INFORMACIÓ GENERAL i INSCRIPCIONS

Serveis Esportius Municipals
Dilluns a divendres de 10.30 a 14.30h.
Tel: 96 285 0221
Fax: 96 283 8630
e- correu: esportsoliva@gmail.com
www.oliva.es

INSCRIPCIONS GENT GRAN, JUBILATS i PENSIONISTES TEMPORADA 2016/2017 

Inscripcions de l’1 al 10 de juny per aquelles persones inscrites en la darrera temporada. Des del 13 de juny podran matricular-se la resta de públic.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS DELS CURSOS ESPORTIUS D’ESTIU 2016

Cursos Juny 2016: Des del 16 al 31 de Maig per al públic en general.

Cursos Juliol 2016: Des del 6 al 30 de Juny per al públic en general.

Cursos d’agost 2016: Des del 4 al 31 de Juliol per al públic en general.

PROCÉS DE FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS.-

Les inscripcions per a totes les activitats es formalitzaran a les oficines dels Serveis Esportius Municipals, llevat d’aquelles activitats en què s’especifique el contrari. La tramitació podrà ser bé arreplegant el rebut i abonant la quantitat en la relació d’entitats col·laboradores, o mitjançant targeta de crèdit en el cas de les activitats organitzades directament pel SEM.

L’horari d’inscripció serà de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30 h, i dimarts i dijous de 17:00 a 20:00 h.
Es podrà fer un màxim de 2 inscripcions per persona i dia, excepte que siguen Unitats Familiars, tenint un període màxim de 48 hores per fer efectiu l’ingrés bancari i entregar el corresponent rebut a les oficines centrals.

Les inscripcions mínimes per a obrir un grup serà del 60% de les places oferides. Els cursos que no superen el mínim establert no es realitzaran, donat aquest cas, es tornarà l’import íntegre de la matrícula.

Totes les instal·lacions esportives tindran horaris festius els següents dies: 22 de juliol i 15 d’agost.

El 22 de Juliol i el 15 d’agost no hi haurà classes lectives.

BONIFICACIONS i REDUCCIONS.-

Els abonaments del Complex Poliesportiu (Tipus B i Tipus C) i els posseïdors del “carnet jove” o “targeta jove” obtindran una bonificació del 10% de descompte en l’import de les tarifes dels cursos d’ensenyament organitzats pels Serveis Esportius Municipals.

Les persones federades en Entitats Esportives Locals, tindran una bonificació del 50% en els abonaments individuals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Els membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja, membres de cossos de seguretat de l’estat, monitors de les escoles esportives municipals i estudiants universitaris de Magisteri en EF o ciències de l’esport i EF, estudiants dels cicles formatius de l’activitat física i l’esport, estudiants dels cursos formatius d’ensenyança de règim especial formatiu, col·legiats en l’il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats de EF i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i professors del CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat d’Oliva tindran una bonificació del 10% en els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals acreditant en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Les unitats familiars amb tots els seus membres en atur tindran una bonificació del 25% en els cursos d’ensenyament.

En el cas de ser membres de família nombrosa, obtindran una bonificació del 25% de descompte cadascú en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Si participen dos o més germans menors de 17 anys en cursos del mateix esport o activitat física del mateix grup, obtindran una bonificació del 15% de descompte cadascú d’ells en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Gent Gran: Les persones de 65 i més anys, jubilats i pensionistes obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides per aquestos col·lectius.

Les persones amb minusvalideses també obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides pels Serveis Esportius Municipals.

HORARI D’OBERTURA AL PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Del 7 de Setembre del 2015 al 17 de juny del 2016

– Dilluns a Divendres – de 8.30 h a 22.30 h.
– Dissabtes – de 8.30 h a 20.30 h.
– Diumenges – de 8.30 h a 19.30 h.
– Festius – de 8.30 h a 14. 00 h.

Del 18 de juny  al 11 de setembre del 2016

– Dilluns a Divendres – de 8.30 h a 22.00 h.
– Dissabtes – de 8.30 h a 21.00 h.
– Diumenges – de 8.30 h a 19.30 h.
– Festius – de 8.30 h a 14.00 h.

 

PISCINES DESCOBERTES (oberta periode estival 18/06 al 11/09 )

– Dilluns a Divendres – De 10.00 a 20.00 h.*
– Dissabte i diumenge – De 10.00 a 19.00 h.
– Festius – De 10.00 h a 14.00 h.

*NOTA 1: Durant els mesos de Juliol i Agost, la Piscina Descoberta gran estarà tancada al Bany lliure per motius de cursets de natació, dilluns, dimecres i divendres, de 15.00 a 16.00 h.; dimarts i dijous, de 16.00 a 17.00h.

* NOTA 2 : Durant els mesos de juny i setembre, les Piscines Descobertes obriran de dilluns a diumenge de 10.00 a 19.00.

COMPLEX ESPORTIU COBERT

PISCINA CLIMATITZADA (tancada en agost)

– Dilluns a Divendres – de 7.30h a 22.30h.  
– Dissabte – de 10.00h a 18.00h.  
– Diumenge i festius – de 10.00h a 14.00h.  

 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS (tancat en agost)

– Dilluns a Divendres – de 9.00h a 23.00h.
– Dissabte – de 9.00h a 22.00h.
– Diumenge i festius – de 8.30h a 14.00h.

 

SALA GIMNÀS (tancat en agost)

– Dilluns a divendres – de 8.00h a 22.00h.
– Dissabte – de 10.00h a 14.00h.

*NOTA 3: Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les saunes estaran tancades.

ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Euros
a) Familiar (inclou fills menors de 23 anys)  
Abonament familiar Tipus A: 123,20
Abonament familiar Tipus B: 126,50
Abonament familiar Tipus C: 126,50
b) Individual per a menors de 17 anys, majors de 65 anys i jubilats i pensionistes, minusvàlids i altres amb carnet jove o targeta jove  
Abonament individual Tipus A: 58,30
Abonament individual Tipus B: 59,80
Abonament individual Tipus C: 59,80
c) Individual per a persones no incloses a l’apartat anterior  
Abonament individual Tipus A: 70,00
Abonament individual Tipus B: 71,90
Abonament individual Tipus C: 71,90
d) Abonaments mitja temporada: les tarifes d’aquest epígraf tindran una reducció del 25%  
e) Preu entrada Piscines d’Estiu  
Piscines descobertes, entrada individual d’estiu  per dia, majors de 3 anys i menors de 16 anys(inclosos), usuaris de 65 o més anys, jubilats, pensionistes, minusvàlids i posseïdors del carnet jove  o targeta jove.

2,30

Piscines descobertes, entrada individual d’estiu per dia, per a persones no incloses a l’apartat anterior.

3,50

f) Abonament d’estiu

Reducció del 50% de l’abonament tipus B.

Característiques comunes d’aquestos abonaments: 

Aquest es podrà obtenir a les oficines del SEM, en els horaris d’atenció al públic, serà imprescindible presentar el DNI o document acreditatiu, 1 fotografia i abonar la quota corresponent. El Carnet d’abonament es intransferible i unipersonal. En cas de pèrdua, la còpia tindrà un cost de 4€.

Abonament Tipus A: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal a l’aire lliure del poliesportiu i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’ import  de les tarifes dels cursos de Natació organitzats a la Piscina Climatitzada Municipal.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’ abonament Tipus B i C.
 • A realitzar reserves de les corresponents instal·lacions, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’ús.

Abonament Tipus B: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal excepte la Piscina Climatitzada, Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10 % en el preu de l’abonament Tipus A i C.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Abonaments Tipus C: comporten els següents drets:

 • A utilitzar la instal·lació esportiva municipal de Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i B.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Les seues característiques es detallen en el Reglament d’Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals.(BOPV, nº49, de 27 de febrer de 2009).

Documentació necessària a presentar:

 • Full de sol·licitud d’inscripció degudament complimentada
 • Fotocòpia DNI (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotografia tipus carnet (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotocòpia llibre de família
 • Fotocòpia dades bancàries (en cas de domiciliació bancària)
 • Fotocòpia DNI titular compte bancari (en cas de domiciliació bancària)

ACTIVITATS ESPORT i SALUT PER ADULTS. Majors de 14 anys.

CURSOS ESPORTIUS JUNY 2016

Gimnàstica de Manteniment:
(Gma 1) Dimarts i dijous de 9.15 a 10.15 h. (Pavelló d’esports)
(Gma 2) Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h. (IES Gregori Maians)
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 € /mensual.

Ioga:
Casal jove
(Io1) Dimarts i Dijous de 09.30 a 11.00 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 31,10 €/mensual.

Pilates:
(Pi 1. Avançat) Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h. (Pavelló d’esports )
(Pi 2. Avançat) Dimarts i dijous de 15.10 a 16.05 h. (C.Polivalent)
(Pi 3. mitjà) Dimarts i dijous de 16.05 a 17.00 h. (Pavelló d’esports)
(Pi 4. Iniciació) Dilluns i dimecres de 19.30 a 20.30 h. (CS Sant Francesc)
(Pi 5. Inic/mitjà) Dilluns i dimecres de 20.30 a 21.30 h. (CS Sant Francesc)
Places: 12/ 20 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensual

Balls de Saló
C.P. Hort de Palau
(BS1) Balls de Saló 1. Iniciació Dm-dj de 20.30 h. a 21.30 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensual.

Zumba:
IES Gregori Maians
(Zum 1) Dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h.
Places: 12/ 25 alumnes per grup.
Preu: 21,90 €/ mensuals.

CURSOS ESPORTIUS JULIOL 2016

Animació esportiva a la platja

Mes de juliol.

Activitat d’animació combinant Body Fisic, pilates i Piloxing, amb suport musical.
Zona esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”
(AEP 1) Dilluns a divendres de 20:15 a 21:15 h
           Dilluns i dimecres (Body Físic)
           Dimarts i dijous (pilates)
           Divendres (piloxing)
Oberta a tothom.
Gimnàstica 3ª edat (Gimnàstica i Tècniques recreatives).

Programa combinat d’activitats a l’aire lliure “Banys Aire, Sol i Aigua”.
Majors de 64 anys (mixt), pensionistes i jubilats.
Zona Esportiva de Platja Pau Pi “Mitja Galta”. Junt al Club Nàutic.
(GG1) Dilluns i dimecres 8.30 a 9.30 h.
Places: 30 alumnes per grup.
Preu: 5,50 €/mensual.

Tai chi/ Xi Kung UMA a la platja
Activitats dirigides a totes les edats i nivells.
Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)
Dilluns a divendres de 8.15 a 9.15 h, dimarts i dijous especial Xi Kung.
Places: mínim 12 alumnes.
Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.
Preus:  2 hores setmana, 25,00€ /mes. 3 hores setm., 30,00€ /mes. 5 hores setm., 40,00€./mes
Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García.www.uma-univers.com

Tai  Chi  Kung Fu UMA adults a la platja
Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)
Zona de Platja Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)
Dilluns, dimecres i divendres de 20.00 h a 21.00 h.
Places: mínim 10 alumnes per grup.
Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.
Preu: 2 hores setmanals, 25,00€./mes. 3 hores setmanals, 30,00€/mes
Descompte 10% familiars.
Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García.www.uma-univers.com 

CURSOS ESPORTIUS AGOST 2016

Animació esportiva a la platja

Mes d’agost.

Activitat d’animació combinant Body Fisic, pilates i Piloxing, amb suport musical.
Zona esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”
(AEP 1) Dilluns a divendres de 20:15 a 21:15h
           Dilluns i dimecres (Body Físic)
           Dimarts i dijous (pilates)
           Divendres (piloxing)
Oberta a tothom.
Gimnàstica 3ª edat (Gimnàstica i Tècniques recreatives).
Programa combinat d’activitats a l’aire lliure “Banys Aire, Sol i Aigua”
Majors de 64 anys (mixt), pensionistes i jubilats.
Zona Esportiva de Platja Pau Pi “Mitja Galta”. Junt al Club Nàutic.
(GG1) Dilluns i dimecres 8.30 a 9.30 h.
Places: 30 alumnes per grup.
Preu: 5,50 €/mensual.

Tai Chi/ Xi Kung UMA a la platja
Activitats dirigides a totes les edats i nivells
Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)
Dilluns a divendres de 8.15 a 9.15 h. Dimarts i dijous especial Xi Kung.
Places: mínim 12 alumnes per grup.
Inscripcions: Centre UMA. Club Dharma: 962851912/ 646173053, o al mateix lloc de l’activitat.
Preus:  2 hores setmana, 25€ /mes. 3 hores setm., 30€ /mes. 5 hores setm. 40€/mes
Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García.www.uma-univers.com

Tai Chi Kung Fu UMA a la platja
Activitat dirigida a totes les edats i condicions (també discapacitats)
Zona de Platja Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)
Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 21 h.
Places: mínim 12 alumnes per grup.
Inscripcions: Centre UMA. Club Dharma: 962851912/ 646173053, o al mateix lloc de l’activitat.
Preu:  2 hores setmana, 25€/mes. 3 hores setmana, 30€/mes. Descompte 10% familiars.
Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García.www.uma-univers.com

CURSETS i ACTIVITATS AQUÀTIQUES

CURSETS de NATACIÓ ESTIU 2016. Piscines Descobertes

Majors de 4 anys (mixt). 45 m./ sessió.
Piscines Descobertes Municipals. Poliesportiu Municipal.
Durada: 1r torn (1 al 31 de juliol); 2n torn (1 al 31 d’agost).
Dies: dilluns a divendres. Cursos mensuals.

Preu:
21,90 €/mensual (2 sessions setmanals)
31,60 €/mensual (3 sessions setmanals)

Per a les persones de 65 i més anys, jubilats, pensionistes i minusvàlids, aquestes taxes obtindran una bonificació del 75% de descompte en les activitats ofertades per aquestos col·lectius.

Places: 196 (mínim 8 alumnes per grup)

GRUPS i HORARIS DELS CURSOS PER AL MES DE JULIOL :

DIES

HORARI

NIVELL

PLACES x GRUP

Esc. Nat.

Dl- Dx i Dv

10- 10.45

Blau- verd

15

Esc. Nat.

Dl- Dx i Dv

10- 10.45

Roig

15

Gimn. Aquàtica

Dm i dj

10- 10.45

Gent Gran

15

Gimn. Aquàtica

Dm i dj

10- 10.45

Gent Gran

15

 

Esc. Nat.

Dl- Dx i Dv

10.45- 11.30

Taronja

15

Esc. Nat.

Dl- Dx i Dv

10.45- 11.30

Groc

12

Esc. Nat.

Dm i dj

10.45- 11.30

Taronja

15

Esc. Nat.

Dm i dj

10.45- 11.30

Groc

12

 

Esc. Nat.

Dl- Dx i Dv

11.30- 12.15

Blanc (2 grups)

16

Esc. Nat.

Dm i dj

11.30- 12.15

Blanc (2 grups)

16

 

DIES

HORARI

NIVELL

PLACES

Adults i joves

Dl – Dx i Dv

15.15- 16.00

Aquagim 1

25

Adults i joves

Dm i dj

16.00- 16.45

Aquagim 2

25

Les inscripcions es realitzaran a les oficines del SEM, des del 6 de juny per als cursos de juliol; i des del 4 de juliol per als cursos d’agost.

L’oferta de grups per al mes d’agost estarà en funció de les inscripcions del mes de juliol.

Durant els dos primers dies de classe es reajustaran els grups, i s’adequaran als diferents nivells que s’ofereixen, segons els criteris tècnics del SEM.

El 22 de Juliol  no hi haurà classes lectives.

Tots els participants als cursos rebran un DIPLOMA D’ASSISTÈNCIA.

CURSETS NATACIÓ. Piscina Climatitzada

CURSETS DE NATACIÓ. Piscina Climatitzada (veure fullet específic).
Piscina Climatitzada Municipal
Durada: Juliol i Setembre (cursos mensuals); Agost Tancada.
Dilluns a Diumenge.

Cursos de Natació: iniciació, perfeccionament i manteniment; natació adaptada; revitalització funcional; gimnàstica aquàtica; aigua- fitness; natació embarassades; infantils i xiquets; Plus Trainning (personalitzat); bany lliure i familiar.

Cursos de formació:  Monitor de Natació, socorrisme, etc.
Places: mínim 8 alumnes per grup
Informació i Inscripcions: Piscina Climatitzada. Gestión Salud y Deporte SLU. Tel: 96 2853623

ESCOLES i CURSOS ESPORTIUS PER A JOVES. De 4 a 18 anys.

CAMPUS ESPORTIUS JUNY i JULIOL 2016

IV CAMPUS D’ESTIU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA “RITMOLIVA”
Del 4 al 29 de juliol
Pavelló Municipal d’Esports
Dirigit a xiquets/etes des de 6 anys (nombre de xiquets/etes limitat). Entrenament a diversos nivells,: iniciació, avançats i perfeccionament. Amb una exhibició final.
Horari (compren les dues setmanes):

   Nivell Iniciació: dm i dj de 10.00 a 13:30 h
   Nivell Avançat: dl, dx i dv de 10:00 a 13:30 h
          Nivell Competició: dl-dx i dv de 10:00 a 13.30 h

Preus per determinar. El pagament s’efectuarà el 1er dia de l’activitat a l’equip tècnic del club (en el cas de germans es farà un descompte)
Informació en les oficines del SEM. Les inscripcions cal dirigir-se al Club G.R. Ritmoliva (680 822 394/ 616 182 987)
Organitza Club G.R. Ritmoliva

CAMPUS BALONMANO OLIVA 2016
Del 25 al 31 de juliol
Complex Esportiu Municipal D’Oliva i Col·legi Sant Josep de la Muntanya.
Els participants podran matricular-se en el Campus en dues modalitats:
• Intern (250 euros): Allotjament, pensió completa i activitats.
• Extern: 110€ mitja pensió (menjar i berenar) i activitats, 60€ sols activitats.
Descompte de 30 € per al segon/ona germà/ana esportista intern i 10€ esportista extern.
Edats: xiquets i xiquetes de categories entre benjamins i juvenils ( des del 2007 fins al 1998).
Activitats: Treballar aspectes tècnics, tàctics i físic de l’handbol, treblls en equip i fomentar l’idioma estranger (anglés).
Inscripcions i informació a la web:
http://www.clubhandbololiva.com/wp-content/uploads/2016/03/CAMPUS-OLIVA.pdf
Organitza: Club Handbol Oliva.

 

ESCOLES ESPORTIVES JUNY, JULIOL i AGOST 2016

ESCOLA ESPORTIVA DE PATINATGE ARTÍSTIC
Del 13 de Juny al 15 de juliol
Centre Polivalent
De 4 a 14 anys i / + 14 adults.
Horaris: (Iniciació) Dilluns i dimecres, 1 grup de 12 alumnes (17.30 a 18.30 h.)
(Perfeccionament) dilluns i dimecres, 1 grup de 12 alumnes (18.30 a 19.30 h.)
Inscripcions: 25,00€ mensuals al Club Patinatge Oliva patinajeoliva@gmail.com
(tel: 657 131 455). www.cpaoliva.com
Organitza Club Patinatge Artístic Oliva.

ESCOLA ESPORTIVA DE BÀSQUET “ESTIU 2016”
Del 27 de juny al 15 de juliol.
Poliesportiu Municipal i Pavelló d’Esports.
Dirigida a xiquets/es nascuts des de l’any 2009 fins a l’any 1998 (el nombre de xiquets/es està limitat)
Dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h.
Inscripcions: 60,00€ per xiquet/a 3 setmanes. Opció de 2 setmanes: 40,00€.
Descompte del 50% al 2 germà/na per 3 setmanes i 20 € per a 2 setmanes.
Informació i inscripcions en oficines SEM i C. Basquet Oliva (610015096).
Material esportiu i altres sorpreses per a tots els inscrits a l’escola.
Organitza Club Bàsquet Oliva

ESCOLA ESPORTIVA DE TENNIS TAULA
De l’1 al 29 de juliol
IES Gabriel Ciscar
Dirigida a xiquets/etes de 10 a 15 anys i adults (+15 anys)
Dimarts i dijous de 19:00 a 21.00 h
Ratio mínim: 8 inscrits
Inscripcions: 25,00€ tot el mes, 20,00 € alumnes EEM Corriol, germans i família nombrosa.
Informació i inscripcions en oficines SEM i C.E.Corriol (649 413 003) o Rafa (696 423 289)
Organitza Colla Esporitva Corriol.

ESCOLA ESTIU PILOTA 

De l’1 al 31 de Juliol.
Trinquet d’Oliva i Frontó del Poliesportiu.
Dirigida a xiquets/es de 6 a 16 anys
Grups reduïts
Dilluns i dimecres 17.00 a 18.30 h. Prebenjamins i de 18.30 a 20.00 h. Benjamins i alevins.
Dimarts i dijous 17.00 a 18.30 h. Alevins i de 18.30 a 20.00 h. Infantils i cadets.
Activitats: Faixar-se, Iniciació i perfeccionament del joc de pilota Valenciana, tècnica, tàctica…
Modalitats: Escala i corda, Frontó i raspall.
Informació i inscripcions en oficines SEM i al Club Pilota Oliva (DiegoTel: 646372636 i Xavi Tel: 619143971)
Preu: 30,00 € inscrits a l’escola, 40,00€ reste d’inscrits
Organitza Club Pilota Oliva

(És possible que hi haja modificacions)

ESCOLA ESPORTIVA D’HANDBOL PLATJA.
Del 29 de juny al 12 d’agost.
Zona de Platja Pau Pi (Mitja Galta, al costat del Club Nàutic)
Activitat esportiva, dirigida a joves de 6 a 15 anys, amb participació en els Tornejos d’handbol Platja organitzats conjuntament amb el campus d’Handbol.
Dies i horaris:

(HPL 1) dilluns i dimecres, 2 grups benjamí/ aleví de 12 alumnes (18.30 a 19.30 h.)

(HPL 2) dilluns i dimecres, 2 grups infantils i cadets de 12 alumnes (19.30 a 20.30 h.)

Inscripcions: 35,00 € curs complet, 25,00 € un mes a les oficines del SEM (96 2850221) i Club Handbol Oliva (tel: 636 334 040, Manolo)
La inscripció inclou: samarreta oficial, participació al torneig d’handbol platja amb trofeus, refrescos i berenar d’acomiadament.
Organitza Club Handbol Oliva.

ESCOLA ESPORTIVA DE VOLEI PLATJA
De l’1 de juliol al 31 d’agost.
Zona de Platja pau Pi (Zona esportiva de plata Mitja Galta)
Activitat esportiva, dirigida a joves de 8 a 18 anys, en la qual es combinen activitats esportives, entrenament i competicions de Volei Platja.
Dies i horaris:

 • Dilluns i dimecres, cadet, 14  alumnes (18.30 a 19.45h)
 • Dilluns i dimecres, juvenil, 14 alumnes (19.45 a 21.00h)
 • Dimarts i dijous, Benj/aleví, 14 alumnes (18.30 a 19.45h)
 • Dimarts i dijous, infantil, 14 alumnes (19.45 a 21.00h)

Activitats complementàries: tornejos mes de juliol per a alumnes de l’escola (dia 3 benj/alev, dia 10 infantil, dia 17 cadet). Tornejos mes d’agost per a alumnes de l’escola (dia 7 benj/aleví, dia 21 infantil i dia 28 cadet).

Inscripcions: 45€ curs complet, 25,00€ un mes. 40,00 € curs complet germans i familia nombrosa. La inscripció inclou samarreta de l’Escola de Voleibol per als socis del Club de Voleibol Oliva. Inscripcions a les oficines del SEM. (Telf. Coordinació: 608 632 337 / 658 149 848).

Organitza Club Voleibol Oliva.

ESCOLA ESPORTIVA i RECREATIVA D’ESTIU.
Durada: 1r Torn, del 23 al 30 de juny;  2n Torn, de l’1 al 15 de juliol; 3r Torn: del 16 al 31 de juliol.
Complex Esportiu Municipal, Parc Hort de la Bosca i Zona Esportiva de Platja “Mitja Galta”. (Al costat del Club Nàutic)
Activitats esportives, recreatives i culturals dirigides a joves de 5 a 13 anys.
6 grups de 12 xiquets/etes per edats:
Grup 1: de 4 i 5 anys,   Grup 2: de 6 i 7 anys, Grup 3-4: 8 i 9 anys, Grup 5 : 10 i 11 anys i , Grup 6 :12 a 13 anys.

Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.

Activitats programades:
Activitats Esportives: futbol, handbol, bàsquet, voleibol, colpbol i  rugby tant al pavelló com a la platja de la mitja galta.
Activitats recreatives: Frontennis, tennis taula, iniciació a l’Atletisme, pilota valenciana, bàdminton, beisbol, paintbol i jocs aquàtics….
Activitats complementàries: Taller de repàs, taller d’anglés, taller de pintura i jocs de lògica i estratègia.
La inscripció a l’escola inclou: 2 samarretes, desplaçaments en autobús a les activitats de platja de la Mitja Galta, un DVD de fotos de les activitats realitzades durant tota la quinzena i l’esmorzar d’acomiadament al bar del pavelló cobert i premis sorpresa.
Inscripcions: 65,00€ per setmana; 125,00€ per quinzena o 240,00€ per a tot el mes, 300,00€ durant tot el peirode (10% de descompte per a germans inscrits a l’escola, família monoparental i família nombrosa).
Oficines SEM (telf: 962850221)  i Club Handbol Oliva (Manolo Sansaloni, Coordinador de l’escola. Tel: 636334040, mail: manolo.sansaloni@gmail.com).
Termini matrícula: Fins el 19 de juny per als 2 primers torns i durant el mes de juliol per al 3er torn.
Organitza Club Handbol Oliva.

ESCOLA D’ESTIU GOLF INFANTIL
Juliol i Agost
Oliva Nova Golf.
Xiquets des dels 9 anys.

Dimarts de 13.00 a 14.00h

Preu: 40,00 € curs. Material inclòs.
Inscripció i informació: Salvador, telf. 619 130 244 / proshop@olivanova.com. Telf: 96 285 76 66

Organitza Oliva Nova Golf

ESCOLA ESPORTIVA DE KUNG FU UMA INFANTIL A LA PLATJA
Juliol i Agost (Cursos Mensuals).
Zona de Platja Aigua Morta (junt a posta Creu Roja, davant urb. San Fernando)
Activitats dirigides a xiquets i joves de 3 a 14 anys

Dilluns, dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h. Mínim 10 alumnes per grup.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.
Preu: 3 h. setmana 30€/mes. 20€/quinzena.
Organitza Club Esportiu Dharma. (Andrés García. www.uma-univers.com)

JORNADES i ACTIVITATS RECREATIVES D’ANIMACIÓ

FESTA CLOENDA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS.
Divendres 3 de Juny, a les 17.00 h.
Dirigit a alumnes i participants en els XXIX Jocs Esportius Municipals.
Pavelló Municipal d’Esports
Programa:
17.00.- Concentració dels participants
17.15.- Salutació de la Delegació d’Esports
17.30.- Mostra d’activitats Artístiques d’Escoles Esportives Municipals.
18.15.- Lliurament dels premis corresponents a la Fase Local dels XXIX Jocs Esportius C.V.
Organitza SEM i AMPES dels Centres Escolars d’OlivaFESTIVAL FI DE CURS EEM GIMNÀSTICA RÍTMICA.
Dissabte 11 de juny, de 17.30 a 20.00 hores.
Pavelló Municipal d’Esports
Participen alumnes Escola Esportiva Municipal Gimnàstica Rítmica
Organitza Club Gimnàstica Rítmica “Ritmoliva”.FESTIVAL FI DE CURS E.E. DANSA CLÀSSICA , ESPANYOLA
Dijous 2 de juny, a les 20’30 hores.
Centre Polivalent
Participen alumnes EEM de dansa Clàssica/ Espanyola d’Oliva i Villalonga.
Associació “La Safor en Dansa”.ENCONTRES DE TAI XI i XI KUNG UMA
Mes de Juny
Divendres de 11.00 a 12.00 h.
Passeig Joan Carles I “Zona Parc Infantil” Oliva
Obert a tothom. Gratuït.
Objectiu: Donar l’opció d’acostar-se a la pràctica del Tai Chi Kung Fu UMA, creant un espai d’encontre entre avançats i principiants.
Informació al Club Esportiu Dharma (tel: 96 285 19 12/ 646173053).ANIMACIÓ ESPORTIVA A LA PLATJA
Mes de juliol i agost
Activitat d’animació combinant Body Fisic, Pilates i Piloxing, amb suport musical
Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”
(BFP 1) Dimarts i dijous de 20.15 a 21.15 h.
Oberta a tothom.

PROGRAMES DE FORMACIÓ

CURS DE SOCORRISME i 1ers AUXILIS EN PISCINA.
Piscina Climatitzada Municipal d’Oliva
Teoria i pràctica sobre els Primers Auxilis i el Rescat Aquàtic en Piscina. Impartit per la Fundació de Salvament Aquàtic i Socorrisme. 1ers Auxilis i Salvament en Piscina.
Places limitades: 10
Dates: Intensiu. Mes juny, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 i 21 de juny.
Divendres de 19.00 a 22.00 h, dissabte de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h. i diumenges de 10.00 a 14.00 h.
Preu: 350€. Socorrisme i 1ers Auxilis en Piscina.
Informació i Inscripcions: Piscina Coberta Municipal (tel: 96 285 36 23) i Fundació de Salvament Aquàtic i Socorrisme (tel: 605 09 30 53/ 676022133) CURS DE MONITOR EN ACTIVITATS AQUÀTIQUES.
Piscina Climatitzada Municipal d’Oliva
Impartit per la Fundació de Salvament Aquàtic i Socorrisme.
Dates: Intensiu. Mes de juny.
Places limitades: 12
Horari: divendres de 19.00 a 22.00 h, dissabte de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h i diumenge de 10.00 a 15.00 h.
Preu per determinar.
Per fer el curs de monitor és imprescindible tenir el títol de Socorrisme i 1ers auxilis.
Informació i Inscripcions: Piscina Coberta Municipal (tel: 96 285 36 23) i Fundació de Salvament Aquàtic i Socorrisme (tel: 605 09 30 53/ 676022133)

COMPETICIONS i ESDEVENIMENTS ESPORTIUS D’ESTIU ORGANITZATS AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

XXI QUINZENA ESPORTIVA 2016. Del 18 de juny al 3 de juliol

TROBADA DE TENNIS TAULA
Dissabte 9 de Juliol, de 16.00 a 20 h.
IES Gabriel Ciscar
Oberta a tothom.
Inscripcions a les 15.30 h.
Organitza Colla Esportiva Corriol

REGATA DE VELA DE CREUER “X TROFEU CIUTAT D’OLIVA”
Diumenge 5 de juliol.
Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.
Participen: Obert a tothom. Federats.
Organitza Club Nàutic Oliva

TOUR PADEL PLATJA
Dissabte 16 de juliol, de 8.00 a 21.00 h.
Platja Pau Pi d’Oliva, Zona Esportiva de Platja “Mitja Galta”
Junior i sènior masculí, femení i mixte.
Modalitat per parelles. Es jugarà amb pales de pàdel.
Informació i inscripcions: 15€ per persona en Educasport Padel. (Darío, telf: 615613314)
Samarreta de regal.
Organitza Educasport Padel.

V CONCURS DE PESCA EMBARCACIÓ FONDEJADA
Divendres 17 de juliol (1r concurs)
Divendres 21 d’agost (2n concurs)
Roca d’Oliva
Participen: Obert a tothom. Federats.
Organitza Club Local de Pescadors Esportius

TIR OLÍMPIC. Tirades Regulars i Campionats.
Camp de Tir.
Diumenge 10 de juliol a les 9.30 h 9mm. i calibre major. Categories E, 1ª, 2ª, 3ª i veterans.
Dissabte 16 de juliol a les 17.00 h, Tir Dinàmic. Categories: Pistola i revòlver
Diumenge 24 de juliol a les 9.30 h. Pistola foc central. Categories: E. 1ª,2ª, 3ª i veterans, pistola esportiva dames.
Dissabte 6 d’agost a les 17.00 h, Tir Dinàmic. Categories : Pistola i revòlver
Diumenge 21 d’agost a les 9.30 h. i 16.30 h. Doble tirada pistola foc central, pistola esportiva, i pistola Standard. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª, veterans i dames.
Dissabte 3 de setembre a les 17.00 h. Tir Dinàmic. Categories: Pistola i revòlver
Diumenge 11 de setembre a les 9.30 h.9mm. i calibre major. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª, V i dames.
Dissabte 17 a les 17.00 h. Armes neumàtiques, armes històriques i pistola tir ràpid. Regularitat.
Diumenge 25 de setembre a les 9.30 h. Pistola Foc Central, Carabina Match/ligera i Pistola esportiva. Categories dames.
Inscripcions al tel: 616450483
Organitza Club de Tir Olímpic d’Oliva

TORNEIG POPULAR DE VOLEI PLATJA (4 x 4)
Divendres 15 de Juliol, a les 17.00 a 21.00 h.
Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).
Modalitat: 4 x 4 . Equips de 4- 6 jugadors.
Inscripcions: 5€. (inclou aigua i fruita). Socis C.V.Oliva gratuït. Màxim 20 equips participants.
Organitza Club de Voleibol Oliva

OPEN VOLEI PLATJA
Dissabte 30 de Juliol, a les 10.00 a 21.00 h.
Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).
Modalitat: 4 x 4 . Equips de 4- 6 jugadors.
Inscripcions: preu per determinar. Màxim 32 equips participants.
Premis als 3 primers equips classificats.
Organitza Club de Voleibol Oliva

24 HORES FUTBET C.Tennis Oliva.
Dissabte 30 i diumenge 31 de juliol
Club de Tennis d’Oliva.
Categories: Absolut. Màxim 16 equips.
Organitza Club de Tennis d’Oliva

OPEN TENIS TTK WARRIORS TOUR 2016.
Del 25 juliol al 31 de juliol
Club de Tennis d’Oliva
Simples, dones i homes. Categoria benjamí, aleví, infantil.
Organitza Club de Tennis d’Oliva. ECTO. www.ectotenis.es

XV TROFEU PILOTA “GREGORI MAIANS”
Dates per determinar
Trinquet d’Oliva
1a partida, a les 17.00 h.
2a partida, a les 19.00 h.
Organitza Club Pilota Oliva

TORNEIG SOCIAL DE PADEL C. Tennis Oliva.
Del 8 al 14 d’agost
Participen parelles, Social/local.
Club de Tennis d’Oliva.

XIV REGATA DE REM “TROFEU CIUTAT D’OLIVA” i “REM DE MAR”
Diumenge 7 d’agost
Club Nàutic Oliva.
Participen Equips Federats.
Categories Sènior i Fèmines.
Inscripcions al Club Nàutic Oliva (96 285 34 23). Per invitació.
Organitza Club Nàutic Oliva. Secció de Vela.
OPEN VOLEI PLATJA
Dissabte 27 d’agost, a les 10.00 a 21.00 h.
Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).
Modalitat: 2 x 2 .
Inscripcions: Preus per determinar. Màxim 32 equips participants.
Premis als 3 primers equips classificats.
Organitza Club de Voleibol Oliva

12 HORES FUTBET. C. Tennis Oliva.
Dissabte 20 i diumenge 21 d’Agost.
Participen: Social/local. Majors de 30 anys.
Club de Tennis d’Oliva. Màxim 12 equips.
Organitza Club de Tennis d’Oliva

XVI REGATA DE VELA MEMORIAL “PEPE FRASQUET”
Diumenge 28 d’agost.
Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.
Participen: Obert a tothom. Federats.
Organitza Club Nàutic Oliva

XXVIII TRIATLÓ OLIVA NDS 2016
Diumenge 18 de setembre, a les 8:00 h. en la Platja Pau Pi (Zona esportiva Mitja Galta)
Categories: Obert – popular – grups d’edat. S’ha d’estar federat per a participar. Si no s’està federat s’haurà de fer la llicència per un dia.
Modalitats: Triatló Olímpic. Categoria A, NO drafting (no se pot anar a roda en el recorregut de ciclisme)
Distàncies: 1.500 m Natació.- 45 km ciclisme.- 10 km Cursa a peu.
Inscripcions: en www.olivaestriatlo.com i la Federació Valenciana de Triatló /www.triatlocv.es/ Mail inscripcions i informació: inscripcion@olivaestriatlo.com info@olivaestriatlo.com
Comité Promoció organitzatiu: Excm. Ajuntament d’Oliva Regidories d’Esports i turisme, Excm Ajuntament de Pego, Club Triatló Oliva.
Gestió Tècnica: Federació Unió Activitats Integrades Activa’t + i Projecte de Promoció “Oliva és Triatló” Interès Turístic

CONCURS DE PESCA AL CURRICAN
Diumenge 25 de setembre, 1ª Jornada
Modalitat Currican
Especies: Les habituals en la pesca de currican d’alçada
Inscripcions: Club Nàutic fins al dia abans
Preu: a determinar
Premis: S’entregaran al finalitzar l’última jornada de pesca.
Organitza Club Nàutic Oliva.

ASSOCIACIONS i ENTITATS ESPORTIVES D’OLIVA

(Inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat Valenciana i en el Registre Municipal d’Associacions)

 

Societat Colombicultura “La Olivense”

Tel: 616 004 831. Francisco Pericas Malonda

Crtra. Nazareno, 38. 46780 Oliva

Club Bàsquet Oliva

Tel: 610 015 096. Jose Oltra Alcaraz

c/ Manuel Broseta 3.46780 Oliva

flletges@gmail.com

www.cboliva.org

 

Club d’Escacs Oliva

Tel: 679171114. Carles Mengual Bolo

Crta. Gandia, 28 baix. 46780 Oliva

escacsoliva@gmail.com

www.estadium.ya.com/ceoliva/

 

Club Billar Oliva

Tel: 635 622 572. Mario Richard / Salvador Bolo

c/ Moreres, 1. 46780 Oliva

mario.richart.ripoll@gmail.com

salvabolo@yahoo.es

 

Ass. Local de Pescadors Esportius

Tel: 629 184 745. Juan Vte Fabrich Sabater.

C/ Capità Cortes, 24. 46780 Oliva

yallepoliva@yahoo.com

 

Club Handbol Oliva

Tel: 659469417. Andres Fuster Verdú

Ctra Convent, 3. 46780 Oliva

afuster@pavasal.com

www.clubhandbololiva.com

 

Club Tir Olímpic Oliva

Tel: 616450483. Juan Luis Ayet Arlandis

C/ Papa Alejandro VI, 3.  46780 Oliva

tirolimpicoliva@gmail.com

 

Club de Tennis Oliva

Tel: 96 285 11 85. Francisco Climent Sanchis

Crta. Oliva al Mar s/n. 46780 Oliva

administracion@clubtenisoliva.es

www.clubtenisoliva.es

 

Colla Esportiva Corriol

Tel: 649 413 003. Genar Sanjuan Miñana

C/ Tamarit, 3. 46780 Oliva

corriololiva@gmail.com

 

Club Petanca Consulado Guillem (OLIPE)

Tel: 696911296. Juan Argudo

C/ Juan Antonio  Mayans, 7. 46780 Oliva

rupevil@hotmail.com

 

Club Nàutic Oliva

Tel: 96 285 34 23. Juan Navarro Esteve

C/ Alfons El Magnànim. 46780 Oliva

nauticoliva@gmail.com

www.nauticoliva.es

 

U.D. Oliva

Tel: 625 548 071. Miguel Sanchis Poquet

Avd/ Francisco Brines 33 . 46780 Oliva

udoliva@yahoo.es

www.olivafutbolbase.com

 

Club de Pesca Esportiva “La Caracola”

Tel: 690259833. Fco Cabrera Alcaraz

C/ Gabriel Miró, 12 46780 Oliva

acs22-02@hotmail.com

 

Societat de Caçadors

Tel: 650 049885. Enrique SanOnofre Alvarado

C/ Collado 57. 46780 Oliva

jm-mayans@terra.es

 

Club d’Esquí La Safor

Tel: 616 306 257. Rosa Mª Aguilar Pericàs

C/ Nou d’Octubre, 2 entresol. 46780 Oliva

esquilasafor@gmail.com

http://picasaweb.google.es/esquilasafor

 

Club Pilota Oliva

Tel: 676 494 729. Salvador Garcia Riesco

C/ Trinquet 10. 46780. Oliva

clubpilotaoliva@gmail.com

 

ARC La Colla d’Oliva. Secció Esportiva

Tel: 629 355 850. Salvador Fuster Martinez

Crta. Pego, 38. 46780.Oliva

salvadorfuster@yahoo.es

 

 

Club de Golf Oliva Nova

Tel: 96 285 7988 Daniel Asis Boyer

Apartat Correus 31. 46780 Oliva

dasis@olivanova.com

www.olivanova.com

 

Ass. Amics del Cavall de La Safor

Tel: 616 323 045. Fernando Jimenez Arlandis

C/ Pau Pi 7. 46780 Platja Oliva

manoloarnalb@gmail.com

 

Club Gimnàstica Rítmica La Lluna

Tel: 666 631321. Nieves Argudo Tornero

C/ Alcalde Fco Llorca,3-1-1. 46780 Oliva

gr_lalluna@hotmail.com

 

Club Atletisme L’Espenta

Tel: 606 104 353. Rafael Sepulveda Barber

c/ Ramon y Cajal, 6. 46780 Oliva

ana.savall13@gmail.com

www.lespenta.com

 

Club Esportiu Dharma

Tel: 96 2851912. Andrés García Ferre

C/ Walt Disney 9. 46780 Oliva.

clubdharma@uma-univers.com

www.clubdharma.com

 

Club Karate-Do Oliva

Tel: 647726326. Francisco Forrat Gilabert

C/ Padre Antonio Salelles, 9. 46780 Oliva

pacoforrat@gmail.com

www.karateoliva.es

 

Club Hípic Oliva Nova

Tel: 607 340 713. Arturo Sabater Tomás

C/ Font d’en Carròs 49. 46780 Oliva

centrohipicoolivanova@hotmail.es

 

Club Natació Oliva

Tel: 647700449. Alfredo Castelló Escrivà

C/ Gabriel Miró, 11 3er H. 46780 Oliva

clubnatacionoliva@gmail.com

 

Ass. La Safor en Dansa

Tel: 615 090 837. Natalia Vives Aparisi

Paseo Germanias 108, 4º, pta. 15. 46700 Gandia

nataliadansa@gmail.com

 

Grup d’Esplai Esportiu “ Volantí”

Tel:637 588 663. Franco Borràs Pellicer

Avd/ Alacant 120. 46716 Bellreguard

franchi­_fb@hotmail.com

 

Club de Carreters i Llauradors

Tel: 96 285 3655. Antonio Pla Soria

C/ Castellar 9. 46780 Oliva

Club Triatló Oliva

Tel: 606 400 758. Antoni Cots Peralta

C/ Verge del mar, 8. 46780 Platja d’Oliva

clubtriatlonoliva@gmail.com

www.clubtriatlooliva.com

 

Club de Golf “Forat 19”Oliva

Tel: 677 005 593 Antonio Navarro Egea

C/ La Figuera 36. 46780 Oliva

antonio.navarro@dival.es

 

Associació d’Esportistes Veterans d’Oliva

Tel: 686 884 740. Lope Verbo Moreno

C/ Joanot Martorell 3, 2b. 46780 Oliva

lopeverbo@yahoo.es

 

Penya Barcelonista d’Oliva

Tel: 639 364 119. Javier Barriga Grandell

C/ Major, 22. 46780 Oliva

Club de Ball Esportiu Ballroom Saforball

Tel: 96 285 5225. Juani Gomez Beltran

C/ Calixto III, nº 19F. 46780 Oliva

saforball@ballant.es

www.saforball.es

 

Associació Valenciana de Kwan-ki-do

Tel: 610 340 401. Eleuterio Pastor Mañez

C/ Ronda de Tamarit, 23.

46780 Grao de Gandia

qwan-ki-do@ctv.es

 

Oliva Hoquei Club

Tel: 669 085 216. Juan Fco. Pi Aparisi

C/ Les Tendres, nº 22. 46780 Oliva

juanaparici@telefonica.net

 

Associació “Motoclub Motolio”

Tel: 699 069 915. Victor Vila

Avd/ Monjas Clarisas, nº 35-37. 46780 Oliva

susana@motostiburon.com

 

Club Patinatge Artístic Oliva

Tel: 657 131 455. Alejandra Felipe Figueron

c/ Rioja, 67 3er A. 46730 Grau Gandia

patinajeoliva@gmail.com

www.cpaoliva.com

 

ARC La Penya d’Oliva

Tel: 629 065 767 Jose Daniel de Sena Sanchis

C/ Ernest Lluch, 45 1ºC. 46780.Oliva

salvadorfuster@yahoo.es

 

Club Kiteboarding Oliva

Tel: 607 369 433. Sebastien Marcel Max Ducos

CC Oliva Nova. Local nº12. 46780 Oliva

info@division-nautica.com

 

Grup d’ Esplai Esportiu “ La Barraca”

Tel: 962850625. Joaquin Castaño Climent

Pass/ Fco. Brines, 22. 46780 Oliva

 

Assoc. Juvenil Tepsicore Dance Project

Tel: 652 470862. Sara Pla Benito

C/ Sant Lluís nº 23. 46780 Oliva

penelope­_peiro@hotmail.com

 

C de Tir en Arc Oliva

Tel: 696 977 288. Vicente Vidal Gosp

Polígon Industrial el Brosquil, parcel·la 25.        46780 Oliva

olivaarch@gmail.com

 

Club “Oliva en Moviment”

Tel: 667 460 374. Ana Parra Lorente

Avd/ València nº2, 3er-9.46780 Oliva

anaparralorente@hotmail.com

 

Grup d’Esplai Esportiu Colla “El Revolcó”

Tel: 646 005589/ 96 2851026. Josep Sifres Alemany

c/ Rois de Corella 13, baix. 46780 Oliva

 

Club Ciclista Oliva

Tel: 96 285 71 41. Juan S. Llopis Ibiza

c/ Ramón y Cajal, 31. 46780 Oliva

 

Penya Madridista Passió Blanca d’Oliva

Tel: 679 101 680. Santiago Arce Ciscar

c/ Fco. Ferrando, 1.46780 Oliva

Club Combat Oliva

Tel: 677 59 1875. Pancracio Lama Perez

C/ Gabriel Ciscar 87. 46780 Oliva

oliva@shootunion.com

www.shootunion.com/oliva

Associació Futbol amateur d’Oliva (AFAO)

Tel: 96 2963633. Carlos Medina Calabuig

c/ Walt Disney 12. 46780 Oliva

carlos@gestoriamedina.com

www.futbol7.en-oliva.com

 

Club Gimnàstica Rítmica Ritmoliva

Tel: 675 550147. Ana Alemany Llorca

c/ Botánico Cabanilles 10-2º-C. 46780 Oliva

clubgr.ritmoliva@hotmail.com

 

Club Lucha Combat Grappling Family Pride

Tel: 620 460421. Miquel Alcaraz Andrés

c/ Alejandro Cardona 9-5º-10. 46780 Oliva

clubolivalluita@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Club de Voleibol Oliva

Tel: 615 075 503 Josep A. Naya Marí

c/ Fonteta de Soria nº 2, 3ª-9. 46780 Oliva

jjansa@gmail.com

Penya Valencianista “ Manolo Mestre”

Tel: 96 285 04 11. Mª Eugenia Navarro

C/ Avda. Valencia, 9. 46780 Oliva