Salta al contingut

Premsa

Categoria: ordenación del territorio

L’Ajuntament d’Oliva fa un últim intent de frenar el Pativel

El Ple de la Corporació ha acordat presentar un requeriment a la Generalitat Valenciana perquè derogue aquells aspectes del Pativel que afecten negativament els interessos de la seua ciutadania. En el cas que aquest requeriment no siga atés, l’Ajuntament d’Oliva es vorà obligat a interposar un recurs contenciós administratiu front al Pativel, tal com ja…

Habitatge abona 576.000 euros a veïns d’Oliva en ajudes per a lloguer i rehabilitació

La directora general d’Habitatge ha inaugurat una jornada sobre el Pla Renhata i les ajudes per a l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE) Oliva disposa també d’una inversió total de quasi 4 milions d’euros per a la rehabilitació del centre històric a través de l’ARRU La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de la Direcció general…

L’Ajuntament d’Oliva ha guanyat el recurs d’apel·lació núm. 347/2016, interposat per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU contra la sentència núm. 125/2016, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de València (procediment núm. 339/2014)

Els litigis de la 1a denegació de llicència per a la línia aèria de 20 Kv (doble circuit) En data 5 de novembre de 2007 Iberdrola Distribución Eléctrica SAU va sol·licitar llicència per a una línia elèctrica d’alta tensió per subministrar energia a la platja de Piles i a la de Miramar. El traçat per…

L’Ajuntament d’Oliva al•lega Reglament General de Costes

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha publicat el projecte de Reial Decret pel qual s’aprova el Reglament General de Costes, que inclou les novetats que presenta la Llei 2/2013, de 29 de maig, de Protecció i Ús Sostenible del Litoral. L’Ajuntament d’Oliva ha al·legat a l’esborrany del Reglament General de Costes, el període…

Oliva inicia el desmuntatge de tres grues torre abandonades

Després de molts mesos de gestions,[1] finalment el dilluns 31 de març l’Ajuntament d’Oliva procedirà a fer efectiu el desmuntatge de la grua torre de l’obra abandonada del carrer de Manuel Broseta. Els treballs, coordinats des del departament d’Urbanisme de la localitat, en col·laboració amb el d’Obres i Serveis, donaran inici a la primera de…