Anunci de Capitania Marítima en València sobre normes de seguretat marítima en zones de bany i en aquelles altres aigues pròximes a la costa de la província de València. 

  

 

INFORMACIÓ GENERAL i INSCRIPCIONS

Serveis Esportius Municipals
Dilluns a divendres de 10.30 a 14.30h. i de 17.30 a
Tel: 96 285 0221
Fax: 96 283 8630
e- correu: [email protected]
www.oliva.es

Recepció de la Piscina Coberta Municipal 

Dilluns a divendres de 7:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00h

BPX Port Gestión Deportiva. Tel: 647 70 99 39

INSCRIPCIONS GENT GRAN, JUBILATS i PENSIONISTES TEMPORADA 2019/2020 

Inscripcions del 10 al 20 de juny per aquelles persones inscrites en la darrera temporada. Des del 21 de juny podran matricular-se la resta de públic.

PERÍODE D’INSCRIPCIONS DELS CURSOS ESPORTIUS D’ESTIU 2019

Cursos Juliol i agost 2019: Inscripcions en oficines SEM i recepció Piscina Cobreta Municpal (BPXport Gestión Deportiva)

PROCÉS DE FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS.-

Les inscripcions per a totes les activitats es formalitzaran a les oficines dels Serveis Esportius Municipals, llevat d’aquelles activitats en què s’especifique el contrari. La tramitació podrà ser bé arreplegant el rebut i abonant la quantitat en la relació d’entitats col·laboradores, o mitjançant targeta de crèdit en el cas de les activitats organitzades directament pel SEM.

L’horari d’inscripció serà de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30 h.(i dimarts i dijous de 17:00 a 20:00h durant el mes de  juny) en les Oficines SEM. Les inscripcions en la recepció de la Piscina Coberta Municipal serà de dilluns a divendres de 7:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00h. Dissabte de 9.30 a 13.30 i de  14.30 a 17.30 i diumenges de 9.30 a 13.30.
Es podrà fer un màxim de 2 inscripcions per persona i dia, excepte que siguen Unitats Familiars, tenint un període màxim de 48 hores per fer efectiu l’ingrés bancari i entregar el corresponent rebut a les oficines centrals.

Les inscripcions mínimes per a obrir un grup serà del 60% de les places oferides. Els cursos que no superen el mínim establert no es realitzaran, donat aquest cas, es tornarà l’import íntegre de la matrícula.

Totes les instal·lacions esportives tindran horaris festius els següents dies: 24 de juny, 19 de juliol i 15 d’agost. Aquests dies no hi haurà classes lectives

BONIFICACIONS i REDUCCIONS.-

Els posseïdors del “carnet jove” o “targeta jove” obtindran una bonificació del 10% de descompte en l’import de les tarifes dels cursos d’ensenyament organitzats pels Serveis Esportius Municipals.

Les persones federades en Entitats Esportives Locals, tindran una bonificació del 50% en els abonaments individuals, acreditant, en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Els membres de la policia local d’Oliva, bombers, membres de la Creu Roja, membres de cossos de seguretat de l’estat, monitors de les escoles esportives municipals i estudiants universitaris de Magisteri en EF o ciències de l’esport i EF, estudiants dels cicles formatius de l’activitat física i l’esport, estudiants dels cursos formatius d’ensenyança de règim especial formatiu, col·legiats en l’il·lustre Col·legi Oficial de Llicenciats de EF i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i professors del CEFIRE, tots ells empadronats a la localitat d’Oliva tindran una bonificació del 10% en els abonaments individuals de les instal·lacions esportives municipals acreditant en el seu cas, la corresponent fitxa federativa vigent o document acreditatiu.

Les unitats familiars amb tots els seus membres en atur tindran una bonificació del 25% en els cursos d’ensenyament.

En el cas de ser membres de família nombrosa, obtindran una bonificació del 25% de descompte cadascú en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Si participen dos o més germans menors de 17 anys en cursos del mateix esport o activitat física del mateix grup, obtindran una bonificació del 15% de descompte cadascú d’ells en les tarifes dels cursos corresponents, no podent aplicar-se cap altra reducció.

Gent Gran: Les persones de 65 i més anys, jubilats i pensionistes obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides per aquestos col·lectius.

Les persones amb minusvalideses també obtindran una bonificació del 75% en les activitats oferides pels Serveis Esportius Municipals.

HORARI D’OBERTURA AL PÚBLIC INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Del 16 de Setembre del 2019 al 14 de juny del 2020

– Dilluns a Divendres – de 8.30 h a 22.30 h.
– Dissabtes – de 8.30 h a 20.30 h.
– Diumenges i festius – de 8.30 h a 14.00 h.

Del 15 de juny  al 15 de setembre del 2019

– Dilluns a Divendres – de 8.00 h a 22.00 h.
– Dissabtes – de 8.00 h a 21.00 h.
– Diumenges – de 8.00 h a 19.30 h.
– Festius – de 8.00 h a 14.00 h.

 

PISCINES DESCOBERTES (oberta periode estival 15/06 al 08/09 )

– Dilluns a Divendres – De 10.00 a 20.00 h.*
– Dissabte i diumenge – De 10.00 a 19.00 h.
– Festius – De 10.00 h a 14.00 h.

*NOTA 1: Durant els mesos de Juliol i Agost, la Piscina Descoberta gran estarà tancada al Bany lliure per motius de cursets de natació, de dilluns a divendres , de 16.00 a 17.00h.

 

COMPLEX ESPORTIU COBERT

PISCINA CLIMATITZADA (tancada en agost)

– Dilluns a Divendres – de 7.00h a 22.00h.  
– Dissabte – de 9.00h a 18.00h.  
– Diumenge i festius – de 9.00h a 14.00h.  

 

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS (tancat en agost)

– Dilluns a Divendres – de 9.00h a 23.00h.
– Dissabte – de 9.00h a 22.00h.
– Diumenge i festius – de 9.00h a 14.00h.

 

SALA GIMNÀS (tancat en agost)

– Dilluns a divendres – de 8.00h a 22.00h.
– Dissabte – de 9.00h a 14.00h.
-Diumenge – de 9.00h a 14.00h

*NOTA 2: Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les saunes estaran tancades.

ABONAMENTS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Euros
a) Familiar (inclou fills menors de 23 anys)  
Abonament familiar Tipus A: 123,20
Abonament familiar Tipus B: 126,50
Abonament familiar Tipus C: 126,50
b) Individual per a menors de 17 anys, majors de 65 anys i jubilats i pensionistes, minusvàlids i altres amb carnet jove o targeta jove  
Abonament individual Tipus A: 58,30
Abonament individual Tipus B: 59,80
Abonament individual Tipus C: 59,80
c) Individual per a persones no incloses a l’apartat anterior  
Abonament individual Tipus A: 70,00
Abonament individual Tipus B: 71,90
Abonament individual Tipus C: 71,90
d) Abonaments mitja temporada: les tarifes d’aquest epígraf tindran una reducció del 25%  
e) Preu entrada Piscines d’Estiu  
Piscines descobertes, entrada individual d’estiu  per dia, majors de 3 anys i menors de 16 anys(inclosos), usuaris de 65 o més anys, jubilats, pensionistes, minusvàlids i posseïdors del carnet jove  o targeta jove.

2,30

Piscines descobertes, entrada individual d’estiu per dia, per a persones no incloses a l’apartat anterior.

3,50

f) Abonament d’estiu

Reducció del 50% de l’abonament tipus B.

Característiques comunes d’aquestos abonaments: 

Aquest es podrà obtenir a les oficines del SEM, en els horaris d’atenció al públic, serà imprescindible presentar el DNI o document acreditatiu, 1 fotografia i abonar la quota corresponent. El Carnet d’abonament es intransferible i unipersonal. En cas de pèrdua, la còpia tindrà un cost de 4€.

Abonament Tipus A: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal a l’aire lliure del poliesportiu i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’ import  de les tarifes dels cursos de Natació organitzats a la Piscina Climatitzada Municipal.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’ abonament Tipus B i C.
 • A realitzar reserves de les corresponents instal·lacions, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’ús.

Abonament Tipus B: comporten els següents drets:

 • A utilitzar qualsevol instal·lació esportiva municipal excepte la Piscina Climatitzada, Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10 % en el preu de l’abonament Tipus A i C.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Abonaments Tipus C: comporten els següents drets:

 • A utilitzar la instal·lació esportiva municipal de Gimnàs, saunes i serveis annexos, en els horaris marcats com a lliures.
 • A la reducció del 10% de l’import de les tarifes dels cursos organitzats pels Serveis Esportius Municipals.
 • A la reducció del 10% en el preu de l’abonament Tipus A i B.
 • A realitzar reserves, amb les indicacions pròpies del Reglament General d’Ús.

Les seues característiques es detallen en el Reglament d’Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals.(BOPV, nº49, de 27 de febrer de 2009).

Documentació necessària a presentar:

 • Full de sol·licitud d’inscripció degudament complimentada
 • Fotocòpia DNI (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotografia tipus carnet (de cada membre en l’abonament familiar)
 • Fotocòpia llibre de família
 • Fotocòpia dades bancàries (en cas de domiciliació bancària)
 • Fotocòpia DNI titular compte bancari (en cas de domiciliació bancària)

ACTIVITATS ESPORT i SALUT PER ADULTS. Majors de 14 anys.

CURSOS ESPORTIUS JUNY 2019

 

Escola de Pàdel:
Activitats dirigides a totes les edats i nivells (majors de 16 anys).

Poliesportiu Municipal: Pistes de pàdel.

Dies i horaris a concertar amb els monitors en funció de la disponibilitat.

Preus: Mensual /màxim 4 alumnes, 1 dia setmana 40’00€, 2 dies a la setmana 60’00€ (mes complet)

Informació  en oficines SEM. Informació i inscripcions: Tel. 622379004, 605819814  o al mateix lloc de l’activitat.

Organitza Club de Pàdel Oliva.

CURSOS ESPORTIUS JULIOL I AGOST 2019

Animació esportiva a la platja

Activitat d’animació combinant Body Fisic, Pilates i Piloxing, amb suport musical

Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

(AEP 1) Dilluns a divendres de 20.15 a 21.15h.

Dilluns  (BodyFísic)

Dimarts (Zumba)

Dimecres (Booty fit)

Dijous (Pilates)

Divendres (Piloxing: Pilates+Boxing+Dance)

Oberta a tothom. Recomanacions: Tovallola i botella d’aigua.

Organitza Serveis Esportius Municipals i Training Center Oliva.

 

Gimnàstica Gent Gran (Gimnàstica i Tècniques Recreatives)

Programa combinat d’activitats a l’aire lliure “Banys Aire, Sol i Aigua”

Majors de 64 anys (mixt), pensionistes i jubilats.

Zona Esportiva de PLatja Pau Pi “Mitja Galta”. Junt al Club Nàutic.

(GG1) Dilluns i dimecres de 8:30- 9:30h.

Places: 30 alumnes per grup

Preu: 5’50€/mensual.

 

Tai xi UMA a la platja de l’Aigua Blanca. Matí

Activitats dirigides a totes les edats i nivells

Zona de Platja Aigua Blanca (front a Creu Roja)

Dilluns a divendres de 8.15 a 9.15h, dimarts i dijous especial Xi Kung.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (Tel. 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 30€/mes, 3h. setmana 35€/mes, 5h. setmana 45€/mes. 5€/Classe solta.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

 

Tai  xi  UMA a la platja de l’Aigua Morta. Vesprada

Activitat dirigida a totes les edats i nivells.

Platja de l’Aigua Morta (urbanització San Fernando, junt posta Creu Roja)

Dilluns a divendres de 20.00 a 21.00h.

Places: mínim 10 alumnes.

Inscripcions: Centre UMA. Club Esportiu Dharma (tel: 646173053), o al mateix lloc de l’activitat.

Preus: 2h. setmana 30€/mes, 3h. setmana 35€/mes, 5h. setmana 45€/mes. 5€/Classe solta.

Organitza Club Esportiu Dharma. Andrés García. www.uma-univers.com

 

 

CURSETS i ACTIVITATS AQUÀTIQUES

 • CURSETS de NATACIÓ ESTIU 2019. Piscines Descobertes

Majors de 3 anys (mixt). 45 m./ sessió.

Piscines Descobertes Municipals. Poliesportiu Municipal.

Durada: 1r torn (1 al 31 de juliol); 2n torn (1 al 31 d’agost).

Dies: dilluns a divendres. Cursos mensuals.

Preu:

2 sessions setmanals                           21,90€/ mensual

3 sessions setmanals                          31,60€/ mensual

5 sessions setmanals                          48,60€/mensual

 

GRUPS i HORARIS DELS CURSOS PER AL MES DE JULIOL :

 

GRUPS

DIES HORARI NIVELL PLACES x GRUP
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10- 10.45 Delfin 15
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10- 10.45 Anguila 15
Gimn. Aquàtica Dm i dj 10- 10.45 Tots 20
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10- 10.45 Anxova 12
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 10.45- 11.30 Polp 12
Esc. Nat. Dm i dj 10.45- 11.30 Anxova 12
Esc. Nat. Dm i dj 10.45- 11.30 Polp 12
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 11.30- 12.15 Carranc 20
Esc. Nat. Dm i Dj 11.30- 12.15 Carranc 20
Esc. Nat. Dl- Dx i Dv 12.15- 13.00 Carranc/Tortuga 19
Esc. Nat. Dm i dj 12.15- 13.00 Carranc/Tortuga 19

 

GRUPS

DIES HORARI NIVELL PLACES
Adults i joves Dl – Dx i Dv 16.00- 16.45 Aquaeròbic 25
Adults i joves Dm i dj 16.00- 16.45 Aquaeròbic 25

 

Les inscripcions es realitzaran a la Recepció de la Piscina Climatitzada (1ª planta) (BPX Port Gestión y deporte), des del 15 de maig per als cursos de juliol; i des del 15 de juliol per als cursos d’agost.

Durant els dos primers dies de classe es reajustaran els grups, i s’adequaran als diferents nivells que s’ofereixen, segons els criteris tècnics dels monitor.

El 19 de Juliol i el 15 d’agost no hi haurà classes lectives.

Per a més informació: BPXPort Gestión Deportiva. Tel. 647709939.

CURSETS NATACIÓ. Piscina Climatitzada

CURSETS DE NATACIÓ. Piscina Climatitzada (veure fullet específic).
Piscina Climatitzada Municipal
Durada: Juliol i Setembre (cursos mensuals); Agost Tancada.
Dilluns a Diumenge.

Cursos de Natació: iniciació, perfeccionament i manteniment; natació adaptada; revitalització funcional; gimnàstica aquàtica; aigua- fitness; natació embarassades; infantils i xiquets; Plus Trainning (personalitzat); bany lliure i familiar. Places: mínim 5 alumnes per grup
Informació i Inscripcions: Piscina Climatitzada. BPXport Gestión Deportiva. Tel. 647 70 99 39

ESCOLES i CURSOS ESPORTIUS PER A JOVES. De 4 a 18 anys.

CAMPUS ESPORTIUS JUNY i JULIOL 2019

VII CAMPUS D’ESTIU DE GIMNÀSTICA RÍTMICA “RITMOLIVA”
De L’1 al 12 de juliol
Centre Polivalent
Dirigit a xiquets/etes des de 6 anys (nombre de xiquets/etes limitat). Entrenament a diversos nivells,: iniciació,perfeccionament i competició.
Horari: de 9.00 a 13.30 h.Preus: 100 €
Informació en les oficines del SEM. Les inscripcions cal dirigir-se al Club G.R. Ritmoliva (680 822 394/ 616 182 987)
Organitza Club G.R. Ritmoliva

CAMPUS D’ESTIU CLUB BÀSQUET OLIVA

Del 25 de juny al 31 de juliol

Poliesportiu Municipal i Pavelló Municipal d’Esports

Dirigit a xiquets/etes entre 6 anys (2013) i 16 anys

Horaris:  Matins de 9.00 a 14.00 h

Vesprades de 17.30 a 19.30 h

Tot el dia de 9.00 a 19.30 h

Matins: Jocs recreatius, esports col·lectius, jocs populars, dinàmiques grupals, tallers, psicomotricitat, activitats aquàtiques, excursions…. Recolzament Escolar!

Vesprades: Basquet al Pavelló d’Esports d’Oliva.

Inscripcions anticipades fins el 31 de maig (preu reduït)

Preus:

Matí Anticipat Vesprada Dia complet Anticipat
1 setmana 100€ 80€ 50€ 175€ 150€
2 setmanes 175€ 150€ 150€ 250€ 225€
3 setmanes 250€ 200€ 200€ 325€ 300€
4 setmanes 300€ 250€ 250€ 400€ 350€
5 setmanes 350€ 300€ 130€ 450€ 400€
1 dia 25€ 12€ 40€

Descomptes per germans, consultar amb la organització.

Informació en oficines SEM, les inscripcions cal dirigir-se al Club Basquet Oliva, Oscar Roca Tel 605 961 117

Organitza Club Basquet Oliva

 

III CAMPUS TRIATLÓ ESCOLA D’ESTIU TRITARONGINA 2019 (Jornades Tecnificació en obert)

Del dimarts 2 al diumenge 7 de juliol

De 9.00 a 13.00h

Piscina descoberta/coberta Municipal, Pista polivalent annexa al Trinquet Municipal, Pista atletisme, Hort de la Bosca, Trinquet Municipal magatzem.

Tecnificació de 10 fins 16 anys

Preu: 65€,  (descompte 15% germans, membres del club i EEMM).- 55€

MATERIAL: Natació (banyador, xancles, ulleres de natac. I tovallola), Ciclisme (pantalons curts, samarreta, esportives, calcetins, casc i bicicleta), Carrera ( pantalons curts, samarreta, esportives i calcetins). L’escola proporcionarà material complementari, barret natació del club i bidó de ciclisme.

Informació i inscripcions [email protected], tel. 606400758

Organitza Club triatló Oliva

ESCOLES ESPORTIVES JUNY, JULIOL i AGOST 201

ESCOLA DE PADEL (Juliol, agost i Setembre)

Activitats dirigides a totes les edats i nivells.

Poliesportiu Municipal – Pistes de Pàdel

Grups reduïts – Ensenyaments personalitzats – Classes particulars

Pàdel Infantil (de 6 a 16 anys)

Dilluns i dimecres i/o dimarts i dijous (2 o 4 dies):

MATINS:                                                                    VESPRADES:

09.30 a 10.30h. (Infantil/cadet mixt)                           17.30 a 18.30h. (Infantil/cadet mixt)

10.30 a 11.30h. (Prebenjamí/benjamí/ aleví)               18.30 a 19.30h. (Prebenjamí mixt)

19.30 a 20.30h. (Benjamín/ Aleví mixt)

Pàdel juvenil-Adults (des de 16 anys)

Horaris disponibles a consultar amb el monitor, en funció de la disponibilitat.

Preus: Mensual/ màxim 4 alumnes, 2 dies setmana 40,00€ (consultar reducció 4 dies)

* Descompte del 10%: Titulars abonament esportiu; socis club pàdel oliva; 2 o mes membres de la mateixa unitat familiar; família nombrosa i minusvàlids, no acumulables.

Informació en oficines SEM; + Info i inscripcions al Club Pàdel Oliva 622379004/ 605819814 o al mateix lloc de l’activitat.

Organitza Club de Pàdel Oliva

 

ESCOLA ESPORTIVA i RECREATIVA D’ESTIU.

1er Torn: última setmana de juny, Quinzena: 1era o segona de juliol, Tot el mes: juliol, Tot el període: 25 de juny al 31 de juliol.

Complex Esportiu Municipal (Poliesportiu i Pavelló), Parc Hort de la Bosca, Zona Esportiva de Platja “Mitja Galta” i  al Club Nàutic.

Programació d’activitats esportives, recreatives i culturals dirigides a joves de 4 a 14 anys.

6 grups de 12 xiquets/etes per edats:

Grup 1: de 4 i 5 anys,   Grup 2: de 6 i 7 anys, Grup 3-4: 8 i 9 anys, Grup 5 : 10 i 11 anys i , Grup 6 : 12 a 14 anys.

Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. (opció de dinar de 14.00 a 15.00 h per 6€ més al dia)

Activitats programades:

Activitats Esportives: futbol, handbol, bàsquet, voleibol i rugbi tant al pavelló o poliesportiu com a la platja de la mitja galta.

Activitats recreatives: Atletisme, Pilota Valenciana, Colpbol, Bàdminton, Frontenis, Jocs aquàtics.

Activitats complementaries: Taller de repàs, taller d’anglès, jocs de lògica i estratègia, jocs recreatius per als més menuts (tallerets, jocs de taula, pintura…), Paintball, Gimkana.

Activitats nàutiques: A partir de 8 anys (Kayak, vela, taller de nucs i paddle surf).

La inscripció a l’escola inclou: 2 samarretes, premis sorpresa, desplaçaments en autobús a les activitats de platja de la Mitja Galta, entrada a la piscina, fotos de les activitats realitzades i l’esmorzar d’acomiadament al bar del pavelló cobert.

Inscripcions: 70€ per setmana, 130€ per quinzena, 250€ per a tot el mes o 310€ durant tot el període ( família nombrosa, monoparental, o els que tinguen algun federat al club handbol Oliva o dos germans inscrits a l’escoleta un 10% de dte. Per xiquet/eta i el tercer germà inscrit 15% de dte.)

Informació en oficines SEM i Club Handbol Oliva, Manolo Sansaloni Tel: 636334040, mail: [email protected].

Reunió informativa per als pares: Sala de juntes del pavelló Municipal d’Esports el dia 21 de juny a les 19.30h

 

 

BPXport CAMP OLIVA 2019

Del 25 de juny al 26 de juliol. Torns setmanals

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h, amb possibilitat d’entrar a les 8.00h (aula matinal)

Poliesportiu Municipal, Pavelló d’esport,  Piscines descobertes/cobertes

Grup 1:  3 a 6 anys, Grup 2:  7 a 11 anys, Gruo 3:  12 a 15 anys

Activitats esportives (multiesport), lúdiques i recreatives, taller manualitats, relaxació repàs didàctic i anglès.

Preus: 70,25€/setmana. Aula matinal (entrada opcional a les 8.00) 14,15€/setmana. Descompte per germans 10%

Informació i inscripcions recepció Piscina Coberta Municipal (BPXport Gestion Deportiva), telf 647709939.

Organitza BPXport Oliva

 

ESCOLA D’HANDBOL PLATJA.

Del 17 de juny al 14 d’agost.

Zona de Platja Pau Pi (Zona Esportiva de platja Mitja Galta, junt al Club Nàutic)

Activitat esportiva, dirigida a joves de 6 a 15 anys, amb participació en els Tornejos d’handbol Platja organitzats conjuntament amb La Federació Valenciana d’Handbol.

Dies i horaris:

(HPL 1) dilluns i dimecres, 2 grups benjamí/ aleví de 12 alumnes (18.30 a 19.30 h.)

(HPL 2) dilluns i dimecres, 2 grups infantils i cadets de 12 alumnes (19.30 a 20.30 h.)

Inscripcions: 45,00 € curs complet, 25,00 € un mes al Club Handbol Oliva (Descomptes del 10% per a germans, família nombrosa, monoparental o carnet de soci del club)

Informació: A les oficines del SEM 962850221 i Club Handbol Oliva tel: 636334040 Manolo

La inscripció inclou samarreta, participació al torneig d’handbol platja amb i berenar d’acomiadament.

Organitza Club Handbol Oliva.

 

ESCOLA ESTIU PILOTA

De l’1 al 31 de Juliol.

Trinquet Municipal d’Oliva

Dilluns i dijous de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 20.00h

Dirigida a xiquets/es de 5 a 18 anys

Grups reduïts (rati 6/9 alumnes)

Activitats: diferents modalitats de pilota, visites dels millors jugadors i exjugadors (Genovés I, Genovés II, Waldo, Puchol, Moltó, etc., excursió, gymkanes d’esport, gelats al final de les sessions i diploma al final de l’escola.

El pagament s’efectuarà el 1er dia de l’activitat als entrenadors.

Informació en oficines SEM i inscripcions al Monitor Josep Escoto Tel: 655867786

Preu: 30,00 €

Organitza Club Pilota Oliva

 

ESCOLA DE VOLEI PLATJA

De l’1 de juliol al 31 d’agost.

Zona de Platja pau Pi (Zona esportiva de platja Mitja Galta)

Activitat esportiva, dirigida a joves de 8 a 18 anys, en la qual es combinen activitats esportives, entrenament i competicions de Volei Platja.

Dies i horaris:

(VPL 1) dilluns i dimecres, cadet, 14 alumnes (18.30 a 19.45 h.)

(VPL 2) dilluns i dimecres, juvenil, 14 alumnes (19.45 a 21.00 h.)

(VPL 3) dimarts i dijous, Benj/ aleví, 14 alumnes (18.30 a 19.45 h.)

(VPL 4) dimarts i dijous, infantil, 14 alumnes (19.45 a 21.00 h.)

Els horaris poden fores modificats per les inscripcions.

Inscripcions: 45€ curs complet, 25,00€ mensual. 40€ curs complet germans i família nombrosa.

Organitza Club de Voleibol Oliva

 

ESCOLA DE PATINATGE ARTÍSTIC

De l’1 al 31 de juliol (de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00h)

Centre Polivalent

Inscripcions 20€ per a la reserva de plaça de l’1 al 15 de juny

Dilluns a divendres de 10.00 a 14.00h

Activitats: Gimnàstica, patinatge artístic, anglès interactiu i piscina.

Preus: 150€/mes o 75€ una quinzena

Pagament directe al compte del Club Patinem Oliva especificant el nom complet del patinador/ora.

Informació: Oficines SEM i [email protected]; (tel: 628872050 Yolanda).

Es requereix la inscripció signada per a l’acceptació.

Organitza Club Patinatge Artístic  Patinem Oliva.

 

CURS DE PATINATGE ARTÍSTIC PATINEM

Del 15 al 31 de juliol

Centre Polivalent

Nivells grups precompetició i competició (perfeccionament 1 i 2)

Inscripcions: 10€ per a la reserva de la plaça de l’1 al 15 de juny

Horaris: De dilluns a divendres de 18.00 a 19.00h Perf. 1 i de 19.00 a 20.30 Perf. 2

Preus: 25€ Perfeccionament 1 i 30€ Perfeccionament 2

Pagament directe al club al compte  del Club Patinem Oliva especificant el nombre complet del patinador/ora;

Informació: Oficines SEM i [email protected]; (tel: 628872050 Yolanda).

Es requereix la inscripció signada per a l’acceptació.

Organitza Club Patinatge Artístic  Patinem Oliva.

 

CURS DANSA URBANA/MODERNA OLIVA 2019

Del 5 al 9 d’agost,

Centre Polivalent

Dilluns a divendres, de 18.00 a 21.00h

Nivells: Iniciació, Mitjà i Avançat

Joves de 12 a 17 i adults a partir de 18 anys

15 hores de classes amb tot tipus de ball modern, Hip hop, Comercial dance, Free style…

Preu: 70€ per als inscrits abans del 10 de juliol i 85€ a partir de l’11 de juliol.

Places limitades

Informació Oficines SEM, + Info/Inscripcions, [email protected], Telf. 649413003 Genar, 654690795 Enric

Organitza Colla Esportiva Corriol

 

ESCOLA D’ESTIU GOLF INFANTIL

Juliol, Agost i setembre

Oliva Nova Golf

Xiquets des dels 5 als 15 anys.

Dilluns, dimecres i divendres de 12.00 a 13.00 h.

Preu: 10€ dia/hora. Material inclòs

Inscripció i informació:  Salvador Martí, telf. 619130244 / [email protected] Tel: 962857666

Organitza Oliva Nova Golf

JORNADES I ACTIVITATS RECREATIVES D’ANIMACIÓ

     

FESTA CLOENDA JOCS ESPORTIUS MUNICIPALS.

Divendres 7 de Juny, a les 17.00 h.

Dirigit a alumnes i participants en els XXXVII Jocs Esportius Municipals.

Pavelló Municipal d’Esports

Programa:

17.00.- Concentració dels participants
17.15.- Salutació de la Delegació d’Esports
17.30.- Demostració Escoles esportives (Gimnàstica Rítmica,Patinatge i Ball Esportiu))

18.15.- Lliurament dels premis corresponents a la Fase Local dels XXXVII Jocs Esportius C.V.

Organitza SEM i AMPES dels Centres Escolars d’Oliva

 

FESTIVAL FI  DE CURS E.E. DANSA CLÀSSICA

Dissabte 8 de juny, a les 18.00 hores.

Teatre Olímpia

Participen alumnes EEM de dansa Clàssica

Associació “La Safor en Dansa”

 

FESTIVAL FI DE CURS EEM GIMNÀSTICA RÍTMICA.

Dissabte 9 i 16 de juny, de 10.00 a 13.00 hores.

Pavelló Municipal d’Esports

Participen alumnes Escola Esportiva Municipal Gimnàstica Rítmica

Organitza Club Gimnàstica Rítmica “Ritmoliva”.

 

FESTIVAL FI DE CURS E.E. FUNKY INFANTIL

Dijous 13 de juny a les 17.30h

Centre Polivalent

Participen alumnes EEM de Funky infantil

Organitza EEM Funky BPXport

 

ANIMACIÓ ESPORTIVA A LA PLATJA

  • Activitat d’animació combinant Body Fisic, Zumba, BootyFit, Pilates i Pilates+Boxing+Dance, amb suport musical
  • Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

(AEP 1) Dilluns a divendres de 20.15 a 21.15h.

Dilluns  (Bodyfísic)

Dimarts i (Zumba)

Dimecres (BootyFit)

Dijous (Pilates)

Divendres (Pilates+Boxing+Dance)

Oberta a tothom. portar tovallola i botella d’aigua.

Organitza SEM i Trainnig Center Oliva

 

MASTERCLASS FITNESS

Divendres 26 de juliol i divendres 30 d’agost

Zona Esportiva de platja Pau Pi “Mitja Galta”

De 20.00 h a 21.30 h

Obert  tothom.

Organitza SEM i Trainnig Center Oliva

PROGRAMES DE FORMACIÓ

 

COMPETICIONS i ESDEVENIMENTS ESPORTIUS D’ESTIU ORGANITZATS AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

 

FINALS LLIGA FUTBOL VETERANS ELIT

Dissabte 1 de juny, a les 16h

Oliva Nova, camps de futbol

Més info: Oliva Nova TSB.

www.fncv.es

 

X TROFEU NATACIO “CIUTAT D’OLIVA”

Dissabte 8 de juny, des de les 16h

Piscina Climatitzada Municipal d’Oliva.

Més informació: Club Natació Oliva i Federació Valenciana de Natació.

www.fncv.es

 

CONCURS DE PESCA EMBARCACIÓ FONDEJADA DE ALTURA I COSTERA 2019

Diumenge 23 de juny (1er concurs Fondeada de Altura)

Diumenge 18 d’agost (1er concurs Fondeada Costera)

Diumenge 8 de setembre (2º concurs Fondeada Costera)

Roca d’Oliva

Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Local de Pescadors Esportius

 

TORNEIG BARBACOA DE TENNIS i PÀDEL

Divendres 28 de juny al divendres 5 de juliol

Club de Tennis Oliva

Participen: dobles, dames i cavallers

Organitza Club de Tennis Oliva

 

II TROFEU FEDERAT AUTONÒMIC “PATINEM OLIVA”. CLUB PATINATGE PATINEM OLIVA.

Divendres 5 i dissabte 6 de juliol

Centre Polivalent

Nivells: Mini interclubs, divendres

Nivells 1, 2, 3, 4,5 ,6  lliure, dissabte

Horari a designar segons inscripcions

Informació Oficines SEM o Club Patinem Oliva.

Inscripcions fins les 18h del dia 5 de juny. La quota a pagar és de 5€ per patinador/ora que cada club haurà d’ingressar al compte del club Patinem Oliva.

La confirmació s’haurà de remetre al mail del Club Patinem Oliva: [email protected], junt el justificant de l’ingrés bancari i les músiques.

 

CAMPIONAT AUTONÒMIC DE PILOTA D’AFICCIONATS (COMPETICIÓ FEDERATIVA)

Partits  de competició autonòmica en dissabtes de vesprada i diumenges de matí

Trinquet nou d’Oliva

Organitza Federació de Pilota Valenciana

 

FINAL AUTONÒMICA DE VOLEI PLATJA INFANTIL I CADET I PROVA CLASSIFICATÒRIA CAMPIONAT D’ESPANYA DE VOLEI PLATJA

Dissabte 6  juliol, final cadet, infantil, a partir de les 9.30h

Diumenge 7  juliol, prova puntuable al campionat d’Espanya sènior, a partir de les 9.30h

Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).

Modalitat: 2 x 2 . Femení i masculí.

Inscripcions: Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

Organitza Club de Voleibol Oliva i FVBCV

 

II TROFEU FEDERAT AUTONÒMIC “PATINEM OLIVA”. CLUB PATINATGE PATINEM OLIVA.

Dissabte 6 i diumenge 7 de juliol

Centre Polivalent

Nivells 1, 2, 3, 4, 5, 6 DE LLIURE

Horari a designar segons inscripcions

Informació Oficines SEM o Club Patinem Oliva.

Inscripcions fins les 18h del dia 15 de juny. La quota a pagar és de 5€ per patinador/ora que cada club haurà d’ingressar al compte del club Patinem Oliva.

La confirmació s’haurà de remetre al mail del Club Patinem Oliva: [email protected], junt el justificant de l’ingrés bancari i les músiques.

 

 

“VII CURSA SOLIDARIA NOCTURNA CREU ROJA”

Diumenge 7 de juliol, a les 19.00 h

Obert a tothom

Concentració en la “Posta Sanitaria de Creu Roja”, Plaça d’Europa , eixida i meta

Corredors: 8 km

Caminants: 4 km

Avituallament líquid i sòlid en finalitzar la cursa.

Trofeus als tres primers classificats (masculí i femení)

Inscripcions en www.crono4sports.es i en la seu Creu Roja Oliva, C/ Guillem de Castro s/n

Preu: 5 € i entrega d’una papereta per al sorteig extraordinari de l’or de Creu Roja

Entrega de dorsals el mateix dia de la prova a  les 18.00h  en la línia d’eixida.

Organitza Ajuntament d’Oliva, Creu Roja Oliva i col·labora el Club Esportiu l’Espenta.

 

CONCURSO FLUVIAL ESPECIAL SENIOR

Diumenge 7 de juliol

Organitza Club Local de Pescadors Esportius

 

REGATA DE VELA DE CREUER “X TROFEU CIUTAT D’OLIVA”

Diumenge 7 de juliol.

Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.

Participen: Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Nàutic Oliva

 

VI TORNEIG DE TENNIS TAULA “MARINA-SAFOR”

Dissabte 27 de Juliol, a partir de les 10.00 h.

IES Gabriel Ciscar

Oberta a tothom.

Inscripcions a les 9.30 h.

Organitza Colla Esportiva Corriol

 

III OPEN VOLEI PLATJA “CIUTAT D’OLIVA”

Dissabte 27 de Juliol, a les 9.30 h.

Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).

Modalitat: 2 x 2 . Femení i masculí.

Inscripcions: preu per determinar. Màxim 24 equips participants per modalitat.

Premis als 3 primers equips classificats de cada modalitat.

Organitza Club de Voleibol Oliva

 

CONCURS PESCA ESPECIAL SENIOR “MAR COSTA”

Dissabte 27 de juliol, 10 d’agost i 21 de setembre

Costa de la platja d’Oliva.

Inscripcions Pesca Esport (96 285 3702)

Organitza Club Local de Pescadors Esportius

 

TIR OLÍMPIC. Tirades Regulars i Campionats.

Camp de Tir.

Diumenge 9 de juny a les 9.30h, 9mm. I calibre major. Categories: E.-1ª, 2ª, 3ª i veterans.

Dissabte 15 de juny a les 9.30h, Armes neumàtiques- armes històriques. Pistola tir ràpid.

Diumenge 23 de juny a les 9.30h. Pistola Foc central. Categories E. 1ª, 2ª, 3ª i veterans i pistola esportiva dames.

Dissabte 29 de juny a les 9.30h, tir dinàmic. Categories pistola i revòlver. A les 13.30 Tir dinàmic històriques.

Diumenge 14 de juliol a les 9.30h 9mm. i calibre major. Categories E, 1ª, 2ª, 3ª i veterans.

Diumenge 28 de juliol a les 9.30h. i 16.30h pistola foc central. Categories: E. 1ª,2ª, 3ª i veterans, pistola esportiva dames.

Diumenge 25 d’agost a les 9.30 h. i 16.30 h. doble tirada pistola foc central, pistola esportiva, i  pistola Standard. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª, veterans i  pistola esportiva dames.

Diumenge 8 de setembre a les 9.30 h  9mm. i calibre major. Categories: E. 1ª, 2ª, 3ª i veterans.

Dissabte 14 a les 9.30 h. Pistola lliure- Armes neumàtiques, carabina Match/arma lleugera. Regularitat.

Diumenge 22 de setembre a les 9.30 h. Pistola Foc Central categ. E. 1ª, 2ª, 3ª i veterans i Pistola esportiva. Categories dames.

Dissabte 28 de setembre a les 9.30 h. Tir dinàmic, categories pistola i revòlver i a les 13.30 tir dinàmic històriques.

Inscripcions al tel: 616450483

Organitza Club de Tir Olímpic d’Oliva

 

TORNEIG SOCIAL LOCAL DE PADEL C. Tennis Oliva.

Del 5 al 11 d’agost

Club de tennis Oliva

Participen: dobles dames i cavallers

Club de Tennis d’Oliva.

 

XVIII TROFEU PILOTA “GREGORI MAIANS”

Dimarts 6 d’agost 1ª semifinal i 2ª semifinal; divendres 9 d’agost final.

Trinquet Municipal d’Oliva

Inici partides a les 16.30 h.

Organitza Club Pilota Oliva

 

12 HORES FUTBET. C. Tennis Oliva.

Dissabte 17 i diumenge 18 d’Agost.

Participen: Social/local. Majors de 30 anys.

Club de Tennis d’Oliva. Màxim 12 equips.

Organitza Club de Tennis d’Oliva

 

TORNEIG DE TENNIS PROMESES C. Tennis Oliva.

Del 19 al 23 d’agost

Participen: Simples dames i cavallers. Pre-tennis, benjamí, aleví, infantil i cadet.

Organitza club de tennis Oliva

 

VI TORNEIG VOLEI-PLATJA “PLATGES D’OLIVA”

Dissabte 24 d’agost, a les 9.30

Platja d’Oliva Pau Pi (ZEP Mitja Galta).

Modalitat: 2 x 2 mixte

Inscripcions: preus per determinar. Màxim 48 equips participants.

Premis en metàl·lic als 3 primers equips classificats del quadre or. Als 3 primers classificats dels quadres plata i bronze, tindran regals.

Organitza Club de Voleibol Oliva

 

XVIII REGATA DE VELA MEMORIAL “PEPE FRASQUET”

Diumenge 25 d’agost.

Triangle Olímpic, front la costa de la platja d’Oliva.

Participen: Obert a tothom. Federats.

Organitza Club Nàutic Oliva

 

III TRAVESSIA A NADO SOLIDARIA “AL AGUA TODOS”

7 de setembre, de 8.00 a 13.00h

Distancies: 2500; 4500 i 8500m.

Inscripcions: Associació R4S (http://run4smiles.com)_Tel. 619889465

Preus: Inscripcions + equipament (samarreta i banyador) 30€ o sols inscripció 20€

Obsequi d’un barret de natació per a nadar la travessia.

Oliva Surf SL – Club de Tennis Chamartin – Club Natació Oliva- Ayuntamiento Oliva- Escuela de Vela Oliva-  Bbosi-  Powergym- Sailfish- Empresa Montana Sport SL

 

XXXI TRIATLÓ OLIVA “LA DEGANA de la CV” 2019

Diumenge 15 de setembre, a les 8:15 h. en la Platja Pau Pi (Zona esportiva Mitja Galta)

Categories: Obert – popular – grups d’edat. S’ha d’estar federat per a participar. Si no s’està federat s’haurà de fer la llicència per un dia.

Modalitats: Triatló Olímpic. Categoria A, no drafting (no se pot anar a roda en el recorregut de ciclisme)

Distàncies: 1.500 m Natació.- 40 Qm Ciclisme.- 8,6 Qm Cursa a peu.

Inscripcions: www.olivaestriatlo.com i la Federació Valenciana de Triatló /www.triatlocv.es Mail inscripcions i informació:[email protected]

Comitè Promoció organitzatiu: Excm. Ajuntament d’Oliva (Regidories d’Esports i Turisme) Delegacions Obres i Serveis, Participació Ciutadana, Cultura, Excm Ajuntament de Pego i Club Triatló Oliva.

Gestió Tècnica:  Federació Unió Activitats Integrades Activa’t CV-04-057905-V + i Projecte de Promoció “ Viu la Festa Oliva és Triatló” Interès Turístic.

 

IX MARXA CICLISTA ALBERTO CONTADOR.

Dissabte 21  de setembre

2 recorreguts: Un de 167 km i 3100 metres de desnivell positiu acumulat, i l’altre de 115 i de 1766m de desnivell positiu, amb tràfic totalment tancat al ciclista.

Inscripcions limitades a 2000 participants

Eixida i arribada a Oliva Nova Beach & Golf Ressort.

Ruta: En la seua majoria per la província d’Alacant amb ascensions a Coll de Rates, Mur de Tollos o Mirador del Xap entre altres.

Inscripcions a través de www.fundacionalbertocontador.com

Organitza la Fundació Alberto Contador i 312 Bike & Tours

 

CONCURS DE PESCA AL CURRICAN

Diumenge 22 de setembre, 1er concurs

Modalitat Currican

Especies: Les habituals en la pesca de currican d’alçada

Inscripcions al Club Nàutic fins el dia abans

Preu per determinar

Premis: S’entregaran al finalitzar l’última jornada de pesca.

Organitza Club Nàutic Oliva.

 

CAMPIONAT PADDLE SURF (Etapa Circuit Mediterrani SUP- Race 2019)

Diumenge 6 d’octubre, de 9.00 a 14.00

Zona Esportiva Pau Pi/ Mitja Galta

Inscripcions obertes a tot el públic

Informació i inscripcions: Tel. 96 2855498- www.olivasurf.com

Organitza Club de Surf Oliva

Agraïm l’ajuda de totes les associacions, clubs i entitats esportives locals que han col·laborat en aquesta XXII QUINZENA ESPORTIVA i que han fet possible la seua organització.

 

 

ASSOCIACIONS i ENTITATS ESPORTIVES D’OLIVA

(Inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat Valenciana i en el Registre Municipal d’Associacions)

 

Societat Colombicultura “La Olivense”

Tel: 616 004 831. Francisco Pericas Malonda

C/Major, 22. 46780 Oliva

 

 

 

Club Bàsquet Oliva

Tel: 610 015 096. Jose Oltra Alcaraz

c/ Manuel Broseta 3.46780 Oliva

[email protected]

www.cboliva.org

 

Club d’Escacs Oliva

Tel: 679171114. Carles Mengual Bolo

Crta. Gandia, 28 baix. 46780 Oliva

[email protected]

www.estadium.ya.com/ceoliva/

 

Club Billar Oliva

Tel: 635 622 572. Mario Richard / Salvador Bolo

c/ Moreres, 1. 46780 Oliva

[email protected]

[email protected]

 

Ass. Local de Pescadors Esportius

Tel: 629 184 745. Juan Vte Fabrich Sabater.

C/ Capità Cortes, 24. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Handbol Oliva

Tel: 659469417. Andres Fuster Verdú

Ctra Convent, 3. 46780 Oliva

[email protected]

www.clubhandbololiva.com

 

Club Tir Olímpic Oliva

Tel: 616450483. Juan Luis Ayet Arlandis

C/ Papa Alejandro VI, 3.  46780 Oliva

[email protected]

 

Club de Tennis Oliva

Tel: 96 285 11 85. Francisco Climent Sanchis

Crta. Oliva al Mar s/n. 46780 Oliva

[email protected]

www.clubtenisoliva.es

 

Colla Esportiva Corriol

Tel: 649 413 003. Genar Sanjuan Miñana

C/ Tamarit, 3. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Petanca Consulado Guillem (OLIPE)

Tel: 696911296. Juan Argudo

C/ Juan Antonio  Mayans, 7. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Nàutic Oliva

Tel: 96 285 34 23. Juan Navarro Esteve

C/ Alfons El Magnànim. 46780 Oliva

[email protected]

www.nauticoliva.es

 

U.D. Oliva

Tel: 625 548 071. Miguel Sanchis Poquet

Avd/ Francisco Brines 33 . 46780 Oliva

[email protected]

www.olivafutbolbase.com

 

Club de Pesca Esportiva “La Caracola”

Tel: 690259833. Fco Cabrera Alcaraz

C/ Gabriel Miró, 12 46780 Oliva

[email protected]

 

Societat de Caçadors

Tel: 650 049885. Enrique SanOnofre Alvarado

C/ Collado 57. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club d’Esquí La Safor

Tel: 616 306 257. Rosa Mª Aguilar Pericàs

C/ Nou d’Octubre, 2 entresol. 46780 Oliva

esquilasaf[email protected]

http://picasaweb.google.es/esquilasafor

 

Club Pilota Oliva

Tel: 676 494 729. Salvador Garcia Riesco

C/ Trinquet 10. 46780. Oliva

[email protected]

 

ARC La Colla d’Oliva. Secció Esportiva

Tel: 629 355 850. Salvador Fuster Martinez

Crta. Pego, 38. 46780.Oliva

[email protected]

 

 

Club de Golf Oliva Nova

Tel: 96 285 7988 Daniel Asis Boyer

Apartat Correus 31. 46780 Oliva

[email protected]

www.olivanova.com

 

Ass. Amics del Cavall de La Safor

Tel: 616 323 045. Fernando Jimenez Arlandis

C/ Pau Pi 7. 46780 Platja Oliva

[email protected]

 

Club Gimnàstica Rítmica La Lluna

Tel: 666 631321. Nieves Argudo Tornero

C/ Alcalde Fco Llorca,3-1-1. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Atletisme L’Espenta

Tel: 606 104 353. Rafael Sepulveda Barber

c/ Ramon y Cajal, 6. 46780 Oliva

[email protected]

www.lespenta.com

 

Club Esportiu Dharma

Tel: 96 2851912. Andrés García Ferre

C/ Walt Disney 9. 46780 Oliva.

[email protected]

www.clubdharma.com

 

Club Karate-Do Oliva

Tel: 647726326. Francisco Forrat Gilabert

C/ Padre Antonio Salelles, 9. 46780 Oliva

[email protected]

www.karateoliva.es

 

Club Hípic Oliva Nova

Tel: 607 340 713. Arturo Sabater Tomás

C/ Font d’en Carròs 49. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Natació Oliva

Tel: 647700449. Alfredo Castelló Escrivà

C/ Gabriel Miró, 11 3er H. 46780 Oliva

[email protected]

 

Ass. La Safor en Dansa

Tel: 615 090 837. Natalia Vives Aparisi

Paseo Germanias 108, 4º, pta. 15. 46700 Gandia

[email protected]

 

Grup d’Esplai Esportiu “ Volantí”

Tel:637 588 663. Franco Borràs Pellicer

Avd/ Alacant 120. 46716 Bellreguard

franchi­[email protected]

 

Club de Carreters i Llauradors

Tel: 96 285 3655. Antonio Pla Soria

C/ Castellar 9. 46780 Oliva

Club Triatló Oliva

Tel: 606 400 758. Antoni Cots Peralta

C/ Verge del mar, 8. 46780 Platja d’Oliva

[email protected]

www.clubtriatlooliva.com

 

Club de Golf “Forat 19”Oliva

Tel: 677 005 593 Antonio Navarro Egea

C/ La Figuera 36. 46780 Oliva

[email protected]

 

Associació d’Esportistes Veterans d’Oliva

Tel: 686 884 740. Lope Verbo Moreno

C/ Joanot Martorell 3, 2b. 46780 Oliva

[email protected]

 

Penya Barcelonista d’Oliva

Tel: 639 364 119. Javier Barriga Grandell

C/ Major, 22. 46780 Oliva

Club de Ball Esportiu Ballroom Saforball

Tel: 96 285 5225. Juani Gomez Beltran

C/ Calixto III, nº 19F. 46780 Oliva

[email protected]

www.saforball.es

 

Associació Valenciana de Kwan-ki-do

Tel: 610 340 401. Eleuterio Pastor Mañez

C/ Ronda de Tamarit, 23.

46780 Grao de Gandia

[email protected]

 

Oliva Hoquei Club

Tel: 669 085 216. Juan Fco. Pi Aparisi

C/ Les Tendres, nº 22. 46780 Oliva

[email protected]

 

Associació “Motoclub Motolio”

Tel: 699 069 915. Victor Vila

Avd/ Monjas Clarisas, nº 35-37. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Patinatge Artístic Oliva

Tel: 657 131 455. Alejandra Felipe Figueron

c/ Rioja, 67 3er A. 46730 Grau Gandia

[email protected]

www.cpaoliva.com

 

ARC La Penya d’Oliva

Tel: 629 065 767 Jose Daniel de Sena Sanchis

C/ Ernest Lluch, 45 1ºC. 46780.Oliva

[email protected]

 

Club Kiteboarding Oliva

Tel: 607 369 433. Sebastien Marcel Max Ducos

CC Oliva Nova. Local nº12. 46780 Oliva

[email protected]

 

Grup d’ Esplai Esportiu “ La Barraca”

Tel: 962850625. Joaquin Castaño Climent

Pass/ Fco. Brines, 22. 46780 Oliva

 

Assoc. Juvenil Tepsicore Dance Project

Tel: 652 470862. Sara Pla Benito

C/ Sant Lluís nº 23. 46780 Oliva

penelope­[email protected]

 

C de Tir en Arc Oliva

Tel: 696 977 288. Vicente Vidal Gosp

Polígon Industrial el Brosquil, parcel·la 25.        46780 Oliva

[email protected]

 

Club “Oliva en Moviment”

Tel: 667 460 374. Ana Parra Lorente

Avd/ València nº2, 3er-9.46780 Oliva

[email protected]

 

Grup d’Esplai Esportiu Colla “El Revolcó”

Tel: 646 005589/ 96 2851026. Josep Sifres Alemany

c/ Rois de Corella 13, baix. 46780 Oliva

 

Club Ciclista Oliva

Tel: 96 285 71 41. Juan S. Llopis Ibiza

c/ Ramón y Cajal, 31. 46780 Oliva

 

Penya Madridista Passió Blanca d’Oliva

Tel: 679 101 680. Santiago Arce Ciscar

c/ Fco. Ferrando, 1.46780 Oliva

Club Combat Oliva

Tel: 677 59 1875. Pancracio Lama Perez

C/ Gabriel Ciscar 87. 46780 Oliva

[email protected]

www.shootunion.com/oliva

Associació Futbol amateur d’Oliva (AFAO)

Tel: 96 2963633. Carlos Medina Calabuig

c/ Walt Disney 12. 46780 Oliva

[email protected]

www.futbol7.en-oliva.com

 

Club Gimnàstica Rítmica Ritmoliva

Tel: 675 550147. Ana Alemany Llorca

c/ Botánico Cabanilles 10-2º-C. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club Lucha Combat Grappling Family Pride

Tel: 620 460421. Miquel Alcaraz Andrés

c/ Alejandro Cardona 9-5º-10. 46780 Oliva

[email protected]

 

Club de Voleibol Oliva

Tel: 615 075 503 Josep A. Naya Marí

c/ Fonteta de Soria nº 2, 3ª-9. 46780 Oliva

[email protected]

Penya Valencianista “ Manolo Mestre”

Tel: 96 285 04 11. Mª Eugenia Navarro

C/ Avda. Valencia, 9. 46780 Oliva