ESTIU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA “RITMOLIVA”
Del 16 al 30 de juliol
Pavelló Municipal d’Esports
Dirigit a xiquets/etes des de 6 anys (nombre de xiquets/etes limitat). Entrenament a diversos nivells,: iniciació,perfeccionament i competició.
Horari: de 9.00 a 13.30 h.Preus: 100 €
Informació en les oficines del SEM. Les inscripcions cal dirigir-se al Club G.R. Ritmoliva (680 822 394/ 616 182 987)
Organitza Club G.R. Ritmoliva

ESCOLES ESPORTIVES JUNY, JULIOL i AGOST 2018

 • ESCOLA DE PADEL (Juliol, agost i Setembre)

Activitats dirigides a totes les edats i nivells.

Poliesportiu Municipal – Pistes de Padel

Grups reduïts – Ensenyaments personalitzats – Classes particulars

Padel Infantil (de 6 a 16 anys)

Dilluns i dimecres o dimarts i dijous (2 dies):

MATINS:                                                                    VESPRADES:

10.00 a 11.00h. (Infantil/cadet mixt)                           17.30 a 18.30h. (Infantil/cadete mixto)

11.00 a 12.00h. (Prebenjamí/benjamí/ aleví)               18.30 a 19.30h. (Prebenjamín mixto)

19.30 a 20.30h. (Benjamín/ Alevín mixto)

Padel juvenil-Adults (A partir de 16 anys)

Horaris disponibles a consultar amb el monitor, en funció de la disponibilitat.

Preus: Mensual/ màxim 4 alumnes, 2 dies setmana 40,00€

* Descompte del 10%: Titulars abono deporte; socis club pàdel oliva; 2 o mes membres de la mateixa unitat familiar; família nombrosa i minusvàlids, no acumulables.

Informació en oficines SEM; Informació i inscripcions al C.Pàdel Oliva 655900456/ 627605070 o al mateix lloc de l’activitat.

Organitza Club de Pàdel Oliva

 

 • ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC

Del 2 al 30 de juliol / del 3 al 28 setembre

Centre Polivalent, poliesportiu municipal i/o C. Hort de Palau. De 6 a 16 anys.

Inscripcions per a la reserva de plaça de l’1 al 15 de juny

Horaris: Iniciació- dimarts i dijous de 19.00 a 20.00 h

Perfeccionament- dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h. dia extra dilluns+ 5€

Preus:  2 dies 25€. Per al grup de Perfeccionament, si fan 3 dies 30€

Pagament directe al club el 1er dia de l’activitat o al compte  del Club Patinem Oliva especificant el nombre complet del patinador;

Informació: Oficines SEM o [email protected]; (tel: 657 131 455 Yolanda). www.cpaoliva.com

Es requerix la inscripció signada per a l’acceptació.

Organitza Club Patinatge Artístic Oliva.

 

 • ESCOLA DE BÀSQUET

Del 2 al 19 de juliol.

Poliesportiu Municipal i Pavelló d’Esports.

Dirigida a xiquets/es nascuts des de l’any 2011 fins l’any 2002. Querubins 2012, parlar amb el coordinador de l’activitat.

Dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 h.

Inscripcions:  Abans del 15 de juny: 1  setmana 35€, 2 setmanes 60€, 3 setmanes 75€ (3era setmana gratuïta socis), Després del 15 de juny:  1  setmana 40€, 2 setmanes 70€, 3 setmanes 90€

Informació en oficines SEM; Informació i inscripcions Oscar Roca 605961117

Organitza Club Bàsquet Oliva

 

 • ESCOLA ESTIU PILOTA

De l’1 al 31 de Juliol.

Dimecres i Divendres de 10.00 a 13.30h i de 16.30 a 20.00 h ( matí o vesprada en funció del grup)

Trinquet d’Oliva i Frontó del Poliesportiu.

Dirigida a xiquets/es de 6 a 18 anys

Grups reduïts (ratio 6/9 alumnes)

Activitats: diferents modalitats de pilota, visites dels millors jugadors i ex-jugadors: Genovés I, Genovés II, Waldo, Pujol, Moltó… excursions,gimcanes d’esport, holli festival de colors,  gelats al final de les sessions i diploma al final de l’escola.

El pagament s’efectuarà el 1er dia de l’activitat als entrenadors.

Informació en oficines SEM i inscripcions a  Escoto Tel: 655867786

Preu: 30,00 € inscrits a l’EEM i 35,00€  resta d’inscrits

Organitza Club Pilota Oliva

 

 • ESCOLA D’HANDBOL PLATJA.

Del 18 de juny al 13 d’agost.

Zona de Platja Pau Pi (Zona Esportiva de platja Mitja Galta, junt al Club Nàutic)

Activitat esportiva, dirigida a joves de 6 a 15 anys, amb participació en els Tornejos d’handbol Platja organitzats conjuntament amb La Federació Valenciana d’Handbol.

Dies i horaris:

(HPL 1) dilluns i dimecres, 2 grups benjamí/ aleví de 12 alumnes (18.30 a 19.30 h.)

(HPL 2) dilluns i dimecres, 2 grups infantils i cadets de 12 alumnes (19.30 a 20.30 h.)

Inscripcions: 45,00 € curs complet, 25,00 € un mes al Club Handbol Oliva   (Descomptes del 10% per a germans, família nombrosa, monoparental o carnet de soci del club)

Informació: A les oficines del SEM 962850221 i Club Handbol Oliva tel: 636334040 Manolo, 628897959 Rafa.

La inscripció inclou: samarreta, participació al torneig d’handbol platja amb i berenar d’acomiadament.

Organitza Club Handbol Oliva.

 

 • ESCOLA DE VOLEI PLATJA

De l’1 de juliol al 31 d’agost.

Zona de Platja pau Pi (Zona esportiva de platja Mitja Galta)

Activitat esportiva, dirigida a joves de 8 a 18 anys, en la qual es combinen activitats esportives, entrenament i competicions de Volei Platja.

Dies i horaris:

(VPL 1) dilluns i dimecres, cadet, 14 alumnes (18.30 a 19.45 h.)

(VPL 2) dilluns i dimecres, juvenil, 14 alumnes (19.45 a 21.00 h.)

(VPL 3) dimarts i dijous, Benj/ aleví, 14 alumnes (18.30 a 19.45 h.)

(VPL 4) dimarts i dijous, infantil, 14 alumnes (19.45 a 21.00 h.)

Activitats complementaries: Tornejos cada dos divendres. Socis gratuït i 3€ resta de participants.

Inscripcions: 45€ curs complet, 25,00€ mensual. 40€ curs complet germans i família nombrosa.

Organitza Club de Voleibol Oliva

 

ESCOLA DE KUNG FU UMA INFANTIL A LA PLATJA

Juliol i Agost (Cursos Mensuals).

Zona de Platja Aigua Morta (junt a posta Creu Roja, davant urb. San Fernando)

Activitats dirigides a xiquets i joves de 3 a 14 anys

Dimarts i dijous de 19 a 20h. Mínim 10 alumnes per grup.

Inscripcions: Club Esportiu Dharma ( 646173053, whatsapp), o al mateix lloc de l’activitat.

Preu: 2h. setmana 30€/mes. 20€/quinzena. 5€/classe solta

Organitza Club Dharma. (Andrés García. www.uma-univers.com)

 

 • ESCOLA D’ESTIU GOLF INFANTIL

Juliol, Agost i setembre

Oliva Nova Golf

Xiquets des dels 5 als 15 anys.

Dilluns, dimecres i divendres de 12.00 a 13.00 h.

Preu: 10€ dia/hora. Material inclòs

Inscripció i informació:  Salvador Martí, telf. 619130244 / [email protected] Tel: 962857666

Organitza Oliva Nova Golf

 

 • ESCOLA ESPORTIVA i RECREATIVA D’ESTIU.

Durada: 1er Torn: última setmana de juny, Quinzena: 1era o segona de juliol, Tot el mes: juliol, Tot el període: setmana de juny i tot juliol.

Complex Esportiu Municipal (Poliesportiu i Pavelló), Parc Hort de la Bosca, Zona Esportiva de Platja “Mitja Galta” i  al Club Nàutic.

Programació d’activitats esportives, recreatives i culturals dirigides a joves de 4 a 14 anys.

6 grups de 12 xiquets/etes per edats:

Grup 1: de 4 i 5 anys,   Grup 2: de 6 i 7 anys, Grup 3-4: 8 i 9 anys, Grup 5 : 10 i 11 anys i , Grup 6 : 12 a 14 anys.

Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. (opció de dinar de 14.00 a 15.00 h per 6€ més al dia)

Activitats programades:

Activitats Esportives: futbol, handbol, bàsquet, voleibol i rugbi tant al pavelló o poliesportiu com a la platja de la mitja galta.

Activitats recreatives: Frontennis, pàdel, atletisme, pilota valenciana, bàdminton,  i jocs aquàtics.

Activitats complementaries: Taller de repàs, taller d’anglès, jocs de lògica i estratègia, jocs recreatius per als més menuts (tallerets, jocs de taula, pintura…), Paintball, Gimkana.

Activitats nàutiques: A partir de 8 anys (Kayak, vela, taller de nucs i paddle surf).

La inscripció a l’escola inclou: 2 samarretes, desplaçaments en autobús a les activitats de platja de la Mitja Galta, un CD de fotos de les activitats realitzades i l’esmorzar d’acomiadament al bar del pavelló cobert i premis sorpresa.

Inscripcions: 70€ per setmana, 130€ per quinzena, 250€ per a tot el mes o 310€ durant tot el període ( família nombrosa, monoparental, o els que tinguen algun federat al club handbol Oliva o dos germans inscrts a l’escoleta un 10% de dte. Per xiquet/eta i el tercer germàinscrit 15% de dte.)

Informació en oficines SEM (telf: 962850221) i Club Handbol Oliva, Manolo Sansaloni Tel: 636334040; mail: [email protected]).

Reunió informativa para los pedres: Sala de juntes del pavelló Municipal d’Esports el dia 22 de juny a les 19.30 (per als del mes de juny i tot el príode) i el dia 29 de juny per als de juliol.

Organitza Club Handbol Oliva.

JORNADES I ACTIVITATS RECREATIVES D’ANIMACIÓ

      DEMOSTRACIÓ FI DE CURS E.E. DANSA CLÀSSICA

 • Dijous 7 de juny, a les 19.00 hores.C.P. Hort de PalauParticipen alumnes EEM de dansa ClàssicaAssociació “La Safor en Dansa”.
 • FESTA CLOENDA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS.

Divendres 8 de Juny, a les 17.00 h.

Dirigit a alumnes i participants en els XXXVI Jocs Esportius Municipals.

Pavelló Municipal d’Esports

Programa:

17.00.- Concentració dels participants
17.15.- Salutació de la Delegació d’Esports
17.30.- Demostració de les xiquetes de Gimnàstica Rímica  i de l’escola de Funky

18.15.- Lliurament dels premis corresponents a la Fase Local dels XXXVI Jocs Esportius C.V.

Organitza SEM i AMPES dels Centres Escolars d’Oliva

 

 • FESTIVAL FI DE CURS EEM GIMNÀSTICA RÍTMICA.

Dissabte 10 de juny, de 10.00 a 13.00 hores.

Pavelló Municipal d’Esports

Participen alumnes Escola Esportiva Municipal Gimnàstica Rítmica

Organitza Club Gimnàstica Rítmica “Ritmoliva”.

 • FESTIVAL FI DE CURS E.E. FUNKY INFANTIL

Dijous 14 de juny a les 17.30h

Centre Polivalent

Participen alumnes EEM de Funky infantil

Organitza EEM Funky

 

 • MASTERCLASS FITNESS

Divendres 27 de juliol i divendres 31 d’agost.

Zona esportiva de Platja Pau Pi “Mitja Galta”

De 20:00 a 21:30h

Obert a tothom

Organitza SEM i Training Center.

 

 • FESTIVAL FI DE CURS EEM PATINATGE ARTÍSTIC “CIUTAT D’OLIVA”

Divendres 29 de juny, des de les 19.00 fins a les 21.30 h

Dirigit a alumnes de l’Escola Esportiva Municipal de patinatge

C.P. Hort de Palau

Organitza Club de patinatge Artístic Oliva

 

ANIMACIÓ ESPORTIVA A LA PLATJA

Mes de juliol i agost

 • Activitat d’animació combinant Body Fisic, Pilates i Piloxing, amb suport musical
 • Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

(AEP 1) Dilluns a divendres de 20.15 a 21.15h.

Dilluns  (Pilates)

Dimarts i (BootyFit)

Dimecres ( Piloxing: Pilates+ Boxing+ Dance)

Dijoues (Body-fisic)

Divendres (Pound: Rockout. Workout)

Oberta a tothom. Recomanacions: Tovallola i botella d’aigua.

Organitza Serveis Esportius Municipals i Trainnig Center

MASTERCLASS FITNESS

Divendres 27 de juliol i divendres 31 d’agost

Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

De 20.00 h a 21.30 h

Obert  tothom.

Organitza SEM i Trainnig Center

PROGRAMES DE FORMACIÓ

 

COMPETICIONS i ESDEVENIMENTS ESPORTIUS D’ESTIU ORGANITZATS AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

XXII QUINZENA ESPORTIVA 2018. Del 16 de juny al 1 de juliol

TRIPTIC QUINZENA ESPORTIVA 2018

 • XII TORNEIG AUTONÒMIC DE FUTBOL BASE “DAVID FUSTER”

Dissabte 9 de juny

Camp del Morer, de 9.30 a 20.00 h

Categories: Aleví i Benjamí

Equips participants: Villarreal CF, Levante UD, UD Alzira, Kelme CF, Tavernes Blanques i equips de la UD Oliva.

Trofeus per als quatre primers classificats.

Organitza EFB UD Oliva

 

 • VII CIRCUIT PADEL MAZDA 2018 C. Tennis Oliva.

De l’11 al 17 de juny (2ª prova circuit)

4 categories: Masculí, femení i mixt

Inscripcions fins el 6 de juny

Club de Tennis d’Oliva.

 

 • CONCURS DE PESCA EMBARCACIÓ FONDEJADA DE ALTURA 2018

Diumenge 24 de juny (1er concurs)

Diumenge 19 d’agost (2on concurs)

Roca d’Oliva

Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Local de Pescadors Esportius

 

 • I TROFEU FEDERAT AUTONÒMIC “PATINEM OLIVA”. CLUB PATINATGE PATINEM OLIVA.

Divendres 6 i dissabte 7 de juliol

Centre Polivalent

Nivells A, B, C, D, territorials de llibre i territorials de Solo Dance

Horari a designar segons inscripcions

Informació Oficines SEM o Club Patinem Oliva.

Inscripcions fins les 18h del dia 6 de juny. La quota a pagar és de 5€ per patinador/ora que cada club haurà d’ingressar al compte del club Patinem Oliva.

La confirmació s’haurà de remetre al mail del Club Patinem Oliva: [email protected], junt el justificant de l’ingrés bancari i les músiques.

 

 • “VI CURSA SOLIDARIA NOCTURNA D’OLIVA”

Dissabte 7 de juliol, a les 21.00 h

Obert a tothom

Concentració en la “Posta Sanitaria de Creu Roja”, Plaça d’Europa , eixida i meta

Corredors: 5 km

Caminants: 2,5 km

Avituallament líquid i sòlid en finalitzar la cursa.

Trofeus als tres primers classificats (masculí i femení)

Inscripcions en www.crono4sports.es i en la seu Creu Roja Oliva, C/ Guillem ed Castro s/n

Preu: 6 € i entrega d’una papereta per al sorteig extraordinari de l’or de Creu Roja

Entrega de dorsals el mateix dia de la prova a  les 19.00h  en la línia d’eixida.

Organitza Ajuntament d’Oliva, Creu Roja Oliva i col·labora el Club Esportiu l’Espenta.

 

 • REGATA DE VELA DE CREUER “IX TROFEU CIUTAT D’OLIVA”

Diumenge 8 de juliol.

Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.

Participen: Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Nàutic Oliva

 

 • V TORNEIG DE TENNIS TAULA “MARINA-SAFOR”

Dissabte 28 de Juliol, a partir de les 10.00 h.

IES Gabriel Ciscar

Oberta a tothom.

Inscripcions a les 9.30 h.

Organitza Colla Esportiva Corriol

 

 • II OPEN VOLEI PLATJA “CIUTAT D’OLIVA”

Dissabte 28 de Juliol, a les 9.30 h.

Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).

Modalitat: 2 x 2 . Femení i masculí.

Inscripcions: preu per determinar. Màxim 24 equips participants per modalitat.

Premis als 3 primers equips classificats de cada modalitat.

Organitza Club de Voleibol Oliva

 

 • CONCURS PESCA ESPECIAL SENIOR “MAR COSTA”

Dissabte 28 de juliol i 25 d’agost

Costa de la platja d’Oliva.

Inscripcions Pesca Esport (96 285 3702)

Organitza Club Local de Pescadors Esportius

 

 • TIR OLÍMPIC. Tirades Regulars i Campionats.

Camp de Tir.

Diumenge 15 de juliol a les 9.30h 9mm. i calibre major. Categories E, 1ª, 2ª, 3ª i veterans.

Dissabte 21 de juliol a les 17.00h, Tir Dinàmic. Categories: Pistola i revòlver

Diumenge 19 de juliol a les 9.30h. i 16.30h pistola foc central. Categories: E. 1ª,2ª, 3ª i veterans, pistola esportiva dames.

Dissabte 11 d’agost a les 17.00 h, Tir Dinàmic. Categories : Pistola i revòlver

Diumenge 19 d’agost a les 9.30 h. i 16.30 h. doble tirada pistola foc central, pistola esportiva, i  pistola Standard. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª, veterans i dames.

Dissabte 1 de setembre a les 17.00 h. Tir Dinàmic. Categories: Pistola i revòlver

Diumenge 9 de setembre a les 9.30 h  9mm. i calibre major. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª i veterans.

Dissabte 15 a les 17.00 h. Armes neumàtiques, armes històriques i pistola tir ràpid. Regularitat.

Diumenge 23 de setembre a les 9.30 h. Pistola Foc Central categ. E. 1ª, 2ª, 3ª i veterans i Pistola esportiva. Categories dames.

Inscripcions al tel: 616450483

Organitza Club de Tir Olímpic d’Oliva

 

 • TORNEIG SOCIAL LOCAL DE PADEL C. Tennis Oliva.

Del 6 al 12 d’agost

Club de tennis Oliva

Participen: dobles dames i cavallers

Club de Tennis d’Oliva.

 

 • XVII TROFEU PILOTA “GREGORI MAIANS”

Dimarts 7 d’agost 1era semifinal, divendres 10 d’agost 2ona semifinal i el dimarts 14 d’agost la gran final

Trinquet nou d’Oliva

Inici partides a les 16.30 h.

Organitza Club Pilota Oliva

 

 • XV REGATA DE REM  “TROFEU CIUTAT D’OLIVA” i “REM DE MAR”

Diumenge 12 d’agost

Club Nàutic Oliva.

Participen Equips Federats.

Categories Sènior i Fèmines.

Inscripcions al Club Nàutic Oliva (96 285 34 23). Per invitació.

Organitza Club Nàutic Oliva. Secció de Vela.

 

 • 12 HORES FUTBET. C. Tennis Oliva.

Dissabte 18 i diumenge 19 d’Agost.

Participen: Social/local. Majors de 30 anys.

Club de Tennis d’Oliva. Màxim 12 equips.

Organitza Club de Tennis d’Oliva

 

 • TORNEIG DE TENNIS PROMESES C. Tennis Oliva.

Del 20 al 24 d’agost

Participen: Simples dames i cavallers. Pre-tennis, benjamí, aleví, infantil i cadet.

Organitza club de tennis Oliva

 

 • V TORNEIG VOLEI-PLATJA “PLATGES D’OLIVA”

Dissabte 25 d’agost, a les 9.30

Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).

Modalitat: 2 x 2 mixte

Inscripcions: preus per determinar. Màxim 48 equips participants.

Premis en metàl·lic als 3 primers equips classificats del quadre or. Als 3 primers classificats dels quadres plata i bronze, tindran regals.

Organitza Club de Voleibol Oliva

 

 • XVIII REGATA DE VELA MEMORIAL “PEPE FRASQUET”

Diumenge 26 d’agost.

Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.

Participen: Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Nàutic Oliva

 

 • II TRAVESSIA A NADO SOLIDARIA “AL AGUA TODOS”

8 i 9 de setembre

Distancies: 2500; 4500 i 8500m.

Inscripcions: Associació R4S (http://run4smiles.com)_Tel. 619889465

Oliva Surf SL – Club de Tennis Chanmartin – Club Natació Oliva

 

 • CAMPIONAT PADDLE SURF (Etapa Circuit Mediterrani SUP-Race 2018)

Diumenge 23 de setembre.

Inscripcions obertes a tot el públic

Informacions i inscripcions: Tel. 96 285 54 98 – www.olivasurf.com

Organitza Oliva Surf

 

 • XXX TRIATLÓ OLIVA “LA DEGANA” 2018 (30 Aniversari)

Diumenge 16 de setembre, a les 8:00 h. en la Platja Pau Pi (Zona esportiva Mitja Galta)

Categories: Obert – popular – grups d’edat. S’ha d’estar federat per a participar. Si no s’està federat s’haurà de fer la llicència per un dia.

Modalitats: Triatló Olímpic. Categoria A, no drafting (no se pot anar a roda en el recorregut de ciclisme)

Distàncies: 1.500 m Natació.- 40,1 km ciclisme.- 8,6 km Cursa a peu.

Inscripcions: en www.olivaestriatlo.com i la  Federació Valenciana de Triatló /www.triatlocv.es/ Mail inscripcions i informació: [email protected]; [email protected]

Comitè Promoció organitzatiu: Excm. Ajuntament d’Oliva (Regidories d’Esports i turisme), Excm Ajuntament de Pego i Club Triatló Oliva.

Gestió Tècnica:  Federació Unió Activitats Integrades Activa’t + i Projecte de Promoció “Oliva és Triatló” Interès Turístic.

 

 • CONCURS DE PESCA AL CURRICAN

Diumenge 23 de setembre, 1ª Jornada

Modalitat Currican

Especies: Les habituals en la pesca de currican d’alçada

Inscripcions al Club Nàutic fins el dia abans

Preu per determinar

Premis: S’entregaran al finalitzar l’última jornada de pesca.

Organitza Club Nàutic Oliva.

 

 • VIII MARXA CICLISTA ALBERTO CONTADOR.

Diumenge 29 de setembre

167 km i 3100 metres de desnivell positiu acumulat, amb tràfic totalment tancat al ciclista.

Inscripcions limitades a 2000 participants

Eixida i arribada a Oliva Nova Beach & Golf Ressort.

Ruta: En la seua majoria per la província d’Alacant amb ascensions a Coll de Rates, Mur de Tollos o Mirador del Xap entre altres.

Inscripcions a través de www.fundacionalbertocontador.com

Organitza la Fundació Alberto Contador i 312 Bike & Tours

Agraïm l’ajuda de totes les associacions, clubs i entitats esportives locals que han col·laborat en aquesta XXII QUINZENA ESPORTIVA i que han fet possible la seua organització.

 

 

ASSOCIACIONS i ENTITATS ESPORTIVES D’OLIVA

(Inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat Valenciana i en el Registre Municipal d’Associacions)

 

Societat Colombicultura “La Olivense”

Tel: 616 004 831. Francisco Pericas Malonda

C/Major, 22. 46780 Oliva

 

 

 

Club Bàsquet Oliva

Tel: 610 015 096. Jose Oltra Alcaraz

c/ Manuel Broseta 3.46780 Oliva

[email protected]

www.cboliva.org

 

Club d’Escacs Oliva

Tel: 679171114. Carles Mengual Bolo

Crta. Gandia, 28 baix. 46780 Oliva

[email protected]

www.estadium.ya.com/ceoliva/

 

Club Billar Oliva

Tel: 635 622 572. Mario Richard / Salvador Bolo

c/ Moreres, 1. 46780 Oliva

[email protected]

[email protected]

 

Ass. Local de Pescadors Esportius

Tel: 629 184 745. Juan Vte Fabrich Sabater.

C/ Capità Cortes, 24. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Handbol Oliva

Tel: 659469417. Andres Fuster Verdú

Ctra Convent, 3. 46780 Oliva

[email protected]

www.clubhandbololiva.com

 

Club Tir Olímpic Oliva

Tel: 616450483. Juan Luis Ayet Arlandis

C/ Papa Alejandro VI, 3.  46780 Oliva

[email protected]

 

Club de Tennis Oliva

Tel: 96 285 11 85. Francisco Climent Sanchis

Crta. Oliva al Mar s/n. 46780 Oliva

[email protected]

www.clubtenisoliva.es

 

Colla Esportiva Corriol

Tel: 649 413 003. Genar Sanjuan Miñana

C/ Tamarit, 3. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Petanca Consulado Guillem (OLIPE)

Tel: 696911296. Juan Argudo

C/ Juan Antonio  Mayans, 7. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Nàutic Oliva

Tel: 96 285 34 23. Juan Navarro Esteve

C/ Alfons El Magnànim. 46780 Oliva

[email protected]

www.nauticoliva.es

 

U.D. Oliva

Tel: 625 548 071. Miguel Sanchis Poquet

Avd/ Francisco Brines 33 . 46780 Oliva

[email protected]

www.olivafutbolbase.com

 

Club de Pesca Esportiva “La Caracola”

Tel: 690259833. Fco Cabrera Alcaraz

C/ Gabriel Miró, 12 46780 Oliva

[email protected]

 

Societat de Caçadors

Tel: 650 049885. Enrique SanOnofre Alvarado

C/ Collado 57. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club d’Esquí La Safor

Tel: 616 306 257. Rosa Mª Aguilar Pericàs

C/ Nou d’Octubre, 2 entresol. 46780 Oliva

[email protected]

http://picasaweb.google.es/esquilasafor

 

Club Pilota Oliva

Tel: 676 494 729. Salvador Garcia Riesco

C/ Trinquet 10. 46780. Oliva

[email protected]

 

ARC La Colla d’Oliva. Secció Esportiva

Tel: 629 355 850. Salvador Fuster Martinez

Crta. Pego, 38. 46780.Oliva

[email protected]

 

 

Club de Golf Oliva Nova

Tel: 96 285 7988 Daniel Asis Boyer

Apartat Correus 31. 46780 Oliva

[email protected]

www.olivanova.com

 

Ass. Amics del Cavall de La Safor

Tel: 616 323 045. Fernando Jimenez Arlandis

C/ Pau Pi 7. 46780 Platja Oliva

[email protected]

 

Club Gimnàstica Rítmica La Lluna

Tel: 666 631321. Nieves Argudo Tornero

C/ Alcalde Fco Llorca,3-1-1. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Atletisme L’Espenta

Tel: 606 104 353. Rafael Sepulveda Barber

c/ Ramon y Cajal, 6. 46780 Oliva

[email protected]

www.lespenta.com

 

Club Esportiu Dharma

Tel: 96 2851912. Andrés García Ferre

C/ Walt Disney 9. 46780 Oliva.

[email protected]

www.clubdharma.com

 

Club Karate-Do Oliva

Tel: 647726326. Francisco Forrat Gilabert

C/ Padre Antonio Salelles, 9. 46780 Oliva

[email protected]

www.karateoliva.es

 

Club Hípic Oliva Nova

Tel: 607 340 713. Arturo Sabater Tomás

C/ Font d’en Carròs 49. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Natació Oliva

Tel: 647700449. Alfredo Castelló Escrivà

C/ Gabriel Miró, 11 3er H. 46780 Oliva

[email protected]

 

Ass. La Safor en Dansa

Tel: 615 090 837. Natalia Vives Aparisi

Paseo Germanias 108, 4º, pta. 15. 46700 Gandia

[email protected]

 

Grup d’Esplai Esportiu “ Volantí”

Tel:637 588 663. Franco Borràs Pellicer

Avd/ Alacant 120. 46716 Bellreguard

franchi­[email protected]

 

Club de Carreters i Llauradors

Tel: 96 285 3655. Antonio Pla Soria

C/ Castellar 9. 46780 Oliva

Club Triatló Oliva

Tel: 606 400 758. Antoni Cots Peralta

C/ Verge del mar, 8. 46780 Platja d’Oliva

[email protected]

www.clubtriatlooliva.com

 

Club de Golf “Forat 19”Oliva

Tel: 677 005 593 Antonio Navarro Egea

C/ La Figuera 36. 46780 Oliva

[email protected]

 

Associació d’Esportistes Veterans d’Oliva

Tel: 686 884 740. Lope Verbo Moreno

C/ Joanot Martorell 3, 2b. 46780 Oliva

[email protected]

 

Penya Barcelonista d’Oliva

Tel: 639 364 119. Javier Barriga Grandell

C/ Major, 22. 46780 Oliva

Club de Ball Esportiu Ballroom Saforball

Tel: 96 285 5225. Juani Gomez Beltran

C/ Calixto III, nº 19F. 46780 Oliva

[email protected]

www.saforball.es

 

Associació Valenciana de Kwan-ki-do

Tel: 610 340 401. Eleuterio Pastor Mañez

C/ Ronda de Tamarit, 23.

46780 Grao de Gandia

[email protected]

 

Oliva Hoquei Club

Tel: 669 085 216. Juan Fco. Pi Aparisi

C/ Les Tendres, nº 22. 46780 Oliva

[email protected]

 

Associació “Motoclub Motolio”

Tel: 699 069 915. Victor Vila

Avd/ Monjas Clarisas, nº 35-37. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Patinatge Artístic Oliva

Tel: 657 131 455. Alejandra Felipe Figueron

c/ Rioja, 67 3er A. 46730 Grau Gandia

[email protected]

www.cpaoliva.com

 

ARC La Penya d’Oliva

Tel: 629 065 767 Jose Daniel de Sena Sanchis

C/ Ernest Lluch, 45 1ºC. 46780.Oliva

[email protected]

 

Club Kiteboarding Oliva

Tel: 607 369 433. Sebastien Marcel Max Ducos

CC Oliva Nova. Local nº12. 46780 Oliva

[email protected]

 

Grup d’ Esplai Esportiu “ La Barraca”

Tel: 962850625. Joaquin Castaño Climent

Pass/ Fco. Brines, 22. 46780 Oliva

 

Assoc. Juvenil Tepsicore Dance Project

Tel: 652 470862. Sara Pla Benito

C/ Sant Lluís nº 23. 46780 Oliva

penelope­[email protected]

 

C de Tir en Arc Oliva

Tel: 696 977 288. Vicente Vidal Gosp

Polígon Industrial el Brosquil, parcel·la 25.        46780 Oliva

[email protected]

 

Club “Oliva en Moviment”

Tel: 667 460 374. Ana Parra Lorente

Avd/ València nº2, 3er-9.46780 Oliva

[email protected]

 

Grup d’Esplai Esportiu Colla “El Revolcó”

Tel: 646 005589/ 96 2851026. Josep Sifres Alemany

c/ Rois de Corella 13, baix. 46780 Oliva

 

Club Ciclista Oliva

Tel: 96 285 71 41. Juan S. Llopis Ibiza

c/ Ramón y Cajal, 31. 46780 Oliva

 

Penya Madridista Passió Blanca d’Oliva

Tel: 679 101 680. Santiago Arce Ciscar

c/ Fco. Ferrando, 1.46780 Oliva

Club Combat Oliva

Tel: 677 59 1875. Pancracio Lama Perez

C/ Gabriel Ciscar 87. 46780 Oliva

[email protected]

www.shootunion.com/oliva

Associació Futbol amateur d’Oliva (AFAO)

Tel: 96 2963633. Carlos Medina Calabuig

c/ Walt Disney 12. 46780 Oliva

[email protected]

www.futbol7.en-oliva.com

 

Club Gimnàstica Rítmica Ritmoliva

Tel: 675 550147. Ana Alemany Llorca

c/ Botánico Cabanilles 10-2º-C. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Lucha Combat Grappling Family Pride

Tel: 620 460421. Miquel Alcaraz Andrés

c/ Alejandro Cardona 9-5º-10. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club de Voleibol Oliva

Tel: 615 075 503 Josep A. Naya Marí

c/ Fonteta de Soria nº 2, 3ª-9. 46780 Oliva

[email protected]

Penya Valencianista “ Manolo Mestre”

Tel: 96 285 04 11. Mª Eugenia Navarro

C/ Avda. Valencia, 9. 46780 Oliva