Salta al contingut

Premsa

Arxiu

Borsa Treball Policia Local (desestiment procediment selectiu)

Per decret d’alcaldia de data 17 d’abril de 2018, es comunica a tots els interessats en la Borsa de Treball de Policia Local, que s’ha aprovat el desestiment del procediment selectiu pels motius que s’exposen en el arxiu adjunt amb el títol “Desestiment procés selectiu borsa treball Policia Local”. Es prodecirà en breu a la…

Bases provisió plaça capatàs (provisió de lloc)

Podeu consultar en arxiu adjunt les bases que regulen la provisió d’una plaça de capatàs en la modalitat de concurs (provisió de lloc). Bases publicades al BOP: 14/03/2018. Presentació d’instàncies: 15 dies hàbils des de la data de publicació al BOP.

Borses de Treball publicades al BOP 18/10/2017 (termini presentació instàncies finalitzat)

Huí dimecres, 18 d’octubre, s’han publicat al BOP les borses de treball de: Policia Local, Auxiliar Administratiu, Tècnic/a serveis socials, Psicòleg/a, Tècnic/aSuperior en Enginyeria Informàtica, Tècnic Superior de Gestió en Enginyeria Tècnica en Informàtica i Especialista en Sistemes i Tecnologies de la Informació en l’administració. Podeu consultar en arxius adjunts les instàncies i les bases…

Bases noves Borses de Treball (pendent publicació BOP)

El departament de Recursos Humans ha aprovat 9 bases de borses de treball. Les persones interessades poden consultar-les als arxius adjunts. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la seua publicació al BOP. Les borses de treball són: Agent Policia Local Psicòleg/a Tècnic en serveis socials Tècnic gestió administració general Informatic grup c1…