Salta al contingut

Premsa

Mes: abril 2018

El Regidor de Festes d’Oliva, Pepe Salazar, mostra el suport per escrit de festers i veïns del carrer de Sant Vicent, en la decisió de no celebrar bous al carrer Sant Vicent

Salazar ratifica que els bous s’haurien pogut autoritzar en una altra ubicació, però l’organitzador no va voler El Regidor de Festes de l’Ajuntament d’Oliva, Pepe Salazar, ha volgut mostrar hui el suport per escrit tant dels festers com dels veïns del carrer de Sant Vicent, en la seua decisió de no autoritzar la celebració dels…

Oliva s’adhereix al Compromís de Qualitat Turística SICTED

La regidora de Turisme d’Oliva, Mireia Morera, del grup Projecte Oliva, inicia aquest procés d’implantació amb la signatura del Protocol d’Adhesió de Destinacions. El programa SICTED, impulsat per la Secretaria d’Estat de Turisme, té com a objectiu promoure l’increment homogeni de la qualitat dels serveis que ofereixen les empreses privades i els agents públics als…

El Departament de Benestar Social informa que el servei de repartiment d’aliments continuarà amb normalitat, i que cap persona usuària en quedarà desatesa

Davant la infundada alarma social que s’ha generat estos dies, pressuposant la fi o empitjorament del servei, en base a informacions poc contrastades, el Departament de Benestar Social informa a totes les persones usuàries del referit servei, que tot continuarà amb normalitat en el futur Contràriament al que s’ha afirmat en alguns fòrums, en cap…

L’Ajuntament d’Oliva ha guanyat el recurs d’apel·lació núm. 347/2016, interposat per Iberdrola Distribución Eléctrica SAU contra la sentència núm. 125/2016, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de València (procediment núm. 339/2014).

Els litigis de la 1a denegació de llicència per a la línia aèria de 20 Kv (doble circuit) En data 5 de novembre de 2007 Iberdrola Distribución Eléctrica SAU va sol·licitar llicència per a una línia elèctrica d’alta tensió per subministrar energia a la platja de Piles i a la de Miramar. El traçat per…