L’any 1510 es van censar 710 famílies a Oliva (UNS 2.840 hab.), pràcticament les mateixes que a Gandia, la meitat de les quals eren musulmanes. El 1609 tenia 385 cases de cristians vells i 350 de moriscos o cristians nous, que foren expulsats al nord d’Àfrica a través del port de Dénia. El 1646 només tenia 452 cases, que hi haurien augmenat en un nombre de 656 cases al 1713 i gairebé es duplicaren en el transcurs del segle XVIII, fins a sumar una mica més de 5.000 habitants l’any 1786.[2] Des d’aleshores el seu creixement demogràfic ha sigut constant, encara que menor que a Gandia. El 1887 Oliva tenia 8.779 habitants; el 1950 havia crescut a 13.343 i el 1981 fregava ja els 20.000. El 2003 el padró registrava un total de 22.768 habitants, dels que 20.687 corresponien a la capital municipal, 1.650 a la Platja i la resta a cases disseminades pel terme.[2] Oliva tenia una població de 27.374 habitants en 2007 i 28.419 habitants al 2009 (INE), de la que un 18,32% estava constituït per ciutadans de nacionalitat estrangera.

Evolució demogràfica d’Oliva

 1857    1887     1900       1910     1920    1930    1940     1950    1960    1970     1981     1991
6.984    8.779   7.956    9.619     8.995    12.178    18.407     13.343    14.579    16.772     19.580    20.311