Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Anunci licitació gestió piscina climatitzada i altres serveis complexe esportiu municipal (termini presentació ofertes fins al 15 de gener 2018)

Anunci de l’Ajuntament d’Oliva, sobre licitació per a adjudicar la concessió administrativa del contracte de gestió de la piscina climatitzada; piscines descobertes del complex esportiu municipal; sala de musculació municipal; control d’accessos, manteniment i neteja en el complex esportiu cobert i les seues instal·lacions annexes, així com la prestació de serveis públics de docència d’activitats…

Anunci de licitació per a la contractació de les obres contingudes al “Text Refós del modificat del projecte d’urbanització per la finalització de les obres del sector Aigua Blanca IV”(termini de presentació de pliques finalitzat)

El dimecres 17 de maig s’ha publicat al  Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) l’anunci de licitació. Termini de presentació d’ofertes finalitzat. El modificat de projecte està disponible al següent enllaç: https://www.dropbox.com/sh/x0wka324epv3s5p/AACtWpE6DlNC_V9w8Qsg7CrTa?dl=0 Índex Memòria i annexes Plànols Plec prescripcions tècniques, pressupost i estudi de seguretat i salut Projectes elèctrics legalitzats El document anomenat…