arru llibrito dina5VLC.indd

 

Programa d’ajudes econòmiques de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva.
La tramitació de la documentació necessària per a sol·licitar les ajudes econòmiques l’haurà de realitzar un tècnic competent (existeix un llistat de tècnics a disposició del particular).
El procediment per a la concessió de la subvenció consta de diferents fases descrites a continuació:
1. Entrega de la correcta documentació inicial i Sol·licitud de Qualificació Provisional
2. Obtenció de la Qualificació provisional
3. Inici de les actuacions
4 (Opcional). Sol·licitud d’avanç de la subvenció
5. Finalització de les actuacions
6. Entrega de la correcta documentació final i Sol·licitud de Qualificació Definitiva
7. Obtenció de la Qualificació Definitiva
8. Abonament de la subvenció

Si voleu informació personalitzada podeu enviar-nos una sol·licitud a l’enllaç següent: Oficina ARRU d’Oliva arru@oliva.es o contactar amb l’Oficina de l’ARRU:
Telèfon: 647 689 932
correu electrònic arru@oliva.es
Horari d’atenció al públic: (oficines del departament d’Urbanisme)
dimarts de 12:00 – 14:00
dijous de 9:00 -11:00
No oblideu deixar el vostre nom, el número de telèfon i l’adreça electrònica, el responsable de l’àrea es posarà en contacte amb vosaltres per atendre la vostra sol·licitud

 

banvalencia

Versió valencià

graphics-wallpapers-flag-of-spain-2

Versió castellà

bandera-inglesa

English version

Bases Reguladores de les ajudes econòmiques de l’ARRU del Casc Antic d’Oliva


Delimitació territorial de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbanes (ARRU) del Casc Antic d’Oliva


Manual per a la restauració de l’arquitectura tradicional d’Oliva (de caràcter complementari, mai substitutori, a les Normes Urbanístiques del PGOU)


Model de cartell per a informació públicaLlistat de tècnics de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva


(FAQ) Preguntes més freqüents de les ajudes econòmiques de l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Casc Antic d’Oliva


FORMULARIS PER A LA TRAMITACIÓ
Models normalitzats per a la sol·licitud de QUALIFICACIÓ PROVISIONAL


Models normalitzats per a la sol·licitud de D’AVANÇ DE LA SUBVENCIÓ


Models normalitzats per a la sol·licitud de QUALIFICACIÓ DEFINITIVA


Models comunicació d’inici de les obres